Bernt Aksel LarsenLitt informasjon om meg

Jeg er født den 25.02.1960 i Kristiansand. Etter å ha tatt handelsgymnasium gikk jeg videre på det som den gang het Skatteetatskolen, og var ferdig utdannet skatterevisor i 1984. Jeg arbeidet en stund som politirevisor i Økokrim før jeg tok revisjonsstudiet på BI. Etter studiet arbeidet jeg som rådgiver i skattedirektoratet.

I 1990 fant jeg min Heidi, og vi giftet oss i Finland i januar 1991. Kort tid etter var jeg med på å starte forretningsvirksomhet i Russland, og vi bodde da omtrent 2 år i St. Petersburg og Finland. I 1994 flyttet vi hjem igjen til Norge, og bosatte oss på Kråkstad i Ski kommune. I de nesten 30 årene som er gått siden da har jeg drevet forretningsvirksomhet både i Norge, Russland, Kina og flere andre land, blant annet sammen med Kåre J. Smith og en rekke andre forretningspartnere. I dag er mitt forretningsfokus ulike typer investering gjennom selskapet Bernt Aksel Larsen AS.

Mine foreldre tilhørte menigheten Brunstad Christian Church (BCC). Fra tidlig ungdomsalder ble jeg selv svært interessert og engasjert i det denne menigheten står for, og deltok aktivt i mye av virksomheten der. Den 25, januar 2001 gikk jeg inn som medlem av menighetens styre, der jeg satt fram til utgangen av 2011. I dag har jeg ingen verv i BCC. Mitt personlige engasjement for menighetens virksomhet og utvikling er imidlertid ikke blitt mindre.

Litt informasjon om bloggen min

Den 31. oktober 2015 startet jeg blogg. Egentlig hadde jeg i lengre tid savnet det å ha en plattform der jeg kunne uttrykke mine tanker og meninger, uten andre begrensninger enn de som ligger i min egen overbevisning. Jeg ønsker gjennom bloggen å dele det jeg er opptatt av, og stå opp for det jeg tror på. Du kan lese mer om mine tanker om dette i innleggene Velkommen til bloggen min og Mer om bloggen.

Bernt Aksel Larsen