500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Løgnfabrikken

I lukkede Facebook-grupper diskuteres løgner om grove kriminelle handlinger utført av profiler i BCC. Jo grovere løgner, jo mer bejubles personene som serverer dem. I slike grupper har Johan Velten og Oscar Floor sine fiskevann som de ser ut til å kultivere aktivt. I praksis snakker vi om løgnfabrikker.


Dette innlegget er det siste i en serie på fire deler. For sammenhengens skyld anbefaler jeg at innleggene leses i riktig rekkefølge. Her finner du de andre delene: Del 1, Del 2, Del 3.

Applauderer vanvittig historie

– Tenkte meg at det kunne være [navn], han har lært av faren og er akkurat like sleip som ham. En slimål, skriver Johan Velten tidlig i juli til kvinnen han kommuniserte med om påståtte overgrep fra en rekke navngitte personer i BCC. Mannen som Velten navngir er en kjent BCC-profil. Noen dager senere kan kvinnen fortelle en totalt usannsynlig og vanvittig historie om et nylig møte med nettopp denne mannen. Historien ville fått de fleste til å forstå at denne kvinnen måtte regnes som høyst upålitelig. Velten viser ingen slike betenkeligheter, men applauderer henne i stedet.

– Så fint at det er BAL. Hadde vært enda bedre med KJS men det kan komme nye kapitteler i dette drama, skriver Johan Velten til den samme kvinnen, da han senere i måneden får høre at jeg er i ferd med å bli anmeldt – Hun ene som har anmeldt BAL..her fått en annen jente f Oslo til å anmelde kåre smith, skriver kvinnen til ham senere i måneden.

– Tenker litt på hva din mor kan ha vært utsatt for. Søsteren hennes druknet seg i et tjern ved [sted] i min ungdom. Hvorfor ble det hennes løsning? Arvesynden? skriver Velten til kvinnen ved en annen anledning. Og selvfølgelig svarer kvinnen omgående at hun har tenkt det samme selv.

Velten inviterte på middag

Ifølge mennesker som kjenner denne kvinnen har hun sterke indikasjoner på å være i ubalanse. Det er velkjent at hun er villig til å si hva som helst hvis det kan gi henne oppmerksomhet. Og oppmerksomhet hadde Johan Velten gitt henne rikelig av denne sommeren. Han inviterte henne på middag og tilbudte seg å hjelpe henne med å skrive bok om overgrep i BCC. Han luftet tanker og idéer med henne, blant annet en idé om at han skulle opprette et tribunal der han ville få Kåre J. Smith til å stå skolerett. Han inviterte henne til hytta si. Og hun la ikke skjul på sin beundring for denne mannen som nå var blitt så interessert i henne.

På den lukkede Facebook-gruppen som Johan Velten er medlem av er beskyldninger mot BCC, og da spesielt ledelsen i BCC, et svært populært tema. Veltens egne debattinnlegg mot BCC blir tiljublet, og lokker fram den ene påstanden verre enn den andre. Den ene administratoren av gruppen, som i fjor skrev til meg at hun sto i kontakt med den bedragerisiktede Jonathan van der Linden, har også god kontakt med Velten. Sammen diskuterer de opptak av potensielle gruppemedlemmer. – Jeg foreslår deg på gruppa, så er det en opptaksprosedyre for å sikre at det ikke en infiltratører som kommer. Mye som luftes der er superhemmelig, av hensyn til etterforskningen og av hensyn til den enkeltes helse og velvære. Veldig bra folk! skriver Johan Velten til en person han ønsker å rekruttere til gruppen.

Johan Veltens beste fiskevann

Denne lukkede Facebook-gruppen ser ut til å være et av Johan Veltens beste fiskevann. Her finner han mennesker han kan kontakte i sine søk etter rykter om BCC-lederne. Et gammelt rykte om at Kåre J. Smith har en utenomekteskapelig datter er noe av det som vekker hans interesse. Han diskuterer temaet med flere av gruppemedlemmene. Diskusjonen om saken pågår også livlig på selve gruppen, faktisk så livlig at Velten ber administratoren sensurere litt for å unngå at saken lekker ut utenfor gruppen. Etter hvert anser Velten at han har fått den informasjon han trenger. – Jeg har undersøkt litt og fått bekreftet fra flere kanter at [navn] fikk en datter med kåre Smith rundt 1990. Datteren heter [navn] og er oppvokst på [sted], skriver han til flere personer på omtrent samme tid. – Jeg anser derfor at det er tilstrekkelig bekreftet at dette er riktig, fortsetter han, før han begir seg inn i en dialog om hvordan han best kan kontakte moren til denne påståtte datteren. Etter å ha diskutert fram og tilbake sender han en Facebook-melding til henne, men får ikke svar. Kanskje ikke så rart, for påstanden er ikke noe annet enn nok en løgn som i dette miljøet plutselig er blitt en sannhet.

– … han hørte fra to Tyske søstre at Kåre var Frimurer… Hvor mye det er i det, har jeg ingen peiling på, men jeg vil til bunns idet, da jeg kjenner til mye av det stoffet der, og det er for mange likheter til bare å overse det… Se postingen min i gruppa idag… Slik skriver en annen person til Velten. – Det er hold i dette, svarer Velten. Personen Velten kommuniserer med har en Facebookside full av kjente konspirasjonsteorier om alt fra chemtrails til 11. september. Men så lenge påstanden handler om Kåre J. Smith mener altså Velten at det er hold i den.

Generelt synes det ikke å være grenser for hva Johan Velten mener å kunne vurdere, selv når det gjelder så alvorlige tema som overgrep mot mindreårige faktisk er. Og så lenge det handler om BCC-ledere er det få som går fri. – Aslaksen hadde mange barn, men alle sønnene hans tok avstand til ham, bortsett fra [navn], som også gråt sårt på møtene. Han hørtes mer ut som et offer, enn en overgriper, skriver Velten ved en anledning. Jeg undres på hva fagfolkene vil si til en slik «analyse».

Påstått offer ble invadert av Oscar Floor

Medlemmene i den lukkede Facebook-gruppa synes å bli inspirert til å komme med litt av hvert. Beskyldninger mot en annen navngitt person fatter interesse hos kvinnen som har vært Johan Veltens kilde. Denne personen er også en kjent BCC-profil, som nå blir beskyldt for å ha forgrepet seg på en ung jente. Kvinnen oppgir imidlertid å ha for mye å gjøre, og spør om Velten kan ta saken videre. Han sier seg villig til dette, og spør hvordan han best kan oppnå kontakt. Men før det skjer noe mer fra hans side får han eposten fra meg. Det blir stille fra Velten.

Noen dager etterpå blir imidlertid dette påståtte overgrepsofferet kontaktet av Oscar Floor, som uten ytterligere forvarsel spør rett ut om hun er blitt utsatt for overgrep av den navngitte BCC-profilen. Nå er imidlertid saken at hun er ikke noe overgrepsoffer. Hun forlot BCC for en del år siden, men har et veldig godt forhold til denne personen som nå altså beskyldes for å ha begått overgrep mot henne. Naturlig nok reagerer hun sterkt på at Floor invaderer hennes privatliv med en slik uhyrlig påstand, og avviser ham kontant. Men selv da gir ikke Oscar Floor seg, og forsøker seg enda en gang, med samme resultat.

Denne måten å operere på er ikke noe nytt. I fjor fikk jeg videresendt en epost Floor hadde sendt til ansatte i et selskap jeg hadde hatt forbindelse med. Her stiller han en rekke spørsmål til de ansatte som går på om de kjenner til at jeg har gjort noe kritikkverdig overfor selskapet! De ansatte, som aldri hadde hørt om denne fyren, brukte ikke akkurat milde ord når de beskrev hvordan de opplevde å få en slik henvendelse rett ut fra lufta. Da jeg tidligere i år tilbrakte tre dager i vitneavhør i forbindelse med rettssaken mot nederlenderen Jonathan van der Linden var Oscar Floor også å finne på tilskuerbenken.

Løgnfabrikker

Johan Velten, Oscar Floor og flere andre driver ganske enkelt løgnfabrikker. De ser ut til å velge seg ut mennesker som har et oppmerksomhetsbehov, skape et miljø der alt er lagt til rette for ryktespredning, og når temperaturen er blitt tilstrekkelig høy har de oppnådd det de ønsker. Selv trenger de ikke stå til rette for løgnene som er produsert, for det er alltid andre som opprinnelig har kommet opp med dem.

Hadde dette gått ut over en gruppe som tilhørte den aksepterte majoriteten i samfunnet ville ikke slikt kunnet finne sted. Samfunnsopinionen ville simpelthen ikke tillate at det nødvendige klimaet ble skapt. Når det gjelder en gruppe som anses å stikke seg ut, er bildet imidlertid annerledes. Da trekker man på skuldrene og tenker at det er vel ingen røyk uten ild. En slik holdning kan synes tilforlatelig nok, men realiteten er at det springer ut fra ren og skjær intoleranse. Grupper som ikke føyer seg inn under de konformitetskravene majoriteten har formulert kan ikke lenger forvente toleranse. De kan ikke engang forvente å komme inn under den beskyttelsen samfunnet har etablert mot uriktige beskyldninger og løgn. Å hetse slike grupper er blant flere og flere blitt akseptert.

Fortellinger fra et overgrepsoffer må tas på det aller største alvor, enten de framsettes i personlige samtaler, i media eller i andre fora. Men løgnfabrikker hjelper ikke overgrepsofre. Løgnfabrikker gjør bare alt så mye vanskeligere, også for ofrene. Denne sommeren har det Johan Velten nå i etterkant beskriver som «rene fantasifortellinger» fått mer enn hundre personer til å se med stor forventning fram til datoen jeg skulle arresteres for seksuelle overgrep mot mindreårige. En lang rekke andre profiler i BCC er blitt hengt ut for lignende forhold. I materialet jeg har fått overlevert, og som altså ligger åpent flere steder på internett, hevdes det at BCC ledes av en gjeng pedofile mennesker. Det slenges ut de verste beskyldninger både om mennesker som for lengst er døde og mennesker som lever fortsatt. I dag er det blitt klart at alt dette var løgn, men ingen er villige til å rydde opp i løgnene. Ryktene vil alltid være der. Bare å ha vært utsatt for mistanke om slike forhold er i mange tilfeller nok til å ødelegge livet for et menneske, og gjøre det til en paria i samfunnet.

Johan Velten har som selvuttalt mål å «ta rotta på hele skiten». Hvor langt han, Oscar Floor og flere andre er villige til å gå for å nå dette målet har vi denne sommeren ettertrykkelig fått demonstrert. At min åpenhet om denne saken nå får disse menneskene til å stanse opp har jeg liten tro på. Håpet er derimot at min historie kan skape litt ettertanke, kanskje til og med litt sunn skepsis neste gang noen kommer trekkende med en sensasjonell beskyldning mot BCC. Om jeg oppnår det har jeg nådd mitt mål. Og i motsetning til Johan Velten er jeg ærlig om hva som er mitt mål.

Les også de andre innleggene i serien:

×