500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Er det dyrt å være BCC-medlem?

Økonomi i BCC er et interessant tema. Enkelte av de mer sensasjonshungrige mediene har med ujevne mellomrom forsøkt å framstille denne menigheten som et lukket samfunn der økonomien hemmeligholdes, og medlemmene pålegges store økonomiske bidrag. Det faktum at både BCC og lokalmenighetene publiserer sine årsrapporter og regnskaper offentlig blir som regel elegant oversett.


Gavepakke til gravende journalister

Jeg vil i noen innlegg de nærmeste ukene skrive litt om økonomien i BCC, hva det koster å være medlem og hvor pengene som samles inn tar veien. Dette må egentlig være en gavepakke til visse aviser som sliter med å få råd til å finansiere «gravende» virksomhet. Jeg vil nemlig nå «grave» fram tallene og opplysningene for dem. Det eneste de trenger å gjøre selv er å rydde forsidene og lage passende sensasjonsoverskrifter. Hvis de da også snekrer sammen en dypsindig lederartikkel og en uttalelse fra en «ekspert» har de altså en fiks ferdig gravereportasje rett opp i hendene, nesten uten kostnad! Og enda er det noen som mener at Larsen ikke er samarbeidsvillig!

OK. Jeg skal i resten av innlegget la spydighetene ligge. Min tanke er nemlig at dette skal være seriøs og saklig informasjon, som gjerne kan etterprøves av de som ønsker det. Faktisk har jeg heller ingenting imot at det «graves» i BCCs økonomi. For en organisasjon som er avhengig av økonomiske bidrag fra medlemmene er det sunt av og til å få søkelyset på forvaltningen av midlene.

Utgangspunktet må være klart

Utfordringen med de innfallsvinklene som gjerne benyttes når økonomi i BCC diskuteres er at det sjelden er klart hva man egentlig diskuterer. Er det kostnaden for å være medlem? Eller er det kostnaden for alle tjenestene og aktivitetene mange gjerne vil delta på? Og hva med gavebidragene som gis til den ideelle virksomheten, skal disse også regnes inn? Uten disse skillelinjene blir diskusjonen umulig å føre. Jeg vil forsøke å gi en oversikt over alle disse sidene ved økonomien i BCC. Fra min tid i styret har jeg forholdsvis god innsikt i dette. Jeg vil likevel for ordens skyld igjen presisere at det jeg skriver her er for egen regning. I de tilfellene jeg presenterer tall som ikke fra før er offentlig tilgjengelige har jeg innhentet BCC-styrets tillatelse, men de tar ikke noe ansvar for mine konklusjoner eller betraktninger.

I dette første innlegget vil jeg enkelt og greit se nærmere på hva det koster å være medlem i BCC. Nå er det slik at dette kan variere noe, avhengig av hvilken lokalmenighet man tilhører. Noen menigheter har høyt aktivitetsnivå, og har kanskje også aksjoner for å samle penger til nye fasiliteter. Jeg har tatt utgangspunkt i lokalmenigheten jeg tilhører, nemlig Oslo / Follo. Min beregning er gjort med basis i en konkret familie som har gitt meg lov til å bruke dem som eksempel. Jeg har anonymisert dataene, men tallene er altså helt reelle for hva denne familien betaler i 2015. Det er en familie med fem barn i alder fra 8 til 17 år.

Driftskostnader

De fleste medlemmer av lokalmenigheten i Oslo / Follo betaler en andel av menighetens driftskostnader. Som navnet tilsier er dette rett og slett kostnadene for å drifte lokalmenigheten. Familien i vårt eksempel betaler 24.000 kroner i året for dette.

For 2.000 kroner per måned har denne familien på 7 tatt sin andel av kostnadene for å komme på alle møter og delta i alt som tilhører lokalmenighetens kjernevirksomhet –  altså de kirkelige aktivitetene. Det er likevel ikke slik at disse kostnadene er obligatoriske. Dersom man bare vil delta i menighetens kirkelige virksomhet kan man faktisk gjøre dette uten å betale noe i det hele tatt! Er det kun dette man ønsker er det altså helt gratis å være medlem i BCC. Det er likevel klart at de fleste medlemmene føler et ansvar for å bidra med sin andel av driftskostnadene.

Andre lokale tilbud og arrangement

Bernt Aksel Larsen bloggNå har likevel lokalmenigheten i Oslo tilbud som strekker seg langt ut over denne kjernevirksomheten. Det arrangeres fester, jubileumsdager, bryllup, julebord og diverse andre aktiviteter. Disse er nødvendigvis ikke gratis, og de som ønsker å delta må betale for det. For familien på 7 med den aldersfordelingen jeg har nevnt her vil dette koste ca 7.500 kroner årlig.

De siste årene har ungdommene deres reist på en årlig fellestur til Norefjell. For de tre barna som er i ungdomsalderen har egenandelen for dette kostet familien 1.200 kroner i året.

Må man delta på fester, bryllup og turer for å være medlem? Svaret på det er definitivt nei. Det er på den annen side klart at for svært mange er en del av det sosiale livet knyttet opp mot disse aktivitetene. De aller fleste vil derfor prioritere dette høyt. Tar vi utgangspunkt i at familien ønsker å delta på alt det ovennevnte i tillegg til den kirkelige virksomheten koster det dem altså totalt ca 33.000 i året.

For 33.000 kroner i året kan en familie på 7 både dekke sin andel av menighetens driftskostnader, og i tillegg delta på alle fester, bryllup, julebord og fellestur til Norefjell for ungdommen.

Tilbud fra BCC

Som mange andre organisasjoner har BCC sentralt mange tilbud til medlemmene. Det gis ut to månedlige blad, «Skjulte Skatter» og «Mandelblomsten». Ønsker man å abonnere på disse koster det 1.000 kroner årlig til sammen. BCC arrangerer også 6 – 7 årlige internasjonale konferanser på Oslofjord Convention Center. Det er langt fra gratis å arrangere disse, og det må nødvendigvis kreves en deltakeravgift for de som ønsker å være der. For denne familien vil det koste ca 13.000 kroner i året å delta på alle konferansene. Jeg har da lagt til grunn at man bare deltar innenfor den målgruppen man tilhører, d.v.s. kun foreldrene reiser på foreldre- og ekteparkonferansen o.s.v.

Oppstilling

Det blir mange tall å holde styr på her, så jeg har stilt dette opp litt mer systematisk under:

Bernt Aksel Larsen blogg - er det dyrt å være BCC-medlem

Hittil har jeg kun snakket om betaling for tjenester eller for kostnadsdekning, ikke om gaver. Men BCC har også en omfattende misjonsvirksomhet. Selv om menigheten ikke har betalte forkynnere er det langt fra gratis å drive misjonsvirksomhet i 60 – 70 ulike land. Det er heller ikke akkurat gratis å drive TV-kanal. Denne virksomheten baserer seg i hovedsak på gaver. I neste innlegg i denne serien vil jeg ta for meg gavebidrag, «Davids Søyle» og lokale innsamlingsaksjoner og vise hva denne familien bidrar med på dette området. I senere innlegg vil jeg også komme nærmere inn på kostnader ved å ha bruksrett til hytte eller leilighet på Brunstad, samt deltakelse i menighetens organiserte barne- og ungdomsaktiviteter.

Andre relevante innlegg

6 kommentarer til “Er det dyrt å være BCC-medlem?

 1. WOW:) så flott at du går rett ut med alle disse tallene, Bernt Aksel! Takk for det!! ..ønsker bare å tilføye at ikke alle menigheter er så rause som Oslo når det gjelder driftskostnader og annonsering av disse som frivillige bidrag. «Presset» til å betale driftskostnader og ikke være gratispassasjer er ganske høyt noensteds – og det er jo også forståelig på mange måter, det handler jo om reele kostnader som noen må betale. Betaler ikke jeg min andel, så må andre betale for meg.. Men kan man (til tider) virkelig vanskelig får betalt for seg på grunn av spesielle økonomiske utfordringer så er det alltid mulig å finne frem til en løsning med lave eller ingen bidrag. BCC kan da være raus og barmhjertig – det har jeg selv opplevd.

 2. Å ja det koster å være med. Men så vet jeg jo også at jeg får mye for pengene. I tillegg til oppbyggelse og sosiale samvær får mine barn delta på søndagsskole, turer, aktivitetsklubben og andre interesseklubber. De blir tatt godt vare på av de frivillige unge barne – og ungdomsledere og får en trygg oppvekst i et godt miljø. De får en god start i livet og flere blir også selv ledere med hjerte på rette plass. Hva skulle jeg selv ha gjort for å klare å oppdra mine barn til dette? Nei, kjære medborger, jeg vet bare en ting: maken til dette frivillige samfunn har jeg ikke sett maken til noe sted. Og hva kommer det av, hva gjør at det blir slik? Kommer det av tvang? Nei, det er det motsatte. Det er rett og slett takknemlighet og hjertenes ydmykhet og overgivelse til Gud og vår Frelser. Det jeg ser rundt meg i min menighet er hellige frivillige offergaver som blir til ære for Gud og til gagn for oss selv og mennesker i vid omkrets. Takk for innsatsen Bernt Aksel!

  1. Enig! på en måte litt «perception «… Betaler du 200.000,- og får utlevert en brukt 2CV, – vil mange nok kanskje føle at det var litt dyrt. Kjørende rundt i en Ferrari vil jeg synes at «det var da så lite» mvh «Ferrari -driver»

 3. Om det er dyrt ? ? Næ ! Er man ung og har rigelig med penge, er det vel ingen sag, er man ældre og har sin gode pension, da går det vel også. Men er man gammel, med en stram økonomi der lige med nød hænger sammen, hvad så ? Og oveni købet er en af de gamle koryfæer som var med til at starte det hele, pressenninger over den første sal, Bygge barakker, trapper osv. Hvor var i unge da jeg byggede det store kloakrensnings anlæg, så ikke politiet kom og lukkede stevnerne, som det skete med pinsevennerne osv.
  I er gået ind i andres (pionerernes) arbejde, men hvad med de af pionererne som lever men ikke har mulighed for at betale det som i unge så raskt har besluttet ? Og kan man ikke det, så er man udenfor, man er inaktiv, kan ikke mere besøge sit kære Brunstad som man var med at bygge op, samt man er underlagt adskillige flere restriktioner. Det er en lille smule svært at få øje på kærlighedens evangelium ! !
  Store huse, mange penge, er idag Guds store sag !
  Jesus trengte her i verden kun så lidt !
  Mon tro Bel er med i spillet ? Ja vi får vel se en dag !
  Daniels søgelys bør gøre sit visit. J.O Smith (H.V. 327)

 4. Enig! på en måte litt «perception «… Betaler du 200.000,- og får utlevert en brukt 2CV, – vil mange nok kanskje føle at det var litt dyrt. Kjørende rundt i en Ferrari vil jeg synes at «det var da så lite» mvh «Ferrari -driver»

Comments are closed.

×