500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Kjære Gerard Oord

(Åpent brev til Gerard Oord)

Jeg ble tidligere i dag forevist en artikkel eller innlegg som er signert av deg og som du visstnok skal ha publisert offentlig. I dette innlegget kommer du med sterke påstander basert på hva jeg og BCC skal ha skrevet om synet på Jesus. Jeg ble svært forbauset over de sterke påstandene du kommer med, fordi du og jeg hadde for et par år siden en personlig samtale om nettopp dette. Den gangen gav du uttrykk for at når jeg forklarte for deg hva jeg mente, så var du helt enig. Når du nå igjen forsøker å legge noe helt annet i munnen på meg oppfatter jeg det som direkte uredelig, fordi du jo godt vet at jeg og BCC står for noe helt annet enn det du påstår. Når du da på toppen av dette ikke en gang siterer oss riktig blir det enda verre. Du burde vite at når man skal diskutere teologi er det stor forskjell på begreper som «menneskehet», «menneskeslekt» og «menneskenatur». Så langt jeg vet har jeg aldri skrevet noe om «den falne menneskenatur» i mine innlegg, og det står heller ikke i det utkastet til trosgrunnlag som ble publisert av BCC tidligere. Begrepet som er brukt er «den falne menneskeslekt». Med dette mener vi selvfølgelig slekten av mennesker som faktisk har falt.

I mai 2019 møttes vi to tilfeldig på en flyplass i Budapest, og da kom du med nettopp de påstandene du kommer med nå, altså at vi har endret vårt trosgrunnlag og fjernet det faktum at Jesus i alle ting måtte bli sine brødre lik. Vi hadde en god samtale og jeg gjorde deg da oppmerksom på at de begrepene du brukte ikke var riktige, og at du opptrådte med teologiske definisjoner som ikke var bibelske. Jeg gjorde deg også oppmerksom på at du la noe helt annet i våre formuleringer enn det både vi selv og de fleste andre gjør. Du gav da uttrykk for at hvis saken var slik jeg forklarte så var vi helt enige. Men nå trekker du altså fram det samme tøvet på nytt.

Mitt blogginnlegg som du refererer til, «Synet på Jesus», har undertittel Hva hadde skjedd dersom vi la bort den tilspissede debatten og i stedet undersøkte standpunktene bak ordene? Innlegget handler om hvordan det man legger i begreper kan være forskjellig, og i stedet for å undersøke hva «motparten» faktisk står for så fyrer man opp under uenigheten ved å henge seg opp i ord som den ene legger en litt annen betydning i enn den andre. Du overser galant hva det var jeg hadde som tema, og du siterer meg altså heller ikke riktig. I stedet legger du noe helt annet i min munn enn det jeg faktisk har sagt. Enda verre blir det når du også bruker dette sludderet til å fremme grove påstander om hva som er mine og BCCs egentlige motiver.

Jeg tror ikke det er så mange andre enn deg som kan være i tvil om hva BCC står for, men for sikkerhets skyld kan jeg jo gi en liten oppsummering. BCC vektlegger sterkt at Jesus ble fristet og at han i alle ting ble oss lik. Heb. 2, 14-18. Samtidig vektlegger BCC at han aldri syndet. Derfor er han ikke en del av den falne menneskeslekten jf. Hebr. 4, 15. Jeg antar du vet at det finnes en lang rekke teologiske definisjoner om Jesu natur i kristologien. Dette er definisjoner som BCC og jeg historisk i liten grad har fokusert på og som vi heller ikke er eksperter på. Jeg bruker i mitt innlegg ingen av disse definisjonene, men prøver bare å få fram et poeng. Det er altså i møte med ulike definisjoner at det oppstår ubevisste eller bevisste feil. Når jeg i mitt blogginnlegg skriver om den falne menneskeslekten, så går det fram av sammenhengen, at det er i betydning av den syndige menneskeslekten som har falt.

Du spurte meg på flyplassen i Budapest om jeg kunne skrive noe offentlig for å få tydeligere fram hva jeg mener. Det er herved gjort. Jeg håper det også kan føre til at du slutter med å fare med slikt sludder som du nå gjør.

×