500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Milliardutbygging uten bank

Mange synes det er spennende å se utbyggingsprosjektet på Oslofjord Convention Center reise seg og ta form. Bilder og informasjon fra prosjektet viser en imponerende framdrift. For meg som gjerne leser årsrapporter og regnskaper som sengelektyre er det en side av prosjektet som er enda mer spennende, nemlig finansieringen.


Byggherre for prosjektet er som kjent Brunstad Hotellbygg AS, et selskap som er eid av Brunstadstiftelsen (tidligere Stiftelsen Brunstad Konferansesenter). Daglig leder i Brunstad Hotellbygg, Tore Aslaksen, forteller at samlede prosjektkostnader hittil nærmer seg 700 millioner. – De som har fulgt med på byggeplassen har ikke kunnet unngå å se at framdriften i prosjektet er enorm for øyeblikket, sier han. – Vi forventer ingen større budsjettoverskridelser men prosjektet er nå i en fase der kostnadene løper fort og likviditetsbehovet er stort.

Aslaksen har i tidligere prosjektaviser og presentasjoner forklart at bankfinansiering også er nødvendig for å realisere prosjektet. Han forteller at dette ikke har endret seg, men at han håper det ikke blir nødvendig før i sluttfinansieringen. – Med forbehold om at prosjektet går over lang tid og kan utvikle seg i omfang underveis håper vi per i dag på å klare selve byggelånsfinansieringen uten bruk av bank, sier han.

Bernt Aksel Larsen blogg - Milliardutbygging uten bank-1BCCs lokalmenigheter spiller en viktig rolle i dette. Som kjent har mange av lokalmenighetene store innsamlingsaksjoner på gang for å skaffe egenkapital til framtidige prosjekter. Siden en god del av disse prosjektene ligger noen år fram i tid velger mange å låne ut pengene til Brunstadstiftelsen, som igjen benytter dem til byggelånsfinansiering for Brunstad Hotellbygg. – Dette er jo byggelån som skal betales tilbake ved ferdigstillelsen av prosjektet, sier Aslaksen. – Så når vi skal betale tilbake byggelånet vil vi sannsynligvis ha behov for en del bankfinansiering. Vi har allerede fått en ramme på store deler av dette og har gode prosesser på å få best mulige ordninger for det resterende.

I tillegg til lån fra lokalmenighetene utgjør forskudd fra Oslofjord Convention Center AS en viktig finansieringskilde i byggefasen. – Oslofjord er naturlig nok en sterk pådriver for utbyggingen og har inngått avtale om å betale en betydelig forskuddsleie, sier Aslaksen. – De får på sin side dekket inn deler av dette ved forskudd fra leietakerne i de nye hotellsuitene. Vi skrev en del om dette i siste utgaven av vår prosjektavis for de som ønsker å lese mer om prosjektet og sluttfinansieringen, avslutter han.

×