500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

De viktige spørsmålene

Etter at utbyggingen av Oslofjord Convention Center er ferdigstilt vil Brunstadstiftelsen sitte med et konferanseanlegg som har mange unike kvaliteter, både i norsk og internasjonal målestokk. Men hva er egentlig optimal driftsform for et slikt anlegg? Hvilke strategier vil være mest hensiktsmessige å legge til grunn for virksomheten?

Milliardutbygging uten bank

Mange synes det er spennende å se utbyggingsprosjektet på Oslofjord Convention Center reise seg og ta form. Bilder og informasjon fra prosjektet viser en imponerende framdrift. For meg som gjerne leser årsrapporter og regnskaper som sengelektyre er det en side av prosjektet som er enda mer spennende, nemlig finansieringen.

Posts navigation

×