500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Løgnfabrikken II

For en drøy uke siden publiserte jeg et blogginnlegg i fire deler om den tragiske saken der overgrepsbeskyldninger som ble lagt offentlig tilgjengelig på nett viste seg å være rene fantasifortellinger. Det har vært et sjokk for meg at voksne mennesker er i stand til å delta i den ondskap det er å spre og stimulere slike falske beskyldninger. Reaksjonene fra hovedpersonene har dessverre vært et nytt sjokk.


Hovedpersonene ser ut til å legge all skyld over på en antatt syk person, i stedet for å stå fram og ta ansvar for hva man selv har skrevet. På denne måten forsøker hovedpersonene også å fortie store deler av saken. Det har nemlig kommet fram mange beskyldninger mot andre personer som også er rene fantasifortellinger, som overhodet ikke har noe med denne antatt syke personen å gjøre. Mitt største sjokk er likevel å lese hovedpersonenes sukkersøte framstilling på sosiale medier om deres gode hensikter. Dette er ikke noe annet enn en ny løgn. Hadde man hatt gode hensikter hadde man tatt et oppgjør med løgnen. Fra min side kommer jeg ikke til å gå inn i noen form for debatt eller diskusjon med mennesker som har som uttalt formål «å ta rotta på hele skiten». Fakta i denne saken taler for seg selv, og det jeg har skrevet kan de fleste klare å vurdere på egenhånd. La meg imidlertid oppsummere noen fakta som det neppe kan være uenighet om, all den tid de er enkle å verifisere:

  1. Omfattende informasjon med falske og oppdiktede beskyldninger om overgrep mot barn utført av navngitte personer, har over lengre tid ligget offentlig tilgjengelig på internett. Jeg er kun en av mange som tilhører BCC og som falskelig er beskyldt for overgrep. Jeg blir stadig kontaktet av personer som oppdager slike dokumenter og som er forskrekket over disse falske beskyldningene. Dette skjedde sist for mindre enn to uker siden. Det blir uriktig hevdet at det er jeg som har spredd denne informasjonen, og jeg ble til og med anmeldt for dette av Johan Velten. Hans anmeldelse utelot sentral informasjon, og politiet fant ikke en gang grunn til å etterforske hans påstander i anmeldelsen.
  2. Fantasifortellingene om mine påståtte overgrep kommer fra en antatt syk person. Faktum – som framgår svart på hvitt en lang rekke steder – er at materialet også inneholder grove påstander som ikke har sitt opphav fra denne personen. Vi har for eksempel Johan Veltens «bekreftelse» om at Kåre J. Smith har barn utenfor ekteskapet. Velten – som i kraft av å være forfatter bør vite en del om kildesjekk og verifisering – kommuniserer til flere ulike personer at saken er grundig undersøkt av ham selv og at han anser den som bekreftet. Saken blir diskutert på den hemmelige Facebook-gruppen. Han serverer også en rekke andre påstander mot navngitte personer, som åpenbart er løgn og fantasi. I materialet som er distribuert framgår det med all tydelighet at også flere andre personer i den lukkede, hemmelige Facebook-gruppen har bidratt med rene løgner.
  3. Det mest omfattende dokumentet som er distribuert fra den hemmelige Facebook-gruppen teller nærmere hundre sider, og taler sitt svært tydelige språk om hvilken virksomhet som har foregått der. Her er flere personer omtalt med navn. Bl.a. blir Bratlie, Aslaksen og Smith omtalt som ”de gamle sadistene”. En av gruppens medlemmer skriver også: ”Men så mye ondskap visste jeg knapt at det fantes, som jeg har hørt om her inne!!!!” At noen mener de ikke har fått med seg hva som skjer i denne Facebook-gruppen endrer ikke realiteten.
  4. Den 1. august sendte jeg til Velten utskrifter fra hans egne personlige dialoger med ulike personer. Velten hevder at han da straks forstod at anklagene var rene fantasifortellinger. Dette er underlig. Jeg gav nemlig ikke Velten noen annen faktainformasjon enn utskriftene fra det han selv hadde skrevet. Velten svarte aldri på min henvendelse, men det var først når min advokat tok kontakt at Velten begynte å forklare, og da først etter to uker. Hva mener Velten om de svært grove anklagene han selv er forfatter av, mot andre navngitte personer i tillegg til meg, og som ikke kommer fra dialog med den antatt syke personen? Dette er jo aldri blitt tatt tilbake og lever sitt liv på internett.
  5. Det er bemerkelsesverdig at ingen av gruppemedlemmene synes å være ille berørt av at de hadde et slikt sterkt engasjement for noe som viste seg å være rene fantasifortellinger. I stedet er man nå mer opptatt av å bortforklare løgnfabrikken.
  6. «Jeg undersøkte selv en rekke påstander om overgrep. Når en påstand kommer må man undersøke. Det er en plikt» skriver Oscar Floor. Nå er saken at samfunnet har ikke gitt undersøkelsesplikten til tilfeldige privatpersoner når det gjelder kriminelle handlinger. Plikten er til å anmelde, ikke til å undersøke. Plikten til å undersøke ligger hos de som har politimyndighet, og rettighetene både for offeret og den anklagede skal ivaretas. Jeg tror de fleste leserne kan se for seg hvordan samfunnet ville bli dersom alle skulle ha den holdningen at «når en påstand kommer må man undersøke». Tilfeldige privatpersoner som Johan Velten og Oscar Floor har altså begynt å etterforske beskyldninger og til og med kontakte påståtte ofre for «vitneavhør». Da bør de fleste skjønne at de er så til de grader på ville veier. Dette forstår vanlige samfunnsborgere selv på langt enklere områder. Hvor mye mer burde man ikke skjønne det når temaet er seksuelle overgrep. Floor tar i dag en ”from tone” på sosiale medier. Realiteten er at han er svært langt fra å være from. Han har eksempelvis kontaktet ansatte i et amerikansk selskap som han antar at jeg har et forretningsforhold til, for å høre om de kan gi informasjon som kan sette meg i et dårlig lys. Dette er ren sjikane og gir ingen grunn til å framstille seg som from.
  7. Oscar Floor har på sin BCC-kritiske Facebookside gitt oppmerksomhet til kommentarer og utspill fra personer i det lukkede miljøet, som tilsynelatende stiller seg uvitende om de falske beskyldningene. Floor har imidlertid ingen unnskyldning for ikke å vite. Når han trekker inn slike gruppemedlemmer som sannhetsvitner sier det noe om hans egen agenda. Han opparbeidet seg tidligere i år en tilsynelatende stor harme over at materialet fra den lukkede Facebook-gruppen og Messenger-dialogene var blitt spredt, og gikk i den sammenheng hardt ut mot både meg og BCC. Fra min side vil jeg heller si: Skam dere og stans løgnfabrikken!

Les også:

×