500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

– Målet er å ta rotta på hele skiten

I et intervju med Tønsbergs Blad tidligere i år oppgav Johan Velten at han ønsket å «få omverdenen til å forstå barn og unge i Smiths Venner». I dialogen med sine medspillere er han mer ærlig om sin agenda. «Målet er å ta rotta på hele skiten» skrev han i sommer.


Dette innlegget er det andre i en serie på fire deler. For sammenhengens skyld anbefaler jeg at innleggene leses i riktig rekkefølge. Her finner du de andre delene: Del 1, Del 3, Del 4.

Fikk hakeslepp

Etter et kanskje mer enn gjennomsnittlig spennende liv, med diverse opplevelser i tidligere kommunistland, gjentatte trusler hjemme i Norge, heksejakt i media, og to uforståelige branner i løpet av halvannet år, trodde jeg ikke at det var så lett å sjokkere meg lenger. Denne sommeren må jeg likevel innrømme at jeg fikk et lite hakeslepp.

I slutten av juli fikk jeg nemlig uventet overlevert noen dokumenter fra en anonym kilde. Dokumentene inneholdt blant annet det som så ut til å være utskrift av Messenger-dialoger mellom Johan Velten og flere kjente BCC-kritikere. Temaene som diskuteres må sies å være oppsiktsvekkende. Her bringes det uten forbehold beskyldninger om seksuelle overgrep som skulle være begått av meg selv og flere andre navngitte personer. Vi snakker altså ikke om beskyldninger om mindre forseelser eller uetisk adferd. Det Velten diskuterer med sine medspillere handler om grove og avskyelige forbrytelser. Dokumentene skulle visstnok opprinnelig komme fra en som oppgav å være medlem av en lukket, hemmelig Facebook-gruppe der både disse beskyldningene og en rekke andre rykter og påstander ble diskutert.

Personlig vendetta mot BCC

Johan Veltens personlige vendetta mot BCC gjennom flere tiår er godt kjent. Ifølge ham selv forlot han menigheten som ung mann i 1971. I aviser og bøker har han blitt framstilt som ekspert på temaer som angår BCC. Hans tanker om BCC har ikke vært særlig høye. I 1989 karakteriserte han BCC-lederne som «enkle mennesker, med svært snever horisont og et enfoldig verdensbilde, men med sterk vilje til makt».  Medlemmene var på samme måte «enkle mennesker med et enfoldig verdensbilde». Så sent som i juli 2017 mente han at medlemmene i BCC ikke kjente de sosiale kodene utenfor menigheten. Seg selv karakteriserer han derimot som ressurssterk, og har for å kunne bedømme BCC blant annet «fordypet seg i teologisk faglitteratur». Med sin høylytte kritikk er han naturlig nok blitt omfavnet av Tønsbergs Blad, og har passet godt inn i kildeprofilen denne avisen synes å være på utkikk etter i sine oppslag om menigheten.

Konfronterte Velten

Selvfølgelig er det umulig å sitte stille når man blir kjent med at det finnes beskyldninger mot en selv av den typen jeg i sommer fikk i hendene. Etter å ha lest materialet sendte jeg en epost til Velten, der jeg la ved dokumentene og ønsket hans kommentar. Jeg er nemlig ikke ukjent med at slik informasjon kan være falsk eller manipulert, og ønsket å gi ham en sjanse til å forklare seg. Redaktør Sigmund Kydland i Tønsbergs Blad ble også kopiert, på bakgrunn av den rollen Velten gjerne har hatt når BCC og menighetens ledelse skal kritiseres. På dette tidspunktet var det ikke så mange uker siden avisen hadde stilt rikelig spalteplass til rådighet for Johan Velten, som oppga at hans mål var «få omverdenen til å forstå barn og unge i Smiths Venner». Dette i motsetning til det han skriver i dokumentene jeg fikk, der han et sted gir klart og greit uttrykk for at «Målet er å ta rotta på hele skiten». Jeg kopierte også styret i BCC, for dokumentene inneholdt så grove beskyldninger at dersom de hadde vært sanne ville det være nødvendig for menigheten å ta umiddelbare grep overfor både meg selv og flere andre. Styret måtte derfor få informasjonen slik at de kunne vurdere om de ønsket å foreta seg noe.

Faksimile fra Tønsbergs Blad

Velten svarte meg først ikke på min epost. Etter kort tid skjønte jeg imidlertid at det var mange andre som hadde fått tilgang til den informasjonen jeg hadde fått overlevert. En venn av meg som i dokumentene var gjenstand for lignende beskyldninger mottok en epost med en link til en åpen internettside for nedlasting av filer. Avsenderen oppgav å kjenne ham og å være bekymret for ham. På området linken ledet til lå en mer oppdatert og omfattende versjon av dialogen jeg selv hadde mottatt. I tillegg fant man en liste over medlemmer av den nevnte lukkede Facebook-gruppen, samt utskrift av en lang rekke samtaler og innlegg på gruppen. Omtrent samtidig fikk BCC fra to ulike hold lignende eposter med link til de samme filene. Ytterligere en privatperson mottok også slik epost som han videresendte til BCC. Hvor mange som har mottatt lignende informasjon ut over disse vet jeg selvfølgelig ikke.

Advarte mot aksjon på BCCs familiedag

Selv mottok jeg også en henvendelse på min bloggadresse der det ble advart mot en aksjon som skulle være nært forestående på BCCs familiedag på Brunstad i august. Denne aksjonen skulle innebære konfrontering av de påståtte overgriperne i full offentlighet, og aksjonen var noe av det Velten hadde diskutert inngående med en annen person i dokumentene jeg fikk. Han hadde også gjentatte ganger tilbudt seg å stille opp på Brunstad selv. Etter hvert begynte filene og beskyldningene å dukke opp andre steder på internett. På en svært primitiv internettside som gav inntrykk av å være opprettet i all hast, sto det beskrevet hvordan Velten tidligere på sommeren hadde lagt ut sitt brukernavn og passord på sin egen åpne Facebook-side, og dermed lagt hele sin private dialog og all kommunikasjon på den lukkede Facebook-gruppen tilgjengelig for alle. Internettsiden inneholdt også link til dokumentene.

Hevdet å ha blitt hacket

Etter en uke uten noen respons fra Velten sendte jeg et nytt brev, denne gangen gjennom min advokat, og ba om en forklaring. Nå fikk jeg endelig svar. Johan Velten bekreftet innholdet i dialogen jeg hadde fått tilsendt. Han oppgav at dialogen var hentet fra hans private Facebook-kommunikasjon, og hevdet å ha blitt hacket. Når det gjaldt innholdet i dialogen og beskyldningene mot meg var hans forklaring at han hadde forsøkt å hjelpe kvinnen som kom med disse beskyldningene. Han forklarte at han hadde god greie på overgrepssaker, og at kvinnen hadde framstått så troverdig at han hadde tatt henne på alvor. Ifølge Johan Velten var det først når han fikk epost fra meg at han skjønte at det denne kvinnen påsto var ren fantasi. Han forklarte også at han da straks hadde tatt initiativ til å få henne til psykiatrisk behandling.

Johan Veltens mail til min advokat.

Johan Veltens forklaring var interessant. Han gav inntrykk av å være en psykisk støttespiller som bare ønsket å lytte og hjelpe denne kvinnen, som på tross av Veltens påståtte høye kompetanse på området hadde overbevist ham om sin troverdighet. Bildet dokumentene tegner er imidlertid ganske annerledes. I dokumentene får vi snarere inntrykk av at Velten kynisk utnytter en person som helt åpenbart ser opp til ham som en autoritet, og som vil gjøre og si hva som helst for å få anerkjennelse fra ham. Denne siden av saken vil jeg komme tilbake til i et annet innlegg, men la oss først se på litt av det Johan Velten skriver i noen av dokumentene jeg fikk.

Nest største kveita som fast fisk

Et passende sted å begynne er hans reaksjon når han får høre beskyldningene om at jeg skal ha begått seksuelle overgrep. Velten og kvinnen har kommunisert over en lengre periode, og han har fyrt opp under hennes mange påstander og beskyldninger mot en rekke navngitte personer i BCC, samt mot BCC-ledelsen generelt. Kvinnen har flere ganger skrevet til ham at hun er i ferd med å hjelpe til med en politianmeldelse for overgrep mot en mindreårig. Så, ut i juli forteller hun altså at det er meg det handler om. Veltens reaksjon er mildt sagt entusiastisk:  – Så fantastisk om du klarer å bidra til at den sleipe jævelen blir tatt! Han er på vei til å flykte til England. Dette er en hastesak! Klarer du dette skal du forgylles!!!!!! skrev han. Og fortsatte: – Nå fikk jeg mange rare reaksjoner. Helt absurd: begeistring over at det faktisk er den nest største kveita du har fått som fast fisk. Jeg bruke sjeldent banningsord, men nå må jeg si: detter faren tute meg bra! Anmeldelse innlevert? Og neste akt: henting på Brunstad i uniformert bil? Der ser du – klarte ikke banninga; faen tute skulle være.

Hadde vært enda bedre med Kåre J. Smith

– Ja, for en sekt! skriver han dagen etterpå. Gleden over at jeg skal puttes inn fortsetter tydeligvis å strømme på. – Som sagt i går om upassende reaksjon hos meg: så fint at det er BAL. Hadde vært enda bedre med KJS, men det kan komme nye kapitteler i dette drama. Vet du om det kan være flere han har forgrepet seg på? Spør altså Velten.

Nyheten om at jeg skulle være i ferd med å bli anmeldt og arrestert spredte seg fort, og ble diskutert på flere hold. Dette skriver jeg mer om i neste innlegg.

Les også de andre innleggene i serien:

×