500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Internasjonal arbeidssamling på Oslofjord

Europa, Asia, Afrika og Amerika, fire kontinent er representert når det kommende helg arrangeres arbeidssamling for BCC i forbindelse med planlegging av nye konferansefasiliteter på Oslofjord Convention Center. Styreleder Alf Aadalen har store forventninger til samlingen.


Stort utredningsprosjekt

– Utbyggingen av anlegget her på Oslofjord har pågått en god stund allerede, sier styreleder i Oslofjord Convention Center AS, Alf Aadalen. – Hotellbyggene og idrettsanlegget begynner å komme på plass. Selve konferansesenteret er imidlertid ikke påbegynt og det er arbeidet forholdsvis lite med detaljene her. Vi satte denne sommeren i gang et stort utredningsprosjekt med bistand fra konsulentselskapet Boston Consulting Group, BCG. Som en del av dette prosjektet har vi invitert BCC til å delta i en arbeidssamling der vi ønsker å få bedre oversikt over menighetens framtidige behov.

Styreleder i Oslofjord Convention Center AS, Alf Aadalen
Styreleder i Oslofjord Convention Center AS, Alf Aadalen

Aadalen forteller at BCC stiller med omtrent førti representanter fra lokalmenigheter over hele verden. – Vårt hovedfokus for øyeblikket er å få utført en behovsanalyse for våre ulike kundegrupper. Utformingen av konferansesenteret kan ha veldig mye å bety for kundeopplevelsen, og vi ønsker å sikre at vi forstår behovene grundig før vi selv gir våre innspill til byggherren. Senteret vil være motoren i vår virksomhet i mange år framover, så det er helt avgjørende for oss at dette blir så attraktivt og godt egnet som mulig for den bruken våre kunder har.

Forslag fra arkiktektkonkurransen i 2011. Siden fokus har vært på hotellbyggene og idrettsanlegget har det ikke blitt arbeidet mye med selve konferansesenteret i etterkant.
Forslag fra arkiktektkonkurransen i 2011. Siden fokus har vært på hotellbyggene og idrettsanlegget har det ikke blitt arbeidet mye med selve konferansesenteret i etterkant.

Gruppearbeid og inspirasjonsforedrag

I forkant av samlingen har representantene fått forberedende oppgaver der de skal tenke gjennom framtidige brukssituasjoner og behov. Mange har arrangert egne samlinger i lokalmenighetene for å fange opp innspill og tanker fra de mange brukerne av anlegget. Konsulentselskapet BCG, som vil lede samlingen, har også gjennomført dybdeintervjuer på telefon med en del av de som vil delta på helgens samling. – Når vi samler mennesker fra hele verden til en slik helg er det viktig for oss å være så godt forberedt og få så effektivt arbeid som mulig, sier Aadalen. Han forteller at agendaen for helgen inneholder gruppearbeid, inspirasjonsforedrag og diskusjoner om temaer knyttet til kundeopplevelsen.

Flere kundegrupper

Ifølge Aadalen gjennomfører Oslofjord og BCG lignende prosesser mot andre kundegrupper. – Formen er litt forskjellig, avhengig av hvilke markedssegmenter vi snakker om, sier han. – Langsiktigheten og det høye aktivitetsnivået til BCC gjør at de er en svært viktig kunde for oss, og BCC-medlemmenes vilje til å betale forskuddsleie for de nye hotellsuitene er avgjørende for finansieringen av utbyggingen. Da er det tilsvarende viktig at de opplever det nye konferansesenteret som godt egnet for deres arrangement. Vårt mål er at det senteret som vil stå ferdig om noen år skal gi topp kundeopplevelse uansett om vi snakker om kristne arrangementer, firmasamlinger, idrettsevents eller fagkonferanser.

BCG og Oslofjord har store forventninger til helgen. – Vi kan gjøre mye analysearbeid, innhente erfaringstall og gjøre tekniske vurderinger, men det er ingenting som kan erstatte systematiske tilbakemeldinger fra kundene selv, sier Aadalen.

Nærmere rapport fra samlingen kan du lese i innlegget Internasjonale innspill til nye Oslofjord.

×