500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Kunstgress til sommeren

Her på bloggen har jeg skrevet en god del om de nye hotellbyggene som reiser seg på Oslofjord Convention Center. Men prosjektet omfatter mer enn hotell og konferansebygg. I skogen vest for konferanseanlegget blir det bygget idrettsanlegg, og her er det også framdrift.


De som tar turen innom skogsområdet vest for dagens konferanseanlegg vil se en gigantisk byggegrop der det blant annet skal bygges flerbrukshall. Det som kanskje er mest interessant akkurat for øyeblikket finner vi imidlertid på sletten syd for halltomten. Her er nemlig den første fotballbanen i ferd med å bli spilleklar.

Byggherrens prosjektleder, Svein Gangsø, forteller at mesteparten av grunnarbeidene for de to fotballbanene på anlegget ble utført allerede for halvannet år siden. – Det har vært viktig at grunnen får sette seg skikkelig, slik at vi unngår problemer med setninger i underlaget etter at banen er lagt, sier han. – Nå har entreprenøren startet arbeidet med å avrette og klargjøre for legging av kunstgress på den første banen.

Fotballbanen avrettes og gjøres klar for legging av kunstgress.
Fotballbanen avrettes og gjøres klar for legging av kunstgress.

Gangsø nevner at det også blir lagt ned infrastruktur for elektro, og satt ned fundamenter til lysmaster. – De prosjekterende holder på med å utrede hvordan lysene skal stå for å få gode lysforhold sier han. – Denne første banen skal for øvrig ikke ha rør i grunnen så den er enklere å bygge enn den neste, som skal kunne fryses ned med is i vinterhalvåret.

De som liker fotball har altså noe å se fram til. Ifølge Gangsø trenger de heller ikke vente lenge nå. – Entreprenøren har lovet at kunstgresset kommer i slutten av mai, sier han. – Vi har som mål å gjøre ferdig banen med oppmerking og alt slik at den er spilleklar ut i juli. På grunn av arbeidene som pågår i området vil den ha noe redusert størrelse og holder ikke helt fulle mål nå til å begynne med.

Foreløpig illustrasjonsskisse for grøntarealene på idrettsanlegget. Det er banen nederst til venstre i bildet som nå er i ferd med å gjøres spilleklar.
Foreløpig illustrasjonsskisse for grøntarealene på idrettsanlegget. Det er banen nederst til venstre i bildet som nå er i ferd med å gjøres spilleklar.

Fra sommeren av vil det altså kunne spilles på den første av de to planlagte banene, og jeg antar at mange vil se fram til å kunne teste ut mulighetene. Jeg håper også å få litt mer informasjon om prosessene for de øvrige delene av idrettsanlegget som jeg vil dele her på bloggen etter hvert.

×