500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Internasjonale innspill til nye Oslofjord

Hologram av taleren, apper som fikser det meste, et konferansesenter med eksepsjonelle tilbud, helt uten kø? Det mangler ikke på ambisjoner og gode forslag når BCCs ønsker for det nye konferansesenteret på Oslofjord diskuteres. Tempoet er høyt, engasjementet sterkt, og humøret på topp.


Kundeopplevelse

– Kundeopplevelsen er ikke bare mat, seng og aktiviteter. Det er også en organisasjon som er på hugget for å levere service og som er oppriktig interessert i kundenes ve og vel. Dette handler like mye om opplæring, kompetanse og holdninger!

Ordene kommer fra Lise Østermark Larsen fra Holstebro. Hun er deltaker på helgesamlingen der Oslofjord Convention Center AS har invitert BCC til å gi innspill om framtidens behov. Nå står hun foran forsamlingen og legger fram resultatene fra en av helgens mange gruppediskusjoner. De omtrent 40 deltakerne lytter med stor oppmerksomhet. Kommentarene kommer tett. Prosjektlederen fra Boston Consulting Group (BCG) noterer samvittighetsfullt. Ingen innspill skal gå i glemmeboken.

Lise Østermark Larsen, Holstebro, Danmark
Lise Østermark Larsen, Holstebro, Danmark

Det er lørdag ettermiddag og deltakerne har allerede vært gjennom et omfattende program. Styreleder i Oslofjord, Alf Aadalen, begynte dagen med å ønske deltakerne velkommen og uttrykke begeistring over engasjementet som allerede var kommet fram i de forberedende fasene. Han oppfordret deltakerne til å være foroverlent og aktive i disse viktige prosessene. Deretter tok Knut Olav Rød fra BCG ordet og forklarte om strategiprosessene konsulentselskapet har ledet Oslofjord gjennom siden årsskiftet. Han oppfordret deltakerne til å tenke langsiktig. – Vi snakker ikke om to-tre år fram i tid, vi legger nå grunnlaget for det våre barn og barnebarn skal oppleve i 2030 eller kanskje til og med 2050, understreket han.

Knut Olav Rød, Boston Consulting Group
Knut Olav Rød, Boston Consulting Group

Åndelig dimensjon

Arbeidssamlingen handlet som kjent om BCCs framtidige behov og ønsker på Oslofjord. Trond Eriksen fra BCC satte saken i perspektiv. – Det vil alltid være den åndelige dimensjonen som trekker mennesker fra hele verden til våre arrangement. Når vi kommer hit er det høytid for oss. Da vil vi også gjøre alt vi kan for at høytidsopplevelsen skal være så god som mulig. Våre deltakere må oppleve at alt er lagt til rette for en god, innholdsrik og trygg opplevelse både for barn og ungdom, voksne og eldre, sa Eriksen. Han orienterte også om mulige endringer i framtidig stevnestruktur og oppfordret deltakerne til å løsrive seg fra dagens modeller og virkelig heve blikket denne helgen.

Skal det bli gode resultater fra gruppearbeidene trengs også et godt underlag for diskusjonene. Både Oslofjord og BCG bidro med presentasjoner om analyse- og utviklingsarbeidet ved Oslofjord. Ikke minst ble det holdt foredrag om trender, tekniske muligheter og eksempel på løsninger fra andre sentre.

Resultatene fra gruppearbeidene signaliserte stor respekt for oppgavene deltakerne hadde fått, og det var liten tvil om at de hadde gått inn i arbeidet med et engasjement og fokus som var enormt. Mange av forslagene var enkle og konkrete, og handlet om god logistikkutforming, attraktive tilbud, effektive prosesser, informasjonsflyt og forenkling av rutiner. Andre forslag var mer spenstige, og fikk fram den futuristiske stemningen. Hologrammer, Virtual Reality og digitale møteplasser var blant temaene som ble presentert.

Resultatene fra gruppearbeidene ble presentert med stor innlevelse
Resultatene fra gruppearbeidene ble presentert med stor innlevelse

Knapp for rødt lys

En god dose humor fant også veien inn i presentasjonene. – Vi ønsker en knapp på alle setene som vi kan trykke på når vi synes taleren har holdt på for lenge, forklarte en ivrig deltaker til stor applaus fra resten av salen. – Mye av stemningen på møtene kommer jo fra å kunne følge med på de som sitter på første benk, så hvis vi skal ha hologram må vi få med disse også, sa en annen. Om BCG inkluderer forslagene i sin rapport fra samlingen gjenstår å se.

Søndag presenterte arbeidsgruppene sine tanker om framtidens BCC-arrangementer. Variasjon, valgmuligheter og effektivitet var stikkord som gikk igjen. Mulighet for bedre å kunne dele opplevelsene på stedet med de som ikke er til stede ble også løftet fram. De som ikke er til stede må kunne dele opplevelser og aktiviteter virtuelt.

Foredrag, gruppearbeider, og innimellom noen pauser for å nyte god mat
Foredrag, gruppearbeider, og innimellom noen pauser for å nyte god mat

Fleksibilitet viktig

Som avslutning på samlingen oppsummerte Anton Nytorp fra BCG inntrykkene fra helgen. Hovedmålet med samlingen var å få innspill og ønsker relatert til utviklingen av konferansesenteret. På dette området påpekte han at deltakerne syntes å være ganske samstemte i behovet for å kunne samles i mindre grupper. Men samtidig er det tydelig at de fleste ønsker å kunne ha opplevelse av fellesskap under de store hovedmøtene. Om teknologien i framtiden kan bidra til denne opplevelsen uavhengig av om man sitter på fysisk samme sted er ett av de store spørsmålene. Innspillet betyr uansett at fleksibilitet vil være viktig. BCG vil bearbeide resultatene og innspillene videre, og de vil være et viktig grunnlag for Oslofjords videre utviklingsarbeid.

Timothé Marques fra Paris, Frankrike, var en av deltakerne som hadde tatt turen til Oslofjord denne helgen. – For meg var det interessant å kunne diskutere trender og utvikling som vi ikke så ofte har snakket om i menighetssammenheng tidligere, sier han. – De sosiale strukturene utvikler seg over tid både i samfunnet og i menigheten. Prioriteringen av hva vi bruker tiden på endrer seg også. Det påvirker også omgangsformen, servicetilbudet og fasilitetsbehovene. Jeg tror det kom mye nyttig fram i denne forbindelsen, og det blir interessant å se hvordan innspillene tas videre.

Timothé Marques, Paris, Frankrike
Timothé Marques, Paris, Frankrike

Fornøyd

– Jeg er svært godt fornøyd med helgen, sa Trond Eriksen fra BCC etter at de siste oppsummeringene var gjort på søndag. – Det er spesielt interessant å få innspill fra mennesker som kommer fra så mange forskjellige miljø og bakgrunner. Mennesker som kommer fra menigheter i millionbyer som Shanghai og Paris har kanskje et annet perspektiv enn de som kommer fra landlige norske omgivelser. Problemstillingene de opplever på kroppen i Sør-Afrika er gjerne litt annerledes enn i England, og så videre. Dette gjør at de kommer hit med ganske ulik ballast og erfaringsgrunnlag, men samtidig er det tydelig at de har et sterkt fokus på et felles mål, avsluttet Eriksen.

BCC har også lagt ut en artikkel fra samlingen på sin hjemmeside.

Les også: Internasjonal arbeidssamling på Oslofjord

×