500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Stein på stein i parkeringskjelleren

Utbyggingsprosjektet på Oslofjord Convention Center når stadig nye milepæler. Onsdag i forrige uke begynte steinleggingen i første del av parkeringskjelleren under de nye hotellbyggene.


Avdelingsleder i ILC Construction AS, Fredrik Olsen, forteller at belegningssteinen skal legges ved hjelp av maskin. De nærmeste dagene skal ca 3.500 kvadratmeter legges under hotellbyggene V4, V6, V7 og V8. Det er selskapet Aaltvedt Stein i Porsgrunn som leverer steinen.

I forkant har JB Utemiljø AS, også det et selskap fra Porsgrunn, planert og rettet av grunnen slik at alt er klart for leggingen. Det er også de som legger steinen med sine maskiner. Se hvordan de gjør dette i videoen under.

– JB legger ferdig hele arealet med maskin, og det legges da kvadratiske blokker med vanlig grå stein, sier Olsen. – Deretter går de over manuelt med spesialverktøy og bytter ut med hvit stein der markeringslinjene for parkeringsplassene skal være. På den måten får vi meget slitesterk og godt synlig oppmerking av plassene.

Selv om parkeringskjelleren altså vil ha fått fast dekke i løpet av noen uker må besøkende til Oslofjord Convention Center fortsatt smøre seg med tålmodighet en stund før de kan ta parkeringsplassene i bruk. – Kjelleren er et viktig rigg- og verkstedområde for oss, sier Olsen. Han forteller at de ved å bruke arealene til prefabrikkering, rigging, lager og verksted oppnår en stor reduksjon i behovet for lagerhaller og telt til slike formål.

Før sommeren er altså betydelige deler av parkeringskjelleren så godt som ferdig. For å gi god tilgang til alle byggene er det kjørevei med to felt gjennom kjelleren, med parkering på begge sider. Totalt er det ca 170 parkeringsplasser i denne delen inkludert tverrparkeringen. Å få plassert bilene under bakken har vært et viktig grep både fra Stokke kommunes side og fra arkitektene. Ved dette oppnår man det parkmessige og vennlige miljøet i områdene inne blant hotellbyggene som arkitekt Niels Torp har vært så opptatt av å få fram. Parkeringskjelleren er således en viktig del av helheten i utbyggingsprosjektet.

Gulvet rettes av og klargjøres.
Gulvet rettes av og klargjøres.

Bernt Aksel Larsen blogg - Stein på stein i parkeringskjelleren-3

Spesialmaskin for avrettingsarbeidet.
Spesialmaskin for avrettingsarbeidet.
Steinen kommer på pall...
Steinen kommer på pall…
Og løftes av, ett lag om gangen, av maskin som er spesielt utstyrt for dette.
…og løftes av, ett lag om gangen, av maskin som er spesielt utstyrt for dette.
Leggingen inspiseres og blokkene gis om nødvendig et puff manuelt for at de skal sitte riktig.
Leggingen inspiseres og blokkene gis om nødvendig et puff manuelt for at de skal sitte riktig.

Se også innlegget «Første kjøretur i parkeringskjelleren».

×