500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

NRK Brennpunkt med grove faktafeil

NRK Brennpunkt har i dag publisert en lengre artikkel der transaksjoner knyttet til selskapet Lampenwelt står sentralt. Etter ett års arbeid fra dem og en hel ringperm med input fra meg, klarer fortsatt ikke Brennpunkt å få selv de mest grunnleggende fakta riktig. For meg ser det ut til at hvis man er villig til å bruke noen millioner kroner, kan man i dag få publisert omtrent hva som helst. Det er nemlig nettopp dette Brennpunkts kilder har gjort.

Åpenbare grove faktafeil

Å lese dagens artikkel hos NRK Brennpunkt, der kjøp og salg av Lampenwelt står sentralt, er en forstemmende opplevelse. Når det som skal være en av landets fremste redaksjoner for undersøkende journalistikk leverer en artikkel full av grove faktafeil, er jeg redd for at det sier noe om redaksjonens holdninger til det viktige arbeidet de skal utføre for samfunnet. La oss begynne med Brennpunkts oppsummering forholdsvis langt nede i artikkelen.

NRK Brennpunkt: I sum ser vi altså følgende: De to norske menighetstoppene får kjøpt et lampeselskap i Tyskland for 1,3 millioner euro.
Virkeligheten: Vi kjøpte Lampenwelt for 6,1 millioner euro. NRK bommer altså med 4,8 millioner euro, over 50 millioner kroner etter dagens kurs.

NRK Brennpunkt: Deretter forsvinner selskapet inn i en trust på Kypros før det til slutt blir solgt fra Smith og Larsens kypriotiske selskap for 30 millioner euro.
Virkeligheten: Eierskapet til Lampenwelt var i hele eierperioden oppgitt på våre norske selskaps selvangivelser, og i våre norske regnskaper som NRK Brennpunkt har fått kopi av. Regnskapene har i alle år ligget tilgjengelig for allmennheten hos Brønnøysundregistrene. Da vi tok over det kypriotiske selskapet som ble Lampenwelt Holding CY, var noe av det første vi gjorde nettopp å fjerne trusten som var lagt imellom. Fortjenesten fra salget av Lampenwelt ble tatt ut i norske aksjeselskaper, og beskattet under norsk beskatning.

Hvordan er det mulig for en av landets fremste redaksjoner på undersøkende journalistikk å begå så mange grove feil?

At Kåre J. Smith og jeg har tjent penger på Lampenwelt er helt riktig. Dette har jeg selv skrevet om i flere blogginnlegg for mer enn fire år siden. Men slik NRK Brennpunkt presenterer saken blir altså helt grunnleggende fakta presentert feil. Spørsmålet blir da: Hvordan kan NRK Brennpunkt bomme så grovt når de har fått svar og dokumentasjon fra meg som fyller en hel ringperm, og når alle opplysninger de trenger i tillegg er tilgjengelige i offentlige registre?

Dagens Næringsliv gikk i samme fella – med de samme kildene

Interessant nok gikk Dagens Næringsliv i samme fella i november 2016. NRK Brennpunkts artikkel er i hovedsak en kopi av framstillingen av Lampenwelt-transaksjonene i DN-artikkelen «Splid i Smiths Venner» fra begynnelsen av november 2016. I dag vet vi mye om årsaken til at begge mediehusene bommet så dramatisk. Historien har nemlig ikke blitt til ved at Harald Eraker, Inger Sunde og Bjørn Olav Nordahl har sittet og gjennomgått 200.000 eposter. Historien har både Dagens Næringsliv og NRK Brennpunkt fått servert fra sine kilder, med bedrageritiltalte Jonathan van der Linden i spissen. BCC har vist meg svært omfattende materiale som dokumenterer hvordan Van der Linden, Ben van Wijhe og Oscar Floor både velger ut eposter, skriver forklaringene, og stiller opp sin versjon av transaksjonshistorikken for Brennpunkt.


En av mange eposter fra Ben van Wijhe til Eraker om Lampenwelt.

Ben van Wijhe finner flere eposter til Eraker om Lampenwelt…

Og Oscar Floor deltar ivrig…

At dagens artikkel ikke en gang klarer å få noe så grunnleggende som kjøpsprisen riktig mener jeg er dramatisk. Eraker og Nordahls kilder har tydeligvis holdt skjult for Brennpunkt det faktum at kjøpet skjedde i to transaksjoner, der selskapet og mesteparten av innmaten ble solgt hver for seg. La meg ta et bilde for å forklare det: Si at jeg ønsker å kjøpe et hus som er verdsatt til 5 millioner kroner. Inne i huset er det kunst for 10 millioner. Kunstverkene ønsker jeg også å kjøpe, men jeg ønsker å kjøpe dem separat. Jeg betaler 5 millioner for huset, og 10 millioner for kunsten, altså 15 millioner totalt. Etter oppussing og diverse arbeider legger jeg huset og kunstverkene ut på markedet igjen noen år senere for til sammen 20 millioner. Han som kjøper det av meg kjøper alt sammen, både huset og kunsten i én transaksjon. Jeg tror alle skjønner at å påstå at jeg kjøpte for 5 millioner og solgte for 20 blir for dumt, men det er nettopp dette NRK Brennpunkt nå gjør. Hvordan er det mulig at NRK Brennpunkts journalister ikke klarer å forstå så enkle og grunnleggende prinsipper?

Komplett uforståelig – men svært mistenkeliggjørende

Jeg vil oppfordre de av mine lesere som har erfaring fra eiendomssalg, som er revisorer eller på annen måte har litt innsikt i selskapstransaksjoner, til å se sekvensen i Brennpunkt-episoden der journalistene framstiller den såkalte «pengekarusellen». Se den et par ganger og se om det er mulig å finne noe som helst mening i det som presenteres. Personlig tror jeg ikke journalistene skjønner noen ting av saken, det er i hvert fall helt umulig for meg å forstå hva de prøver å si. I sin versjon ender de opp med å tilordne 8,6 millioner kroner som fortjeneste på salget av Nordli Gård, imens virkeligheten er at de igjen har blandet sammen to forskjellige transaksjoner. Som jeg før har nevnt har de 8,6 millionene ikke noe som helst med Nordli Gård å gjøre. Framstillingen av pengekarusellen er ikke laget for at publikum skal forstå, den er laget for å skape et mest mulig mistenkelig bilde.

Det samme ser vi når det gjelder påstandene i dagens artikkel om eierskap gjennom trust og Mienna Holding. Først skrev Brennpunkt-journalist Bjørn Olav Nordahl til meg at Mienna Holding skulle eie Lampenwelt Holding CY. Jeg svarte som sant var, at dette måtte være en misforståelse. Nordahl satt imidlertid på eposter fra Van der Linden, og la fram sitater fra disse. Hans konklusjon: «Det betyr i praksis at Larsen og Smith har eid Lampenwelt Holding CY i snaut ett år gjennom Mienna HoldingsNordahl mente at dette må være veldig enkelt for meg å svare på, og gav meg fire timers svarfrist fra kl. 8 om morgenen. Jeg svarte igjen at hans beskrivelse var uriktig. Så, etter å ha klødd seg i hodet lenge nok, beklaget Nordahl at han «har vært upresis i mine oppfølgingsspørsmål». Det er mulig at «upresis» er NRK-språk for «totalt misforstått». Uansett, nå viste de 200.000 epostene plutselig ikke lenger at Mienna Holding skulle eie Lampenwelt Holding CY, men at Lampenwelt Holding CY var eid av Mindserve ltd i om lag ett år via en trust. Denne gangen svarte jeg at det var helt tydelig at Brennpunkt ikke hadde satt seg inn i materialet, og jeg viste nok en gang til regnskapene. På dette tidspunktet skaffet endelig Brennpunkt seg tilgang til offisielle registre på Kypros. I deres versjon 3 hadde de endelig forstått at Mindserve jo nettopp var trusten og at Mienna og Lampenwelt Holding CY var ett og samme selskap. Men dessverre hadde de fortsatt ikke lest regnskaper. I regnskapene til Kåre J. Smiths og mitt selskap Smilar Ltd står nemlig eierskapet til Lampenwelt oppført svart på hvitt, offentlig tilgjengelig for enhver som måtte ønske å se det.


Ikke så lett for journalistene å finne ut av de 200.000 epostene. Van der Linden kan nok hjelpe…

Ganske klart hvem som skaffer eposter om Steinar Riise.

Realiteten er altså: Kåre J. Smith og jeg kjøpte gjennom våre investeringsselskaper det tyske selskapet Lampenwelt for 6,1 millioner euro tidlig i 2012. Kjøpet skjedde i to transaksjoner, en på 1,3 millioner og en på 4,8 millioner. Etter en tid ble det tomme kypriotiske selskapet Mienna Holdings ltd overtatt av oss, lagt under vårt investeringsselskap, og gitt navnet Lampenwelt Holding CY. Vi fjernet trusten som var lagt imellom, og nedla selskapet etter kort tid. Vi hadde for øvrig eierskapet for Lampenwelt oppført i våre selvangivelser og regnskaper for alle år, og disse er som kjent offentlig tilgjengelig informasjon. Etter å ha arbeidet svært hardt med å forbedre både topp- og bunnlinje i Lampenwelt solgte vi i 2015 til en total verdi av ca 30 millioner euro. Gevinsten ble etter hvert tatt inn som utbytte i våre norske selskaper, og ble der beskattet under vanlig norsk utbyttebeskatning når den ble tatt ut privat.

Forteller ingenting – men mistenkeliggjør

NRK Brennpunkts artikkel i dag inneholder altså feil på feil, og forteller i realiteten ingenting. Den bidrar derimot til nettopp det som har vært journalistenes hensikt hele tiden: Å mistenkeliggjøre. For noen dager siden samlet jeg sammen mine svar til NRK Brennpunkt fra de siste to månedene. Svarene utgjør en hel ringperm. Jeg har sendt regnskaper og lange forklaringer. På meg virker det imidlertid som om disse journalistene ganske enkelt ikke skjønner et regnskap, og ikke har noen forståelse av forretningstransaksjoner. Alternativet er mye verre. Alternativet er nemlig at de skriver mot bedre vitende.

Min kommunikasjon med NRK Brennpunkt de siste ukene fyller en hel ringperm.

Vi ser akkurat det samme når det gjelder Brennpunkts påstander om lån fra BCC Financial. Brennpunkt-redaksjonen har fått overlevert regnskaper som klart viser at alle lån ble tilbakebetalt med renter, med unntak av mindre lån til HMC. I episoden fra onsdag 11. november klarer imidlertid Brennpunkt å lage tre forskjellige versjoner av dette. Først påstås at lån som ble gitt i forbindelse med bygging av «BCC-huset» på Nordli Gård ble slettet. De aller fleste av seerne vil nok oppfatte dette som at lånene ble ettergitt, altså at BCC Financial tok et tap. Men så sier NRK Brennpunkt at lånene ble overtatt av kjøperen. Dette er altså en helt annen versjon, der lånene ikke lenger er ettergitt, men overtatt. Og endelig kommer en tredje versjon, nemlig at kjøperen gjorde opp lånene, men tok opp nye lån selv i BCC Financial. Hva skal den vanlige seer tenke? På slutten av episoden kommer en svært drøy påstand, nemlig at NRK Brennpunkt ikke har mottatt tilfredsstillende dokumentasjon på at lånene er tilbakebetalt. NRK Brennpunkt har fått alle de revisorgodkjente regnskapene for BCC Financial, som viser at alle lån er tilbakebetalt med renter, og at selskapet ble avviklet med 25 millioner kroner i overskudd. Men dette er etter NRK Brennpunkts vurdering tydeligvis ikke «tilfredsstillende dokumentasjon», i motsetning til eposter fra tvilsomme kilder.

I iveren etter å skape et mest mulig mistenkelig bilde nekter NRK Brennpunkt også å forholde seg til det faktum at jeg forlot styret for BCC ved utgangen av 2011, og har etter dette ikke hatt noe ansvarsrolle hverken i BCC eller andre ideelle organisasjoner. En slik virkelighet passer dårlig for Brennpunkt, som omtaler meg som en av «lederne». NRK Brennpunkt har heller ikke folkeskikk nok til å omtale trossamfunnet med sitt riktige navn, men bruker det nedlatende begrepet «Smiths Venner». For de tusenvis av barn og unge som har opplevd å bli mobbet som «Smith’s» oppleves dette svært sårende, og det er veldig underlig at NRK Brennpunkt velger å bruke sine kilders nedlatende kallenavn. De fleste andre mediehus klarer i dag å få dette riktig, men altså ikke statskanalen.

Eraker gleder seg over helgearbeid for BCC

Snakket med Harald. Han fortalte at de på fredag hadde sendt over en mengde anklager, beskyldninger og bevis til BCC. Harald sa at de ville ikke få noen god helg! Det er Ben van Wijhe som skriver dette tidlig i oktober. Her ser vi altså Harald Erakers omgangsform med en kilde som er omtalt som Psy-Groups klient, og som i et år har foret Eraker med beskyldninger som NRK Brennpunkt enkelt kunne avslørt som uriktige. Nettopp den taktikken som beskrives her ble også brukt overfor meg gang på gang. Jeg fikk tilsendt lange spørsmålslister om forhold som ligger langt tilbake i tid, med umulige tidsfrister. Brennpunkt-journalistene la fram eposter skaffet til veie fra sine kilder, og krevde at jeg skulle framskaffe bevis for at påstandene er feil. Mitt arkiv er brent ned, og NRK vet i realiteten at det som regel er umulig for meg å få tak i slike dokumenter innenfor fristene.

Både BCC, jeg selv og NRK Brennpunkt vet i dag at det i desember 2015 ble bestilt en påvirkningsoperasjon mot Kåre J. Smith, meg selv og BCC. Vi vet at det allerede senere i desember samme år ble betalt mer enn fem millioner kroner i forskudd på operasjonen. Vi vet også at operasjonen ble priset til mer enn 20 millioner kroner. Videre vet vi at Ben van Wijhe omtales som Psy-Groups klient. Vi vet at tidligere ansatte i Psy-Group internt omtalte prosjektet som «en stor operasjon», og at flere av dem uavhengig av hverandre oppgav at Van der Linden hadde en viktig rolle. Vi vet at Oscar Floor også omtales som en viktig bidragsyter av Psy-Group. BCC har i dag flere hundre eposter som viser at disse personene velger ut epost, skriver forklaringer, setter opp transaksjonsoversikter, og leder Harald Eraker og Bjørn Olav Nordahl til den historien de vil ha fram. Vi vet at BCC allerede høsten 2019 advarte NRK Brennpunkt om Psy-Group, og videre gjentok gang på gang at NRK hadde et særlig ansvar for skjerpet kildekritikk.

I dag ser vi resultatet av prosessen. NRK har presentert et virkelighetsbilde fullt av grove faktafeil. Et virkelighetsbilde som stemmer godt overens med det som er beskrevet i Psy-Groups dokumenter og planer. Et virkelighetsbilde som er helt perfekt for Jonathan van der Linden, Ben van Wijhe og Oscar Floor. Hvem er det som har et troverdighetsproblem, jeg eller NRK Brennpunkt?

Les også:

Uredelig av NRK Brennpunkt

Frank Gander, nå er det på tide å ta ansvar!

NRK Brennpunkt fikk meg tilbake i manesjen

Dersom kildevernet er absolutt, hva med kildekorrupsjon?

NRK Brennpunkt lager dokumentar om meg – uten min historie

Mine opplevelser med NRK Brennpunkts kilder

NRK Brennpunkt – Bevisenes fargerike reise

×