500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Sjokkerende forskjellsbehandling i Fædrelandsvennen

Onsdag 2. desember kunne vi lese i avisen Fædrelandsvennen at håndballklubben Vipers styrer mot millionoverskudd. Årsaken? Spillerne har jobbet dugnad!


Eliteklubb

Håndballklubben Vipers er etter hva jeg forstår en eliteklubb i Kristiansand. Ifølge artikkelen i Fædrelandsvennen har den hatt store økonomiske utfordringer, og hadde ved årsskiftet en negativ egenkapital på 1,5 mill. Daglig leder i klubben, Terje Marcussen, forteller til avisen at det ikke nytter å sette seg ned og vente på at sponsorer og billettinntekter skal dekke alle utgiftene. I stedet satte de fokus på en av klubbens verdier – kreativitet – og la en dugnadsplan.

Vipers er så langt jeg skjønner organisert som et kommersielt aksjeselskap. Ifølge nettstedet purehelp.no har de en blanding av idrettslag og kommersielle selskaper som eiere. På nettsidene til Norsk Topphåndball ser det ut til at de har 23 spillere, og et lite støtteapparat med administrasjon og trenere. Håndballklubbens spillere har ifølge Fædrelandsvennen pusset opp et asylmottak, og har drevet pub. De har tjent 700.000 på dugnadsinnsatsen i sommer og høst, og Marcussen anslår at spillerne har arbeidet 70 timer dugnad hver.

Gladsak

Fædrelandsvennen slår opp dette – med god grunn – som en gladsak. Jeg vil for min del også gjerne gi honnør til Vipers, som positive rollemodeller både på og utenfor banen. Det å ta et slikt aktivt grep om egen økonomi i stedet for å vente på bidrag fra andre er en tilnærming jeg har stor sans for. Deres innsats er et godt eksempel på at engasjerte mennesker bretter opp ermene og går til aksjon for en sak de brenner for. Jeg tror Norge trenger mer av dette!

Skandalesak

Det er da interessant å se nærmere på et annet oppslag i nettopp Fædrelandsvennen. Den 3. november 2014 hadde de på sitt nettsted et oppslag med tittelen Menighet driver millionbutikk på dugnad. Å si at tonen er noe mer lunken i dette oppslaget er neppe å ta hardt i. Jeg kan ikke annet enn å undres litt over hvor forskjellig reaksjonen og tonen er.

Likheter og forskjeller

Mange av mine lesere vil ha fått med seg at selskapet Fjordteam AS har vært i medienes søkelys etter en tilsynssak fra arbeidstilsynet. Jeg har skrevet om dette i innleggene Ulovlig dugnadsarbeid?, Innrette seg lovlig, og Hvem skal ha dugnadspengene?. La oss se litt på likheter og forskjeller mellom Vipers topphåndball AS og Fjordteam AS:

  • Både Fjordteam og Vipers er organisert som aksjeselskap
  • Begge selskapene har ifølge nettstedet purehelp.no ingen eller tilnærmet ubetydelige lønnsutgifter.
  • Fjordteam er eid 100% av en ideell virksomhet (lokalmenigheten i Sandefjord). Vipers er eid av både ideelle og kommersielle aktører, blant annet selskap som oppgir å drive innenfor eiendomsutvikling.
  • Fjordteam driver virksomhet innenfor renhold. Vipers pusser opp asylmottak. Jeg antar at begge deler faller inn under bransjer der det er allmenngjorte tariffer, og krav til minstelønn.
  • Vipers er en eliteklubb. Inntektene fra deres dugnadsinnsats går til å støtte en liten gruppe elitespillere. Fjordteams inntekter går til å støtte et trossamfunn på ca 500 medlemmer, som tilrettelegger tilbud og aktiviteter for flere hundre barn og ungdom.
  • Vipers argumenterer – med god grunn –  for at inntekter fra sponsormidler og billettinntekter ikke er tilstrekkelige. De må hente inntekter andre steder for å dekke inn underskuddet. BCC mottar for Lokalmenigheten i Sandefjord en statsstøtte som dekker en brøkdel av menighetens driftsutgifter. De må også hente inntekter andre steder for å finansiere sine kostnader.
  • Spillerne i Vipers har gjennomsnittlig arbeidet 70 timer dugnad i sommer og høst. Jeg kjenner ikke de tilsvarende tallene for Fjordteam, men er ganske sikker på at gjennomsnittet hos deres frivillige ikke vil være høyere.

Informasjonen om Vipers har jeg bare hentet ved noen raske søk på nettet. Jeg må for ordens skyld ta forbehold om at det kan være faktafeil i dette. Opplysningene som er oppgitt i Fædrelandsvennen om daglig leder og egenkapitalsituasjon stemmer overens med opplysningene for Vipers Topphåndball AS. Jeg har derfor gått ut fra at det er dette selskapet dugnadsinnsatsen er arbeidet inn i. Om dette skulle være feil tror jeg de prinsipielle spørsmålene fortsatt er høyst aktuelle.

Likebehandling?

Arbeidstilsynet konkluderer med at Fjordteam må ansette sine frivillige arbeidere, betale arbeidsgiveravgift, betale minstelønn, trekke skatt, og la de ansatte gi det resterende til den ideelle virksomheten. Jeg undres på hvordan de ville vurdert Vipers.

Fjordteam og BCC har de siste ukene opplevd et stort fokus fra flere medier, med en betydelig kritisk innfallsvinkel. Positiviteten som ligger i Fædrelandsvennens artikkel om Vipers synes å være totalt fraværende når samme avis skriver om dugnadsinnsats tilknyttet BCC. Hvorfor er det slik?

Jeg kan ikke si at vi opplever likebehandling fra mediene. Fra arbeidstilsynet forventer jeg imidlertid at likebehandling ligger som en absolutt grunnstein i deres tilsynsaktivitet. Det blir svært interessant å følge dette temaet videre framover.

Andre relevante innlegg:

 

×