500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Hektisk høst

Det er allerede et par uker siden byggeprosjektet på Oslofjord Convention Center startet opp igjen etter ferien. Framdriften har vært stor i året som har gått, men prosjektet har ingen tid å miste. Det ligger an til en hektisk høst for de involverte.


Prosjektleder for byggherren, Svein Gangsø, forteller at det er mange aktiviteter som skal gå parallelt denne høsten. – Ni hotellbygg vil være under bygging i løpet av høsten, alle på vestsiden av promenadegaten som går gjennom hele det nye anlegget, sier han. – Så arbeider prosjekteringsselskapet for fullt med planlegging og prosjektering av fire hotellbygg på østsiden av promenaden. Her vil de fysiske arbeidene ikke starte før ut i 2017, men det er altså mye ingeniørarbeid som skal være ferdig før den tid.

Skisse av byggene som planlegges på østsiden av promenadegaten. Her sett fra nord.
Skisse av byggene som planlegges på østsiden av promenadegaten. Her sett fra nord.

Ifølge Gangsø arbeider ingeniørene også intenst med planleggingen av de siste tre hotellbyggene på vestsiden av promenaden. Det ser ut til at Oslofjord Convention Center gjerne ønsker å etablere disse som et konferansehotell med flere fasiliteter enn de øvrige byggene. – Vi regner med å ha nødvendige skisser og planer klare slik at vi kan sende en rammesøknad i løpet av november, med byggestart i 2017 også her, sier Gangsø.

Foreløpig skisse for konferansehotell på den nordvestre delen av utbyggingsområdet.
Foreløpig skisse for konferansehotell på den nordvestre delen av utbyggingsområdet.

Ingeniørene har generelt travle tider i disse dager. Gangsø forteller at parallelt med prosjekteringen av alle hotellbyggene arbeides det med prosjektering og utforming av badeanlegget. Her har det hittil bare foreligget skisser på helt overordnet nivå, men nå starter altså arbeidet med å detaljere og spesifisere hvordan dette anlegget skal utformes og hva det skal inneholde. På slike anlegg er det mye teknikk som skal tilrettelegges og tilpasses, og badeanlegget er også en sentral del av det nye idrettsanlegget som bygges. Gangsø ser det derfor som viktig å komme i gang med dette, selv om byggestart fortsatt ligger en del fram i tid.

Slik ser arkitekten for seg at gjestene vil møte det nye idrettsanlegget. Badeanlegget til venstre. (Foreløpig skisse)
Slik ser arkitekten for seg at gjestene vil møte det nye idrettsanlegget. Badeanlegget til venstre. (Foreløpig skisse)

Når det gjelder det øvrige idrettsanlegget ble som kjent den ene kunstgressbanen tatt i bruk av Oslofjord allerede i sommer. I løpet av få uker starter utsprengning av en ny underetasje for den store flerbrukshallen og ishockeyhallen. Her er det nemlig besluttet å bygge parkeringskjeller med to nivåer under selve hallen. Dette er et interessant prosjekt som jeg vil komme tilbake til i et senere innlegg. Hallene vil begynne å reise seg ganske snart etter at kjelleren er ferdig sprengt ut. Gangsø viser ivrig fram de siste skissene fra arkitekt Niels Torp, og det er liten tvil om at dette kommer til å bli et svært flott anlegg.

Skisse fra den store flerbrukshallen, her vist med utlagt fotballmatte for å illustrere størrelsen.
Skisse fra den store flerbrukshallen, her vist med flyttbart fotballdekke for å illustrere størrelsen. (Standard vil sannsynligvis være vanlig sportsgulv).
Skisse fra byggherren som viser planlagt hovedframdrift for de neste delene av utbyggingen.
Skisse fra byggherren som viser planlagt hovedframdrift for de neste delene av utbyggingen.

Det blir altså en hektisk tid de neste månedene, med mye spennende som skjer i utbyggingsprosjektet på Oslofjord Convention Center. Jeg håper å kunne følge litt med på dette også i høst, og vil formidle til mine lesere det som kan være av interesse. Følg med!

×