500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Frank Gander, nå er det på tide å ta ansvar!

Kjære Frank Gander,

Dine siste utfall mot unge BCC-medlemmer som står opp for det de tror på kan ikke føre noe konstruktivt med seg. En slik kommunikasjonsform er ikke verdig for landets viktigste redaksjon.

En av de viktigste indikatorene på helsetilstanden i et demokrati er hvor godt minoriteter trives. De fleste er i dag enige om at mangfold ikke er en trussel, det er en berikelse. I den norske politiske og religiøse debatten vil det altså berike samfunnet at mangfoldet kommer fram. Du oppgir overfor unge BCC-medlemmer på en Facebook-side at NRK Brennpunkt skal sette «søkelys på lukkede kristne miljøer som mottar statsstøtte, og som samtidig har ordninger som kan være problematiske med tanke på demokratiske prinsipper og storsamfunnet.» Det er underlig at du ikke skjønner hvilken fornærmelse en slik formulering er overfor disse medlemmene. Først trekker dine journalister seg fra den planlagte anonyme undersøkelsen blant BCC-medlemmene, som ville gitt NRK Brennpunkt førstehåndskjennskap til hva disse faktisk opplever. Deretter plasserer du medlemmene i bås. I stedet for å bidra til forståelse av mangfold, mener jeg at du bidrar til polariseringen i samfunnet. Du ser ut til å stå for en holdning om at religiøse minoriteter er problematiske med tanke på demokratiske prinsipper og storsamfunnet.

Din redaksjon har en unik mulighet til å legge til rette for en debatt som kunne bygge bro mot en felles virkelighetsoppfatning. Problemet er nemlig at din virkelighetsoppfatning, og den virkeligheten som BCC-medlemmene selv opplever, er så langt borte fra hverandre som det er mulig å komme. I dag er det mange som roper om «fake news», og ifølge VGs Hanne Skartveit er problemet vanligvis ikke at nyhetene i seg selv er falske. Problemet er at mediedekningen er ensidig, og ikke gjenspeiler det som oppleves på den andre siden. Dette bidrar til den økte polariseringen som vi nå ser i samfunnet. Skartveit sier i et intervju at norsk presse har et ansvar for å bevare ordskiftet, nettopp for å unngå slik polarisering. I et ordskifte kan man være uenige på en saklig måte, med respekt for hverandre. En slik dialog bidrar til å bygge bro mot en felles virkelighetsforståelse i stedet for å stigmatisere og polarisere.

Frank Ganders holdninger til unge BCC-medlemmers engasjement bidrar ikke til å bygge bro mot en felles virkelighetsforståelse. (Opphavsrett: © 2018 Fred Murphy)

Mine egne opplevelser med NRK Brennpunkts journalister tyder på at dere ikke er interessert i noe ordskifte. Den første henvendelsen fra deres journalist Harald Eraker kom etter at journalistene hadde «etterforsket» meg i nesten et år. Denne første henvendelsen var ikke en forespørsel om å høre min side av historien. Jeg fikk heller ingen åpne spørsmål som kunne gi meg anledning til å delta i et ordskifte. Dine journalisters innledning til dialogen med meg var en konfrontasjon med grove påstander om kriminelle handlinger som jeg skulle ha begått. Du vet selv hvor disse påstandene kommer fra, og hvilke kilder dere har brukt. Jeg brukte veldig mye tid på å legge fram dokumentasjon som viste at påstandene var uriktige. Da forsvant disse plutselig fra spørsmålslistene, men ble aldri trukket tilbake av NRK. I stedet kom det nye påstander, som er enkle å spore tilbake til de samme kildene. Agendaen til disse kildene er i dag godt kjent for de fleste. Når du og dine journalister velger en slik form for dialog handler ikke dette om sunt og samfunnsansvarlig søkelys på «ordninger som kan være problematiske med tanke på demokratiske prinsipper og storsamfunnet».

En kjent tidligere politiker gav for en tid siden uttrykk for at hans kjære Arbeiderparti var blitt en sekt. Uttalelsen vakte adskillig oppsikt. Nå er jeg inne på det du nok vil si er mitt spesialområde, hvor jeg bør kunne uttale meg med stor tyngde som forhenværende styremedlem i en sekt. For å trekke paralleller til politikeren må jeg ærlig innrømme at mine opplevelser med NRK Brennpunkt har gitt et mye mer sekterisk inntrykk enn det jeg noen gang har opplevd i BCC. Viljen til informasjonsutveksling og fordomsfri opplysende dialog fra NRK sin side har vært helt fraværende.

Frank Gander, det er på tide å ta ansvar. Du bør kunne bedre enn dette!

Les også:

NRK Brennpunkt fikk meg tilbake i manesjen

Dersom kildevernet er absolutt, hva med kildekorrupsjon?

NRK Brennpunkt lager dokumentar om meg – uten min historie

Mine opplevelser med NRK Brennpunkts kilder

NRK Brennpunkt – Bevisenes fargerike reise

×