500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Går under jorden

I de fleste sammenhenger er det ikke noe godt tegn når noen velger å gå under jorden. Når det gjelder biler er det heldigvis annerledes. I utbyggingsprosjektet på Oslofjord Convention Center har det underjordiske parkeringsanlegget vokst i planleggingsperioden, og har etter hvert fått et omfang som er ganske enormt.


Dypere nedover

Inne på byggeplassen for den store flerbruks- og ishockeyhallen er store maskiner i ferd med å grave seg dypere nedover i grunnen. Tomten var egentlig etablert til riktig dybde i fjor, men i løpet av denne våren ble det besluttet å etablere to etasjer med parkering under hallene.

Grunnarbeidene for den nye parkeringskjelleren under aktivitetshallene er i gang. Det skal sprenges og graves ytterligere to nivåer nedover fra det vi ser her.
Grunnarbeidene for den nye parkeringskjelleren under aktivitetshallene er i gang. Det skal sprenges og graves ytterligere to nivåer nedover fra det vi ser her.

Byggherren, Brunstad Hotellbygg AS, besluttet også å lage underjordisk forbindelse mellom dette parkeringsanlegget og parkeringskjellerne som ligger under hotellbyggene. Dermed vil det nå være parkeringsanlegg, veier og infrastruktur under så godt som hele det nye utbyggingsområdet.

Slik ser arkitekten for seg at nedkjørselen til parkeringskjelleren skal bli ved aktivitetsanlegget
Slik ser arkitekten for seg at nedkjørselen til parkeringskjelleren skal bli ved aktivitetsanlegget

Viktig miljøtiltak

– Kravet i reguleringsplanen var at vi skulle etablere minst 500 parkeringsplasser under bakken, sier byggherrens prosjektleder, Svein Gangsø. – Dette kravet var et viktig miljøtiltak fra kommunens side, men det var også noe vi selv så som veldig viktig. Å kunne flytte biler og trafikk ned under jorden gir en stor bedring i utemiljø og estetikk på det nye anlegget. Det har også stor positiv betydning for nabolaget og ikke minst for sikkerheten til barn og andre gjester på konferanseanlegget.

– Det som til syvende og sist ble avgjørende for vår del var Oslofjords tilbakemelding om at svært mange av deres leietakere i de nye hotellsuitene var interesserte i parkeringsmuligheter under bakken, og var villige til å betale for dette. Det underjordiske anlegget har nå fått en planlagt totalkapasitet på i overkant av 1500 biler, altså mer enn en tredobling fra kravene i reguleringsplanen. Dette har da dramatisk redusert behovet for overflateparkering, sier Gangsø.

Befaring på byggeplassen. Fra høyre Svein Gangsø, Ole Kristoffersen og David Hermann fra Brunstad Hotellbygg, sammen med Dagfinn Lindberg fra ILC Construction.
Befaring på byggeplassen. Fra høyre Svein Gangsø, Ole Kristoffersen og David Hermann fra Brunstad Hotellbygg, sammen med Dagfinn Lindberg fra ILC Construction.

Ifølge Gangsø blir det underjordiske anlegget seksjonsvis ferdigstilt i takt med bygningene som ligger over og i tilknytning til parkeringsanlegget. – I byggeperioden benyttes arealene til rigg og driftsarealer av entreprenøren, blant annet i forbindelse med prefabrikkering og lagerbehov, forteller han.

Det blir store dimensjoner over anlegget. Her ser vi byggegropen for flerbruks- og ishockeyhallen, i bakgrunnen den første ferdigstilte kunstgressbanen.
Det blir store dimensjoner over anlegget. Her ser vi byggegropen for flerbruks- og ishockeyhallen, i bakgrunnen den første ferdigstilte kunstgressbanen.

Utfordringer

En så omfattende økning i underjordisk parkeringskapasitet må nødvendigvis også gi økning i kostnader. – Det er Oslofjord som har vært pådriver for å få etablert denne kapasiteten, og de har vært villige til å bekoste byggingen, sier Gangsø.

Ifølge David Hermann, prosjekteringsleder for byggherren, er et slikt prosjekt ikke uten utfordringer. – Det er stor dybde i byggegropen, og store volumer spesielt under aktivitetsanlegget. Å få hallene til å forsvinne mest mulig i terrenget på tross av to etasjer med parkering har vært en utfordring, sier Hermann. – Trafikkavviklingen inn og ut av anlegget har også være spennende å arbeide med. Inn og utkjøringene vil ha to kjørefelter i hver retning. Man kan kjøre inn i anlegget på flere steder, både under aktivitetsanlegget og hotellbyggene. Bilene som skal til idrettsanlegget som en del av Oslofjords arrangementer vil primært kjøre inn under hotellanlegget, videre under Brunstadveien og opp til parkeringen under hallene. Dette reduserer også trafikken på den gamle Brunstadveien.

Betongarbeid i november

Dagfinn Lindberg er daglig leder i ILC Construction, som er generalentreprenør i utbyggingsprosjektet. Han forteller at de regner med å holde på med utsprengning av de to kjellernivåene under aktivitetsanlegget til november. – I denne perioden vil vi ha engasjert rundt 30 personer i disse arbeidene, sier han. – Omtrent halvparten er våre egne, og de øvrige er innleide entreprenører. I november starter betongarbeidene for hallene, så da vil man ganske snart kunne se disse reise seg. Da øker vi også bemanningen, slik at medregnet underleverandører vil vi ha omtrent 60 personer i sving med denne delen av anlegget, avslutter Lindberg.

I november starter betongarbeidene for hallene. Slik ser arkitekten for seg at det vil se ut når det er ferdig.
I november starter betongarbeidene for hallene. Slik ser arkitekten for seg at det vil se ut når det er ferdig.
×