500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Uredelig av NRK Brennpunkt

I iveren etter å klistre Kåre J. Smith og meg fast til beskyldninger om at vi har beriket oss på BCC-medlemmenes bekostning, misbrukte NRK Brennpunkt en veldig god sjanse til å lage en dokumentar som faktisk kunne belyse interessante spørsmål og bidra i samfunnsdebatten. Dessverre valgte Brennpunkt-redaksjonen heller å ty til uredelige virkemidler for å skape det virkelighetsbildet journalistene hadde ønsket helt fra begynnelsen.

Godt utgangspunkt

NRK Brennpunkt hadde i gårsdagens dokumentar om BCC et godt utgangspunkt. I motsetning til andre redaksjoner hadde NRK Brennpunkt brukt flere kilder som ikke var anonyme. Hovedpersonen i dokumentaren var en ung mann som framsto reflektert og spørrende. I mitt blogginnlegg for to dager siden skrev jeg om hvordan redaksjonen hadde en unik mulighet til å bygge bro mot en felles virkelighetsoppfatning. Ungdommen som var deres kilde var det perfekte utgangspunkt for en slik dokumentar. NRK Brennpunkt kunne gått grundigere inn i hans spørsmål og usikkerhet, og belyst hvordan disse spørsmålene oppleves av andre ungdommer i BCC. Ikke innenfor en motsetningsfylt eller konfliktorientert ramme, men tvert imot innenfor en ramme som hadde til hensikt å skape et saklig og ordentlig bilde av hvordan det fra ulike ståsted oppleves å være BCC-medlem. En slik dokumentar kunne blitt svært opplysende og nyttig både for BCC og for det NRK Brennpunkt kaller storsamfunnet. NRK Brennpunkt manglet ikke andre kilder som var villige til å stille opp i dokumentaren og fortelle om sine opplevelser. Å hente inn slike kilder passet imidlertid veldig dårlig inn i det som var hele utgangspunktet for redaksjonen, nemlig at BCC var et lukket trossamfunn uten ytringsfrihet.

Rottegift uten rotter

NRK Brennpunkt drar fram den gamle «rottehistorien» der mitt søskenbarn Bjørn Nilsen i en lukket forsamling reagerte på en sak som nettopp var blitt offentlig kjent. Saken gjaldt at jeg ved falske bevis ble utsatt for falske og svært grove beskyldninger om seksuelle overgrep av mindreårige. Lignende beskyldninger ble rettet mot flere andre navngitte personer med lederroller i BCCs lokalmenigheter. Historien var på dette tidspunktet akkurat blitt avslørt, og en av de som hadde en sentral rolle i å diskutere historien, Johan Velten, hadde skriftlig bekreftet at beskyldningene var «rene fantasifortellinger.» En av NRK Brennpunkts kilder, Oscar Floor, var også involvert i å diskutere saken med Velten, blant annet hvordan min ektefelle og familie skulle tas hånd om etter at jeg var arrestert! Da Velten ble avslørt var hans første reaksjon imidlertid å politianmelde meg for å ha hacket hans Facebookside. Nå viste jo både fakta og undersøkelser at jeg hverken var seksuell overgriper eller hacker. Historien opplevdes ekstremt sårende og provoserende både for meg og mine venner. NRK Brennpunkts framstilling fokuserer på uttalelsen om «rotter», men plasserer den altså inn i en totalt feil sammenheng, på tross av at Bjørn Nilsen skriftlig og uttrykkelig har gjort dem oppmerksom på i hvilken sammenheng uttrykket ble brukt. Bjørn Nilsens uttalelser handlet altså ikke om personer som forlater BCC eller som «løper til pressen». Den handler om personer som fabrikkerer løgner om grove straffbare handlinger og deretter «løper til pressen».

Bjørn Nilsen har i ettertid offentlig beklaget at han i den opphetede situasjonen brukte uttrykket «rotter». For å unngå enhver misforståelse vil jeg også understreke at jeg aldri har brukt et slikt ord, og heller ikke mener det er riktig å bruke et slikt ord. Men dette er ikke poenget. Poenget er at NRK Brennpunkt ikke er redelige i sin framstilling av Nilsens uttalelse og hvilken sammenheng den ble gitt i.

Uredelig framstilling med grove faktafeil

De interessante spørsmålene som NRKs unge kilde var talsmann for, druknet videre i redaksjonens frenetiske forsøk på å klistre Kåre J. Smith og meg fast til beskyldninger om at vi hadde beriket oss på medlemmenes bekostning. I disse delene av dokumentaren kom Brennpunkts egentlige hensikt fram.

For en stund siden satt jeg og så på en fireåring som skulle legge puslespill. Han hadde fått på plass et par biter, men å fullføre puslespillet virket nok ganske uoverkommelig for ham. Løsningen var enkel. Etter en rask tur i kjøkkenskuffen var gutten tilbake med en saks, og snart var bitene klippet til slik at de på sett og vis kunne passe sammen. Puslespillet viste nok ikke helt det bildet som sto på forsiden av esken, men den stolte fireåringen strålte som en sol, og var tydelig stolt av seg selv.

Akkurat denne framgangsmåten er det NRK Brennpunkt har brukt i sin historie om Nordli Gård. Den 2. juni i år sender Harald Eraker en epost til sin kilde Jonathan van der Linden. I emnefeltet står: «Nordli Gård – godt eksempel til dokumentaren?».

Ut fra en stor mengde dokumenter som BCC sitter på er det tydelig at Van der Linden på dette tidspunktet har lagt ned svært mye arbeid på å forsøke å veilede Harald Eraker og Bjørn Olav Nordahl gjennom de 200.000 epostene de skal forsøke å finne mening i. Nå har de ved Van der Lindens hjelp brukt saks og tape for å legge puslespillet om Nordli Gård, og ønsker at Van der Linden skal fortelle om bildet gir mening. Ifølge Harald Erakers epost mener han og Nordahl at historien om Nordli Gård viser «veldig tydelig hvordan menighetens penger havner i lomma til KS og ikke minst BAL». Realiteten er at det eneste historien om Nordli Gård viser veldig tydelig, er at Eraker og Nordahl er uredelige.

Nekter å lese regnskaper

Det er helt korrekt at det ble tatt opp byggelån til det såkalte «BCC-huset» på Nordli Gård. Eieren var riktignok min ektefelle, ikke meg. Huset ble bygget etter ønske fra BCC, og da vi ikke hadde kontanter tilgjengelig på den tiden var vårt svar til BCC at vi gjerne kunne bygge huset, men at vi da trengte byggelån. BCC henvendte seg til BCC Financial og fikk aksept for dette. Byggelån ble gitt, og da huset sto ferdig tok BCC det i bruk, og betalte en markedsmessig leie for det. Det NRK Brennpunkt unnlater å fortelle er imidlertid at byggelånet selvfølgelig ble betalt tilbake. Tvert imot påstår redaksjonen at de ikke har fått dokumentasjon på at det er tilbakebetalt. På tross av at NRK Brennpunkt selv sier i filmen at gjelden ble slettet da min ektefelle solgte. Og det er selvfølgelig godt mulig at slik dokumentasjon ikke ligger i de 200.000 epostene, men kjære NRK Brennpunkt, kan dere ikke lese regnskaper?

Regnskapene, som NRK Brennpunkt selvfølgelig har fått oversendt og som for øvrig er tilgjengelig for enhver som ønsker å laste dem ned fra Brønnøysund, viser flere interessante saker om Nordli Gård. For det første ble eiendommen solgt med tap. Dette har jeg gjentatt flere ganger overfor journalistene. Altså, den eiendommen som skulle være et godt eksempel på at jeg stakk av med menighetens penger gav ikke gevinst, men tap! Så hva med de 8,6 millionene som NRK Brennpunkt påstår at Kåre J. Smith og jeg tjente? Igjen, vær så snill, les regnskaper i stedet for 200.000 eposter av høyst tvilsom opprinnelse. Kåre J. Smith har aldri eid Nordli Gård. Gevinsten på 8,6 millioner kroner som NRK Brennpunkt forsøkte å sette inn i sin «pengekarusell» kommer fra salg av noe helt annet, som journalistene blander sammen med transaksjonene fra min ektefelles salg av Nordli Gård. NRK Brennpunkts tilnærming til meg har vært at jeg skal motbevise noe de mener å kunne lese ut av epost, og alt blir selvfølgelig veldig komplisert når man ikke vil lese regnskaper. Er det urimelig å forvente at det som skal være landets mest erfarne redaksjon for undersøkende journalistikk har en grunnleggende kompetanse på økonomiske transaksjoner og regnskap?

Det såkalte BCC-huset på Nordli, med branntomten foran.

For dumt

Like uredelig blir det når NRK Brennpunkt freidig altså sier at de ikke har sett dokumentasjon på at lånene ble tilbakebetalt. For å si det litt folkelig, dette blir for dumt! BCC har lagt ut offentlig regnskapene til BCC Financial, som Brennpunkt-redaksjonen også enkelt kunne skaffet seg selv. Fra regnskapene kommer det tydelig fram at alle utlån fra BCC Financial ble tilbakebetalt med renter. Eneste unntak er mindre lån til den nederlandske stiftelsen HMC, som måtte ettergis som en konsekvens av Van der Lindens bedrageri. Fra de samme regnskapene kommer det fram at da BCC Financial ble nedlagt var det et overskudd på ca 25 millioner i selskapet, som ble donert til ideelle formål. Når NRK Brennpunkt oppgir å være interessert i hvordan det gikk med «lokalmenighetenes sparepenger» er det uredelig å påstå at det ikke finnes dokumentasjon på at lån er tilbakebetalt, og heller ikke nevne at «sparepengene» faktisk ble forvaltet med stort overskudd.

NRK Brennpunkt har også laget en historie om lån til selskapet Baronesa, og oppsummerer min forklaring på saken med at dette gjaldt «opprydning i Russland». Beleilig nok klippes inn et sitat fra min advokat om at det er krevende å få tak i dokumentasjon fra Russland. Igjen utelater NRK Brennpunkt å fortelle om de viktige punktene i historien, og det er ikke så vanskelig å tenke seg hvorfor de gjør dette. Selskapet Baronesa var nemlig det selskapet Kåre J. Smith, Gunnar Gangsø og jeg overførte til stiftelsen HMC, og som etter salget av eiendommer i Russland tilførte HMC ca 11,5 millioner euro i kapital. Omtrent 8 millioner av denne kapitalen forsynte NRK Brennpunkts kilde seg av, og det er forståelig at det passer dårlig å for dem å fortelle denne historien som den er. Da eiendommene i Russland ble solgt var det i avtalen innebygget en mekanisme som er veldig vanlig, nemlig et garantiansvar for forhold som kommer til syne innenfor en gitt periode etter salget. Kjøperen av eiendommen gjorde dette garantiansvaret gjeldende etter en stund, og siden det var jeg som hadde håndtert salget ble jeg spurt om jeg kunne hjelpe med å håndtere dette. Jeg løste saken ved å overta eierskapet til Baronesa, som nå altså hadde tømt verdiene inn i HMC, slik at jeg satt tilbake med garantikravene, men uten verdiene. En forutsetning fra min side var imidlertid at når jeg hadde tilført HMC 11,5 millioner euro fra eiendomssalget kunne jeg ikke forventes å også dekke garantikostnadene selv. Før jeg overtok eierskapet fikk derfor HMC avklart at Baronesa kunne låne pengene i BCC Financial. Å framstille dette som at det gikk penger i min lomme blir ikke bare for dumt, det blir igjen veldig uredelig.

Utelater viktige fakta

Går vi over til andre områder finner vi mange lignende tilfeller. NRK Brennpunkt viser data fra BCCs medlemsundersøkelser. Så vises en anonym kilde som forteller om å fylle ut spørreskjema i plenumssalen på Brunstad, under frykt for at naboen skal se hva hun skriver. Sannheten, som NRK Brennpunkt ikke kan unngå å kjenne til, er at medlemsundersøkelsene gjennomføres på nett gjennom systemet Questback, som garanterer full anonymitet. Medlemmene sitter altså ikke i salen og fyller ut, de sitter hjemme i sin egen stue og besvarer spørsmålene i ro og fred under full anonymitet. Dette har BCC forklart til NRK Brennpunkt. Det den anonyme kilden forteller om er en helt annen undersøkelse som skjedde for ca 10 år siden, før BCC hadde tatt i bruk Questback. Å trekke fram en slik fortelling i samme åndedrag som man legger fram BCCs medlemsundersøkelser er ikke noe annet enn uredelig.

Da Brennpunkt-journalist Inger Sunde rapporterer fra USA uttrykker hun et ønske om å gi Kåre J. Smith anledning til å fortelle sin versjon. I det omfattende materialet BCC sitter på, er opptakten til USA-turen derimot et spørsmål fra Harald Eraker til Jonathan van der Linden: Hva er det Smith ønsker å skjule? I forkant av vitneavhørene brukte NRKs kilder svært mye energi på å planlegge spørsmål som skulle ødelegge Smiths omdømme. Jonathan van der Linden skriver rett ut til den ene av NRK Brennpunkts kilder at poenget med Smiths vitneforklaring ikke er å belyse straffesaken. Denne problemstillingen var Smith godt klar over, og hans advokat ble derfor flere ganger forsikret både fra nederlandske og amerikanske myndigheter om at referatene fra vitneforklaringen ikke skulle gjøres tilgjengelige for andre enn Van der Linden. Smith selv fikk dem heller ikke. BCC har imidlertid dokumentasjon på at straks referatene var klare, sendte Van der Linden dem til NRK Brennpunkts journalister. Altså, NRKs utgangspunkt er «hva er det Smith forsøker å skjule». NRKs kilder planlegger spørsmålene som formuleres med tanke på å gi dårlig omdømme for Smith. Straks vitneavhøret er over sendes referatet ulovlig til NRK, som helt i henhold til planen siterer fra referatet i sin dokumentar. Inger Sundes søtladne forklaring på USA-turen blir veldig lite troverdig. Igjen opptrer NRK Brennpunkt uredelig.

NRK Brennpunkts spørsmål

NRK Brennpunkt avslutter sin dokumentar med å påpeke at BCC mottar statsstøtte, og det ligger et tydelig spørsmål i luften: Ønsker samfunnet virkelig å støtte BCC? Statsstøtten til BCC var i 2019 ca 5 millioner kroner. Samme år kostet NRK samfunnet ca 6 milliarder kroner. Er det på tide å ta en gjennomgang av hva samfunnet virkelig ønsker å støtte?

Les også:

Frank Gander, nå er det på tide å ta ansvar!

NRK Brennpunkt fikk meg tilbake i manesjen

Dersom kildevernet er absolutt, hva med kildekorrupsjon?

NRK Brennpunkt lager dokumentar om meg – uten min historie

Mine opplevelser med NRK Brennpunkts kilder

NRK Brennpunkt – Bevisenes fargerike reise

×