500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

NRK Brennpunkt lager dokumentar om meg – uten min historie

NRK Brennpunkt hadde en unik anledning til å lage en av de mest interessante og oppsiktsvekkende dokumentarene i kanalens historie. Utrolig nok har kanalen i stedet valgt å ta på skylappene, og bruker i stedet sine ressurser på å kreve meg til regnskap for mange år gammel epost som de mener jeg skal ha skrevet. Den journalistiske prosessen jeg har opplevd fra Harald Eraker og andre i NRK Brennpunkt er veldig merkelig, og vitner ikke akkurat om en åpen og fordomsfri innstilling til temaene de skal lage dokumentar om.

Kreves til regnskap for gammel epost

De siste månedene har det dumpet inn en mengde epost fra journalist Harald Eraker og andre i NRK Brennpunkt. Journalistene skal lage en dokumentar, og hvis jeg skal vurdere ut fra omfanget av spørsmålene så er jeg tiltenkt en ganske sentral plass i dokumentaren. Merkelig nok har jeg etter flere måneders kommunikasjon knapt fått ett eneste spørsmål om den historien NRK Brennpunkt tenker å fortelle. Derimot krever Eraker og hans kolleger at jeg skal kommentere og forsvare mange år gammel epost som de mener at jeg har skrevet. For min del kjenner jeg for en stor del ikke igjen dette materialet, og i hvert fall ikke sammenhengen som Eraker og NRK Brennpunkt mener det skal høre hjemme i.

Mine lesere vil kanskje huske at NRK Brennpunkt langt fra er de første som har forsøkt å få noe ut av epost som stammer fra Jonathan van der Lindens epostboks. I tidligere runder med media har jeg valgt å holde mine lesere orientert underveis, da jeg ikke ser noen grunn til ikke å være åpen om mine opplevelser. De siste månedene har jeg fått en god del innsikt både i NRK Brennpunkts arbeidsmetoder og virksomheten til kildene som journalistene har brukt i denne saken. Det som nå begynner å komme til overflaten er såpass oppsiktsvekkende at jeg ønsker å være åpen om mine opplevelser også i denne saken. I begynnelsen av oktober publiserte jeg et første innlegg om NRK Brennpunkt, etterfulgt av et åpent brev til Harald Eraker. Jeg tenker nå å følge opp videre med en serie innlegg som tar for seg de forskjellige temaene som NRK Brennpunkt er opptatt av, i tillegg til at jeg vil kommentere forskjellige sider ved deres journalistiske prosess.

Min historie og bakgrunn

Før jeg går inn på disse konkrete temaene kan det være på sin plass å gi leserne en kort oppsummering av min egen historie og bakgrunn. Den er nemlig ganske relevant når det kommer til NRK Brennpunkts journalistikk. De av mine lesere som har fulgt min blogg fra begynnelsen har nok lest det meste av dette før, men siden det tross alt har gått noen år skader det neppe å repetere litt.

Da jeg vokste opp var vi 7 barn i familien. Min far jobbet på skipsverft og min mor var hjemmeværende slik de fleste kvinner i samfunnet var på den tiden. Siden vi i Norge er så heldige å ha både barnetrygd og gratis skolegang klarte familien seg helt greit. Selv har jeg også helt fra ungdommen klart meg svært godt økonomisk, og jeg har den norske staten å takke for en del av dette. Da jeg utdannet meg til revisor støttet staten meg nemlig både med gratis studier, full lønn under studiene og godtgjørelse for boutgifter. Etter ferdig eksamen fikk jeg først jobb som politirevisor og deretter ble jeg rådgiver i Skattedirektoratets avdeling for internasjonal kontroll. Uten studiegjeld, og med ganske god lønn, var jeg nok økonomisk mer privilegert enn de fleste andre på min alder. Jeg har altså mye å takke staten for, og har derfor i alle år vært opptatt av å yte noe tilbake. Dette har jeg gjort ved å betale min skatt i Norge, til tross for at jeg i min internasjonale virksomhet temmelig enkelt kunne tatt grep som ville ført til at jeg fullt lovlig kunne ha unngått mye av denne skatten. Som resultat har jeg i en årrekke figurert på toppen av skattelistene i Nordre Follo kommune.

Mitt skatteoppgjør fra 2015
Mitt skatteoppgjør fra 2015

Solgte eiendommer med stor gevinst

I begynnelsen av 1990-årene jobbet jeg i St. Petersburg for et finsk selskap. Etter hvert ble jeg da ganske god på investeringer i fast eiendom. Sammen med Kåre J. Smith og Gunnar Gangsø investerte jeg mine egne private midler i eiendommer som var nedslitte, men hadde god beliggenhet i denne russiske millionbyen som for bare kort tid siden hadde begynt å åpne opp for vestlige investorer. Som mange vet ble dette en gullgruve. Etter få år solgte vi eiendommene med enorm gevinst, en gevinst vi med full rett kunne ha beholdt selv. Tross alt var det våre egne midler vi hadde investert. Imidlertid var vi alle tre svært engasjert i å legge til rette for internasjonal misjon og sosialt entreprenørskap som kunne bedre livsvilkårene på de ofte svært fattige stedene det ble drevet misjon. Vi valgte derfor å la gevinsten fra eiendomssalgene, som til sammen utgjorde ca 11,5 millioner Euro, tilflyte den nederlandske ideelle stiftelsen Hippo Mundo Charity (HMC). Tragisk nok ble ca 8 millioner Euro av disse midlene stjålet av Jonathan van der Linden gjennom et bedrageri i 2015 og begynnelsen av 2016. Utrolig nok er NRK Brennpunkts kilde for påstandene mot meg nettopp ham som stakk av med pengene jeg hadde latt tilflyte den ideelle stiftelsen.

Nøye planlagt bedrageri

Bedrageriet av disse pengene var ikke et plutselig innfall. Det er blitt godt dokumentert hvordan bedrageriet fant sted over lengre tid, og ble mulig gjennom nøye planlagte aksjoner som blant annet innebar falske dokumenter og etablering av organisasjoner i Panama. En del av planleggingen handlet selvfølgelig også om hvordan pengene skulle kunne beholdes uten at politiet skulle kobles inn. I denne planen spilte bruken av medier som kunne øve press mot både de som hadde donert midlene og de som ledet organisasjonen HMC en svært viktig rolle. Det etter hvert beryktede israelske paramilitære selskapet Psy-Group ble i den forbindelse engasjert allerede i begynnelsen av desember 2015, og både organisasjonen BCC samt Kåre J. Smith og jeg ble navngitt som mål. Det ble raskt betalt inn store pengebeløp som forskudd for operasjonen. Å utnytte mediekanaler med høy tillit i befolkningen til å spre villedende informasjon er nettopp et av Psy-Groups hovedprodukter, som de selv reklamerte for på sin hjemmeside. Pressmidlene viste seg i mitt tilfelle å være både trusler og negative presseoppslag bygget på falsk og villedende informasjon. Både Psy-Groups eget personell og de personene som hadde engasjert selskapet har siden 2016 drevet en intens aktivitet med BCC, Kåre J. Smith og meg som mål. I denne settingen er det altså at NRK gjør sin entre høsten 2019. Med nettopp disse personene som hovedkilder.

Null interesse fra NRK Brennpunkt

Harald Eraker og NRK Brennpunkt har vist absolutt null interesse for bedrageriet og de pengene som er bedratt fra HMC. De har vist null interesse for hvor disse pengene kommer fra og hvem som hadde sørget for at de kom inn i HMC. Merkverdig nok ser NRK Brennpunkt heller ikke ut til å ønske å fortelle den så til de grader oppsiktsvekkende historien om hvordan et israelsk paramilitært selskap, beryktet fra sine framstøt mot Trump 2016-kampanjen, skulle utøve press slik at de bedratte midlene kunne beholdes. I stedet er det mitt inntrykk at Harald Eraker og NRK Brennpunkt velger å ta på skylappene og stiller seg på samme side som disse. Selvfølgelig er NRK svært indignerte over en slik påstand. Jeg ønsker imidlertid å fortelle min historie, så får leserne selv vurdere. Og da vil jeg avslutte med to spørsmål som leserne kan gruble på: Hvem skaffet pengene som ble bedratt fra HMC, og hvilken relevans bør dette ha for NRK når det gjelder å få fram den sanne historien om meg og BCC?

×