500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Når idretten engasjerer

Gode oppvekstvilkår for barn og unge er et tema som alltid er aktuelt. De fleste er enige om at å legge til rette for sunn aktivitet, å sørge for at denne aldersgruppen kan utfolde seg og blomstre innenfor trygge rammer, er en av de beste investeringene samfunnet kan gjøre. Det er få som vil være uenige i at dette både er god samfunnsøkonomi, og positivt ut fra et fysisk og psykisk folkehelseperspektiv.

×