500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

De viktige spørsmålene

Etter at utbyggingen av Oslofjord Convention Center er ferdigstilt vil Brunstadstiftelsen sitte med et konferanseanlegg som har mange unike kvaliteter, både i norsk og internasjonal målestokk. Men hva er egentlig optimal driftsform for et slikt anlegg? Hvilke strategier vil være mest hensiktsmessige å legge til grunn for virksomheten?


Strategiprosesser

I et TV-sendt informasjonsinnslag under BCCs påskekonferanse informerte Oslofjord Convention Center AS om strategiprosesser som pågår knyttet til utbyggingen og den framtidige driften på Brunstad. Siden 2.500 BCC-medlemmer har inngått leieavtaler for de nye hotellsuitene som bygges, og BCC blir en viktig leietaker på det nye anlegget, er dette prosesser som er interessante for mange av medlemmene. Uavhengig av dette er det for min del også interessant å høre om de forretningsmessige prosessene som pågår knyttet til et anlegg av denne størrelsen og typen. Jeg har derfor tatt en prat med et styremedlem i selskapet, Charles Löfwander.

Charles Löfwander er styremedlem i Oslofjord og leder strategiprosjektet som er satt i gang.
Charles Löfwander er styremedlem i Oslofjord og leder strategiprosjektet som er satt i gang.

Han har solid toppledererfaring fra norsk og internasjonal hotell- og eiendomsbransje både på drifts- og utviklingssiden, og er nå prosjektleder for Oslofjords og Brunstadstiftelsens strategiprosjekt.

– Det er nå over åtte år siden Oslofjord og stiftelsen startet arbeidet med utbyggingsprosjektet, sier Löfwander. – Helt siden den gang har det selvfølgelig blitt gjort omfattende forretningsmessige vurderinger for prosjektet. Men verden og markedene endrer seg en god del i løpet av åtte år. BCC, som den største og viktigste enkeltkunden, utvikler også sin virksomhet underveis. Det har derfor vært viktig for oss å oppdatere forretningsstrategien. Vi har nå leid inn ett internasjonalt konsulentselskap som har svært tung kompetanse på strategisk rådgivning for å bistå oss i disse prosessene.

– Hva innebærer det?

– Først og fremst er det viktig for Oslofjord å få en oppdatert markedsanalyse som er så pålitelig som mulig. Konsulentselskapet har gjort en stor jobb med å gjennomgå både det norske, det nordiske og til en viss grad også det internasjonale markedet. Ut fra dette har de også evaluert planene for organisasjonsstruktur og driftsformer, og kommet med ulike scenarier som Brunstadstiftelsen og Oslofjord vil bruke i sine videre strategiske vurderinger. Det går for eksempel på hvilke markeder man bør satse tungt i, hvordan drifts- og eierorganisasjoner best kan struktureres og så videre.

Nye fasiliteter snart klare

– Oslofjord regner med å ta i bruk de første nye hotellbyggene allerede til neste år. Hva betyr det for strategiprosessene?

– At vi nå begynner å se fram mot ferdigstillelse av de første byggene er veldig morsomt og spennende, men gjør det også svært viktig at vår drifts- og forretningsstrategi er kvalitetssikret så godt som mulig. Vi bør ha en organisasjon som er tilrettelagt for mest mulig effektiv drift helt fra begynnelsen. For Oslofjord er det viktig å ha en god og riktig strategi for å utnytte de nye fasilitetene i sitt markedsarbeid.

– Hva betyr dette for BCC?

– Det er ingen tvil om at BCC er en viktig premissgiver for utbyggingen i kraft av at de er den største leietakeren på stedet. BCC-medlemmenes engasjement gjennom leieavtalene for hotellsuitene er også noe vi er avhengig av for å kunne gjennomføre utbyggingen. I de strategiprosessene som nå pågår er det derfor svært viktig for oss å få en oppdatering på hvordan BCC ser for seg utviklingen i sin bruk etter ferdigstillelsen. Hvor ofte menigheten ser for seg å ha arrangementer av ulike type, hvor mye medlemmene regner med å bruke anlegget, dette er forhold som påvirker vår forretningsmodell. Som et ledd i prosessen har derfor BCC arbeidet parallelt med å besvare en del slike sentrale spørsmål.

Treffer behovene

– Kan du si noe om resultatene av prosessen hittil?

– Det jeg kan si er at konsulentselskapet ser ut til å konkludere med at utbyggingsprosjektet sannsynligvis treffer markedsbehovene temmelig godt når det gjelder fasiliteter og bygningsmasse. Det pekes på noen tilpasningsbehov, blant annet behovet for å kunne legge bedre til rette for parallelle arrangementer, og at idrettsanlegget også får fasiliteter for individuell trening. Dette må vi vurdere nærmere og vi kan forhåpentligvis si mer om det om ikke lenge.

Det er ikke lenge til de første hotellbyggene kan tas i bruk av Oslofjord.
Det er ikke lenge til de første hotellbyggene kan tas i bruk av Oslofjord.

– Konsulentselskapet peker på en del unike fordeler ved Oslofjord, spesielt i det norske og nordiske markedet. På flere områder representerer vi helt nye muligheter for store selskaper, foreninger, fagkonferanser, trossamfunn, idrettsturneringer og lignende. Anlegget åpner opp for arrangementer som rett og slett ikke har vært mulig å ha her i landet tidligere. Samtidig peker analysen også på en del svakheter, spesielt i det internasjonale markedet. Vi må innse at Norge ikke er verdens navle, vårt klima, Oslofjords plassering utenfor bymiljøene, og ikke minst det norske kostnadsnivået kan gjøre det krevende for eksempel å få internasjonale selskaper hit. På den annen side kan dette også være fordeler i andre internasjonale markeder. Vi har fått en del gode anbefalinger for hvor vi sannsynligvis vil få mest ut av vårt markedsarbeid.

– Når det gjelder forretningsstrategi har de som sagt laget noen scenarier som vi må studere og arbeide mer med før vi vil konkludere på hvilke tilpasninger vi eventuelt gjør. Her vil også BCCs forventede framtidige bruk spille inn.

– Hva er tidsplanen for den videre prosessen?

– Vi arbeider intensivt videre i ukene framover, sier Löfwander. – Så kan det være aktuelt å diskutere de strategiske valgene litt mot ulike kundegrupper, herunder også BCC. Vi håper å kunne levere våre konklusjoner fra prosjektet før sommerferien, avslutter han.

×