500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Ungdommens påskeeventyr

I går ble det åpnet for påmelding til årets PåskeCamp på Oslofjord Convention Center. Arrangementet, som har blitt en stor suksess siden oppstarten i 2015, inneholder i år et mer omfattende aktivitetstilbud enn noen gang tidligere.


Sport, hobby og kunst

– Vi har flere tilbud enn noen gang før, og i år står blant annet klatring og flyging på programmet i tillegg til alt vi har hatt tidligere, sier arrangementsansvarlig Herman van Dijk. – Ellers er det et stort utvalg av aktiviteter innenfor sport, hobby, kunst og mye annet. I tillegg til aktivitetstilbudet blir det rikelig anledning til å være sammen og knytte bånd med nye venner. I år som i fjor blir oppbyggelige møter og fester på kveldene en viktig del av opplegget. Vi regner med at det vil komme godt over 3.000 deltakere fra hele verden, forklarer Van Dijk entusiastisk.

Aktivitetstilbudene er mangfoldige. Her produkter av fjorårets PåskeCamp.
Aktivitetstilbudene er mangfoldige. Her fra fjorårets PåskeCamp.

Arrangementet er rettet mot ungdom i alderen 13 – 20 år. Det har helt siden begynnelsen blitt lagt vekt på å få med også eldre ungdommer som kan være mentorer for de yngre. Mentorenes oppgaver er blant annet å sørge for at rammene er preget av trygghet og trivsel, at alle føler seg ivaretatt og å kunne bidra med kompetanse og erfaring der det er behov. Ordningen har blitt satt stor pris på både av tenåringene og av mentorene selv. Fra mentorene blir det gjerne framhevet gleden ved å kunne bidra til å kunne gjøre opplevelsen så god som mulig for de yngre, og oppleve den takknemligheten og begeistringen de får i retur. Fra tenåringene settes det stor pris på det mentorene tilfører av trivsel og trygghet ved sitt nærvær.

Sportsaktiviteter blir det mange av, slik det også var i fjor.
Sportsaktiviteter blir det mange av, slik det også var i fjor.

Stort utbytte

PåskeCampen arrangeres i et samarbeid mellom BCC, den kristne foreningen Xercize, og Brunstad ungdomsklubb. – Selv om påmeldingen åpnet først i går vet vi at mange ungdomsgrupper og vennegjenger allerede i lang tid har planlagt å dra hit, forteller Van Dijk. – Både fra USA og mange steder i Europa har tenåringer spart og arbeidet for å kunne realisere reisen. Slik var det også i fjor, og jeg tror ikke de ble skuffet, sier han.

På kveldene blir det møter og fester i storsalen.
På kveldene blir det møter og fester i storsalen.

For min del tror jeg verdien og utbyttet disse ungdommene har av et slikt arrangement er større enn det vi gjerne tenker. Én sak er selve aktivitetene, samlingene og oppbyggelsen. Det har i seg selv en svært stor verdi. Men i tillegg kommer hele den sosiale settingen, den livslange verdien av vennskapene som gjerne knyttes, nettverket ungdommene etablerer, og muligheten de får til å lære å omgås hverandre på tvers av kulturer og bakgrunn. I en slik setting med grupper, turneringer og mye samarbeid lærer man også å ta hensyn til hverandre. Det ligger godt til rette for å erfare at trivsel og livsglede ikke bare kommer ved å gjøre det en selv har lyst til, men at den i enda større grad kommer ved å ta seg av andre.

Det er ikke usannsynlig at jeg her på bloggen kommer til å ha mer stoff fra årets PåskeCamp og forberedelsene til denne, så følg med!

Les også om fjorårets PåskeCamp i følgende innlegg:

×