500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

De viktige spørsmålene

Etter at utbyggingen av Oslofjord Convention Center er ferdigstilt vil Brunstadstiftelsen sitte med et konferanseanlegg som har mange unike kvaliteter, både i norsk og internasjonal målestokk. Men hva er egentlig optimal driftsform for et slikt anlegg? Hvilke strategier vil være mest hensiktsmessige å legge til grunn for virksomheten?

Posts navigation

×