500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Festreise

De som har lest sin Bibel vil nok være kjent med uttrykket «festreise», som stadig går igjen i Salmenes bok. For oss som for øyeblikket er på reise i USA beskriver uttrykket godt det vi opplever. Lørdag fikk det også sin helt bokstavelige mening, da det ble fest fra morgen til sene kveld.


Elektrisk

Som jeg nevnte i forrige innlegg er omtrent 850 medlemmer av BCCs lokalmenighet i Oslo & Follo for øyeblikket på reise i USA. De fleste ankom landet i slutten av forrige uke og har benyttet anledningen til sightseeing og avslapping. Stemningen blant de reisende var allerede fra starten av svært så god, og etter som den store festdagen – lørdag – nærmet seg, ble den elektrisk. Da dagen endelig kom var det duket for en storstilt feiring sammen med nordamerikanske lokalmenigheter.

Høytidsstemte gjester fra Norge og USA begynte å ankomme lokalene på OnCenter i Syracuse tidlig på formiddagen lørdag. Da hadde mange frivillige allerede vært i sving i flere dager for å klargjøre og rigge til dagens hendelser. Gjestene ble møtt av velkomstdrink, og et brassband bidro til å skape den gode atmosfæren. Klokka 12 startet det offisielle programmet for nesten 2.000 forventningsfulle festdeltakere.

Feststemning på OnCenter i Syracuse

Arbeid, samfunn og enhet

Fest i BCC-regi er gjerne preget av høy stemning, bra underholdning og god oppvartning. Grunnlaget for det hele vil likevel alltid være det trosgrunnlaget menigheten bygger all sin virksomhet på. Uten dette grunnlaget vil hverken fellesskapsgleden, spirekraften eller den oppbyggelige virksomheten være bærekraftig. I innledningen kom dette godt fram i en gripende og tankevekkende anslagsfilm utarbeidet av medlemmer av lokalmenigheten i Oslo & Follo.

Temaet for festen var «Arbeid, samfunn og enhet». I bibelhistorien kan vi se hvordan disse elementene har vært forbundet helt siden de første kristne startet å komme sammen. Å arbeide side om side med noen skaper personlige vennskapsbånd. Felles engasjement og arbeid for en god sak skaper et samfunn der enheten og fellesskapsgleden er stor. For festdeltakerne fra Norge og USA var dette tema som gav en spesiell gjenklang, for det var ikke vanskelig å høre at nettopp disse erfaringene hadde mange av dem selv gjort den siste tiden. Det har blitt arbeidet hardt med innsamling og ideelt arbeid på begge sider av Atlanteren. For Oslo & Follos del kunne vi nå feire at målene er nådd, og at vi dermed har skaffet oss det økonomiske grunnlaget for våre store lokale prosjekter. Blant de mange deltakerne var det likevel ikke gleden over å være i mål med aksjonen som var mest framtredende. Først og fremst var det takknemligheten og begeistringen over hva aksjonstiden hadde gitt av personlig glede, trivsel og meningsfylt engasjement som sto i fokus.

Gary Fenn fra lokalmenigheten i Connecticut

Oppfylt drøm

Kåre J. Smith var til stede på festen og sa blant annet at denne reisen er en drøm som har gått i oppfyllelse. Han talte fra Johannesevangeliets kapittel 7 om Jesu invitasjon til de som tørster, at de må komme til ham for å få levende vann. – Det levende vannet er jo Guds ord, de som tar imot Jesus som sin frelser vil han gi liv ved det ordet han har gitt, sa Smith. Han satte også fokus på hvordan de ord vi har fått fra Jesus har kraft i seg til å gjøre endringer i et menneskes liv, gjøre oss til bedre medmennesker, gjøre oss i stand til å være gode mot hverandre og mot de vi omgås i våre daglige liv. Alt det gode arbeidet som skjer i BCC og lokalmenighetene, innsamlingene, festene og de mange aktivitetene har i bunn og grunn dette ene målet: Å legge til rette for at flest mulig skal kunne få et personlig forhold til den omskapende livskraften og gleden Guds ord kan gi et menneske.

Det er ikke bare i Oslo & Follo det har blitt arbeidet hardt de siste årene. Nordamerikanske lokalmenigheter ønsker en stor utvidelse av sitt konferanseanlegg på Victory i delstaten New York, og er godt i gang med planlegging og innsamling for å kunne gjøre alvor av dette. På festen fikk vi et innblikk i planene og det store arbeidet som foregår i denne forbindelsen.

Etter den gripende innledningen benyttet en lang rekke medlemmer av de ulike lokalmenighetene anledningen til å gi uttrykk både for hva Guds ord har betydd for dem personlig og hva fellesskapet og arbeidet har gitt dem. Innimellom de mange personlige innleggene ble det sanginnslag, samt et utsøkt festmåltid.

Sanginnslag fra Norge og USA krydret festen

Amerikansk BBQ

Klokka 17 satte deltakerne seg i busser og dro til konferansestedet Victory for en mer uhøytidelig fortsettelse av festen. På amerikansk vis var det rigget opp til et fantastisk grillmåltid, det ble mye sang og musikk og som seg hør og bør i slike omgivelser ble det flere spenstige underholdningsinnslag blant annet med Tap Dance og Line Dance.

Klar for å fortsette i mer uhøytidelige omgivelser

Klokka nærmet seg midnatt før programmet var slutt og gjestene satte seg i bussene for å dra tilbake til hotellene. Etter hva jeg forstår var stemningen fortsatt såpass høy at mange av dem fortsatte festen i mindre uformelle grupper til langt inn i de små timer.

De neste dagene er det New York som står på programmet, der det blir rikelig tid til sightseeing, shopping samt flere festlige innslag før de fleste deltakerne setter kursen hjemover i slutten av uka. For meg, og jeg tror mange med meg, har dagene hittil vært en festreise i ordets beste betydning. De gode minnene har allerede blitt mange, og jeg tror vi i mange år framover vil se tilbake på turen med glede og takknemlighet for hverandre og for det som vår felles tro har gitt oss i livet.

I en artikkel på sine nettsider har BCC også selv skrevet om festen lørdag, se Vennskapsmenigheter møtes til fest.

×