500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Mine opplevelser med NRK Brennpunkts kilder

I går skrev jeg om hvordan jeg oppfatter at NRK Brennpunkt har valgt å ta på skylapper og derved blir brukt til å fremme agendaen til sine tvilsomme kilder. Her i dette innlegget vil jeg skrive litt om hvilke opplevelser jeg og min familie har hatt de siste fem årene, og hvordan jeg mener NRK Brennpunkts journalistikk passer inn i dette.

Kriminelle handlinger mot meg og min familie

Siden desember 2015 har jeg opplevd veldig mange episoder og kriminelle handlinger rettet mot meg selv. Jeg kan ikke bevise at alle disse er en del av samme sak, og isolert sett ville man også kunne argumentere for at noen av episodene er tilfeldige. Samlet sett, plassert på en tidslinje, mener jeg derimot at det matematisk og logisk er svært liten sannsynlighet for at dette er tilfeldigheter. Etter min oppfatning er det ingen tvil om at noen med forsett forsøker å ramme meg og flere andre. Skulle jeg ramse opp alle episodene ville det ta veldig mye spalteplass. Jeg nøyer meg derfor med å trekke fram det jeg mener er sentrale episoder og handlinger. Men først vil jeg si litt om bakgrunnen for episodene.

Sørget for 200 millioner kroner til ideelle formål

I forrige innlegg nevnte jeg at etter å ha tjent svært godt på eiendomssalg i Russland hadde jeg og flere andre latt gevinsten tilflyte den nederlandske stiftelsen HMC. Vi hadde stor tro på de positive langsiktige effektene av det som i dag går under navnet «sosialt entreprenørskap», hvordan vi i utviklingsland kunne hjelpe lokalbefolkningen gjennom å etablere lokale virksomheter. Våre bidrag skjedde gjennom flere transaksjoner for 12 – 14 år siden, og det totale beløpet vi lot tilflyte HMC var ca 11,5 millioner euro, altså ca 125 millioner kroner etter dagens kurs. Noen år senere, i 2012, gav Kåre J. Smith og jeg ca 2,5 millioner US dollar, eller ca 25 millioner kroner etter dagens kurs, til en amerikansk menighet som hadde kommet i alvorlige økonomiske vanskeligheter. I 2015 gav vi til sammen 52 millioner kroner til BCC. Over en periode på 7 – 8 år sørget vi altså for at ca 200 millioner kroner kom inn til ideelle formål.

At Kåre J. Smith og jeg hadde gitt store beløp til gode formål var dermed godt kjent. At vår forretningsvirksomhet etter hvert også hadde gitt oss personlig en ikke helt ubetydelig formue var tilsvarende godt kjent. Kåre J. Smith var fortsatt åndelig leder i BCC, og som tidligere styremedlem hadde jeg selv en viss offentlig profil. I samfunnet generelt synes det å være en sterk skepsis til kristne ledere og profiler som har mer penger enn gjennomsnittet. Det er svært enkelt å skape mistenksomhet til slike. Kåre J. Smith og jeg var derfor opplagte mål for utpressing.

Skattelistene fra 2015

Branner, trusler og journalister

Så til de episodene jeg og min familie har opplevd de siste fem årene:

1. I begynnelsen av desember 2015 ble Kåre J. Smith og jeg navngitt som mål for en operasjon som skulle gjennomføres av den israelske paramilitære organisasjonen Psy-Group. I bestillingen står det spesifisert at en nederlender som har en posisjon høyt oppe i BCC planlegger å forlate trossamfunnet, og at han har store mengder dokumenter og informasjon som kan gjøre ende på BCCs eksistens.

2. Den 21. desember 2015 brant et tømmerhus på Nordli Gård der jeg bodde ned til grunnen.

3. Den 29. januar 2016 forlot Jonathan van der Linden alle verv i organisasjonene han hadde hatt oppgaver for, og sendte samtidig Kåre J. Smith, meg selv og flere andre avskjedsbrev med klare trusler om hva som ville skje hvis han ikke fikk være i fred.

4. I februar 2016 ble nettstedet BCCleaks opprettet på bestilling fra Jonathan van der Linden. I bestillingen ble det fortalt at nettstedet skulle brukes til å spre informasjon om BCC. Nettstedet hadde utseende og grafisk profil som var identisk med min blogg, inkludert mine personlige profilbilder.

5. Fra april 2016 mottok jeg gjentatte utpressingsforsøk der jeg ble bedt om å betale 850.000 euro for å unngå at omdømmeskadelig informasjon skulle overleveres til mediehus. Det ble spesifisert at informasjonen kunne ødelegge både meg og BCC, og at den opprinnelig kom fra Jonathan van der Linden. De samme utpressingsforsøkene mottok både BCC og nederlandske organisasjoner. Saken ble anmeldt til nederlandsk politi. Da ingen betalte noe fikk vi etter et par måneder beskjed om at informasjonen var solgt til en forretningsmann i Nederland, og at livet heretter ville bli surt for oss. Kort tid etterpå kom det massive presseoppslag fra blant annet Dagens Næringsliv, som avisene selv innrømmet bygget på 200.000 eposter fra Jonathan van der Lindens PC. De samme epostene som NRK Brennpunkt nå bygger sin dokumentar på har altså vært overlevert til Psy-Group, de har blitt brukt til utpressing, og har vært solgt på svartebørsen.

6. Sommeren samme år ble jeg utsatt for grovt hærverk på familiens fritidseiendom, og fikk blant annet ødelagt utstyr og maskiner for store beløp.

Hærverk sommeren 2016

7. I januar 2017, kort tid før jeg skulle i vitneavhør i straffesaken mot Jonathan van der Linden, brant en bygning på familiens fritidseiendom ned til grunnen.

8. I mars 2017 fikk jeg epost fra en person som indikerte at han holdt oppsikt med huset der jeg bodde. Eposten inneholdt også spørsmål og påstander knyttet til Nordli Gård. Interessant nok ble jeg i 2020 møtt med de samme spørsmålene og påstandene fra NRK Brennpunkt.

9. Fra våren 2017 ble jeg etterforsket av Økokrim, en etterforskning som varte i tre år. Da jeg fikk tilgang til min saksmappe viste det seg at et anklagedokument fra Jonathan van der Linden hadde fått en sentral rolle som bevis, og at det i tillegg var tatt inn diverse avisartikler som bygget på informasjon fra ham og fra de 200.000 epostene. Økokrim innhentet imidlertid selv regnskaper, bankutskrifter, og en lang rekke andre dokumenter. I tillegg ble mange vitner avhørt. Etterforskningen endte med total renvaskelse.

10. Sommeren 2017 ble det på sosiale medier sirkulert svært alvorlige anklager om at jeg skulle være en seksuell overgriper. Det ble planlagt hvordan en pågripelse av meg skulle skje under sommerstevnet på Brunstad for å skape mest mulig oppmerksomhet, og det ble diskutert hvordan man skulle oppnå massiv pressedekning. Sentralt i kommunikasjonen rundt saken sto Johan Velten, som senere skriftlig innrømmet at påstandene var rene fantasifortellinger. Oscar Floor var også en av de som hadde en rolle i diskusjonene.

11. Jeg har helt siden våren 2016 mottatt en lang rekke trusler både via epost, sosiale medier, telefonoppringninger på natta, tekstmeldinger og annet. Mange av disse har vært alvorlige trusler mot liv og helse.

12. I 2020 har NRK Brennpunkt kommet med grove usanne påstander om at jeg har beriket meg personlig på bekostning av BCC. Som kilde har NRK Brennpunkt brukt Jonathan van der Linden, Oscar Floor og Psy-Groups klient Ben van Wijhe, i tillegg til de 200.000 epostene som ble overlevert til Psy-Group, brukt som utpressing og senere lagt ut for salg.

Skulle gjøre meg passiv

Dette er noen av de hendelsene som etter min oppfatning var ment å skulle gjøre meg «mør» og skremt til å forholde meg passiv slik at noen skulle kunne nyte millionene fra mitt og andres harde arbeid. Andre kan fortelle lignende historier. Dette er altså noe av det store bildet i min historie som journalistene i NRK Brennpunkt nekter å akseptere. I et helt år har de hatt nært samarbeid med nettopp de personene som hadde utpekt meg som mål, og som ville ha en udiskutabel interesse av å skade mitt omdømme. Basert på informasjon og forklaringer fra disse har NRK Brennpunkt utformet utallige påstander og spørsmål til meg.

Passer svært dårlig for NRK Brennpunkt

Det er kanskje nødvendig å presisere at jeg ikke mener NRK har hatt noen rolle i branner eller straffbare forhold. Det jeg kritiserer NRK for er manglende vilje til å utøve kildekritikk, og til å sette seg inn i hele saken. Det sentrale spørsmålet gjenstår altså fortsatt: Hvor troverdig er det at jeg har forsøkt å stjele penger og berike meg på lån, i samme periode som jeg og et par andre har gitt bort nesten 200 millioner kroner? Dette er det store bildet som NRK nekter å interessere seg for. Kanskje er interessen fra NRK så laber fordi svaret på spørsmålet passer dårlig inn i den virkelighetsframstillingen deres kilder har hjulpet dem med det siste året?

×