500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Søndagsskolen som samfunnsbygger

Søndagsskole handler mye om de grunnleggende verdiene som er viktige i ethvert samfunn, og som skaper gode samfunnsborgere. Gjesteskribenten, Harald Almås, har selv vært søndagsskolelærer og gir i dette innlegget sitt syn på søndagsskolen som samfunnsbygger.

Gjesteinnlegg – Harald Almås


Årstallet var 1973 og tidspunktet var i slutten av juni. Vi skulle dimittere fra militærtjeneste i Brigade Nord i Øverbygd i indre Troms. Våre feltoffiserer hadde vist seg som gode ledere og gjort sitt aller beste for å gjøre oss til gode soldater. Nå ville kompanisjef og troppssjef ta avskjed med oss. Min troppssjef, løytnant Lyster, hadde i den anledning et personlig spørsmål: «Almås, kunne ikke du søke lærerstilling noen år, og også starte en søndagsskole? Du ser, det er verdier vi trenger her.»

Poenget her er definitivt ikke hvorvidt jeg hadde spesielle kvalifikasjoner til å starte en søndagsskole, men derimot det uttrykte ønsket om at den kunne fylle et behov i lokalsamfunnet. Og her mener jeg sakens kjerne ligger. Tusener på tusener av nordmenn har i en tidlig livsfase lært noe grunnleggende om riktig og galt, om rett og urett, om trofasthet og svik, om medmenneskelighet og det å gjøre godt mot sin neste. Over det ganske land er det blitt hamret inn: «Den største glede du kan ha, det er å gjøre andre glad!» Ikke noe dårlig «slogan» det!

Søndagsskole i BCCs lokalmenighet på Stord.
Søndagsskole i BCCs lokalmenighet på Stord.

Både det gamle og det nye testamente er rike skattkammer å hente fra når vi vil formidle viktige sider både ved det å være menneske generelt og om mellommenneskelige forhold spesielt. Ta for eksempel fortellingene om Isak som ikke tok igjen da han ble plaget, om Josef og hans tilgivende sinnelag, om Daniel som ikke kunne gå på akkord med sin overbevisning, om Ruth som ble mor for slekta til selveste Jesus enda hun var innvandrerkvinne i det gamle Israel, – alle disse bærer i seg store muligheter til å formidle etiske verdier. Og vi har mange flere.

Bibelen er etter min mening klassisk og evig aktuell, og søndagsskolen har vært og er fremdeles i dag en viktig arena for karakterdannelse og opplæring både i kristen tro og grunnleggende etiske verdier. Min oppfatning er at søndagsskolen har vært en av bærebjelkene i tidligere slekters dannelse til det som i den tidligere Normalplanen for grunnskolen ble uttrykt som «gagns mennesker i hjem og samfunn», generasjoner preget av ærlighet og arbeidsomhet.

I dag er kanskje flanellografen byttet ut med PowerPoint, men det grunnleggende budskapet er det samme.
I dag er kanskje flanellografen byttet ut med PowerPoint, men det grunnleggende budskapet er det samme.

Jeg fikk ingen karriere i Troms, men fikk den glede å bidra i arbeide med søndagsskole på Stord i Hordaland i en god del år. Siden det er blitt noen år siden jeg fikk avløsning av yngre krefter tok jeg turen til søndagsskolen en dag i april for å se hvordan arbeidet foregår i dag.

Klokka elleve er rommet i menighetslokalet på Stord fylt opp av livlige barn. Noen foreldre har også funnet en plass. En ung kvinne leser historien fra Matteus-evangeliet om husene som ble bygget på fjell og på sand. Historien visualiseres på flere måter. To LEGO-hus var bygget på forhånd og plassert på henholdsvis en liten sandhaug og på en stein. Ved å tømme vann ned over disse, fikk vi se at det som var plassert på sandgrunn ble skylt bort mens det på stein ble stående. «Den som gjør etter disse mine ord er som en klok mann som bygger huset sitt på fjell» blir det lest. Så blir det forklart at det handler om det enkle. Gjøre godt mot de man møter på sin vei, ikke snakke negativt om hverandre. Ungdommene som driver søndagsskolen formidler budskapet på en enkel, men engasjerende måte og barna følger godt med.

For å illustrere teksten har de unge søndagsskolemedarbeiderne laget modeller av husene på sand og fjell.
For å illustrere teksten har de unge søndagsskolemedarbeiderne laget modeller av husene på sand og fjell.

I BCC har frivillige barne- og ungdomsarbeidere gjort et enormt omfattende og viktig arbeid med å tilrettelegge og mediatilpasse det bibelske stoffet slik at det er enkelt å bruke for de som arbeider med søndagsskolebarna. Flanellografen er blitt byttet ut med PowerPoint og multimedia, men budskapet er det samme. Det handler mye om de grunnleggende verdiene som etter min oppfatning er viktige i ethvert samfunn, og som skaper gode samfunnsborgere. Jeg er personlig overbevist om at dette viktige arbeidet også i tiden framover vil bære rike frukter både for land og menighet. Og til dem som står i denne virksomheten, enten det er i BCC eller i andre søndagsskoler: Lykke til!

Av: Harald Almås, Stord

×