500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Ser fram til et givende år

Ungdomsprogrammene i BCC er mer populære enn noen gang. I går deltok en flokk forventningsfulle ungdommer på en oppstartsamling for årets program. Det ser ut til at de har mye å glede seg til i året som kommer, og motivasjonen er det i hvert fall ingen ting å si på.


Totalt er det i år 445 deltakere fra 32 forskjellige land som frivillig har engasjert seg i å gjøre en innsats for BCCs ulike ungdomsprogrammer rundt omkring i verden. Disse betegnes gjerne samlet som ”A-laget”. En del har allerede startet opp sin virksomhet, men mandag 15. august var det oppstart på Brunstad for i overkant av 100 av de som skal tilbringe det neste året i Vestfold. Deltakerne så ut til å være både spente på hva som lå foran dem, og ivrige etter å komme i gang med innsatsen.

Et knippe av de nye ungdommene
Et knippe av de nye ungdommene

Morten Kristoffersen, daglig leder i GlobeServe AS, ønsket velkommen og sparket det hele i gang. GlobeServe sysselsetter mange av ungdommene som er på Brunstad, og er et selskap som er eid av den ideelle foreningen GYM – Global Youth Mission. GYM har som formål ”å arbeide for å utbre den kristne tro og lære nasjonalt og internasjonalt”. Inntektene ungdommene genererer gjennom sin frivillige innsats tilfaller det ideelle, misjonsbaserte formålet.

Gjermund Haukelidsæter fra GlobeServe AS informerte om det han kalte "kjedelige rutiner"
Gjermund Haukelidsæter fra GlobeServe AS informerte om det han kalte «kjedelige rutiner»

Oppstarten i dag gav nyttig informasjon om året som ligger foran. Organisering og strukturer ble gjennomgått, skjemaer og papirer signert, og flere av de ansvarlige for aktivitetene hadde informasjons- og motivasjonsinnslag. Inntrykket er også at det ikke manglet på arbeidslyst hos de som satt i salen. De neste dagene handler det først og fremst om å komme på plass der man skal bo, bli kjent med arbeidsoppgaver og sosialt program, og ikke minst blir det en hel del HMS-opplæring.

Gershon Twilley som jobber i GlobeServes HR-avdeling, har ansvaret for losji, mat og fritidsaktiviteter. Han forteller at de unge har mye å glede seg til.

Gershon Twilley
Gershon Twilley

– Først og fremst blir det et arbeidsår, de er jo her fordi de ønsker å gjøre en innsats for det ideelle formålet. Videre vil ungdommene få delta i bibelundervisning og andre ungdomssamlinger. I tillegg etablerer vi et opplegg med mange forskjellige aktiviteter og tilbud. Blant annet gis det mulighet til å være med på fotball, ishockey, musikkgrupper, volleyball, tekniske prosjekter og mye mer.

– Formålet med programmene er ikke bare å tilrettelegge for frivillig innsats. Vi ønsker også å gi ungdommene anledning til å utvikle sine evner og bli i stand til å se og fylle behov i sine omgivelser. Derved blir de også verdifulle bidragsytere i sine lokalmenigheter når de er ferdige med programmet, sier Twilley.

Erfaringsmessig blir perioden på «A-laget» for mange et minne som varer resten av livet. Deltakerne knytter nye kontakter over hele verden, lærer å kjenne andre kulturer og tenkemåter, og lærer nok kanskje også seg selv bedre å kjenne. Etter alt å dømme kan disse ungdommene altså se fram til et særdeles spennende og givende år på Brunstad!

×