500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Status og bilder fra Brunstad 2020

Fra byggeprosjektet på Oslofjord Convention Center har jeg nok en gang fått tilsendt litt oppdatert status og bilder fra arbeidene i forrige uke. De første veggene reises nå på det femte hotellbygget og generelt er det mye som skjer overalt på byggeplassen.


 

På hotellbygg V7 er taktekkingen i full gang.
På hotellbygg V7 er taktekkingen i full gang.
På sydsiden av V8 arbeides det med å gjøre ferdig detaljer på fasaden.
På sydsiden av V8 arbeides det med å gjøre ferdig detaljer på fasaden.
På V4 er det også full fart med fasadearbeider.
På V4 er det også full fart med fasadearbeider.
Til høyre er lokket på parkeringskjelleren, til venstre de første veggene på hotellbygg V5.
Til høyre er lokket på parkeringskjelleren, til venstre de første veggene på hotellbygg V5. I bakgrunnen til høyre er V4.
Tomten for V5, sett mot nord.
Tomten for V5, sett mot nordvest.
Tomten for V5 sett mot syd. V6 i bakgrunnen, V4 til venstre.
Tomten for V5 sett mot syd. V6 i bakgrunnen, V4 til venstre.
De første veggene begynner å reises på V5.
De første veggene begynner å reises på V5.
Pelene for tårnbygg T2 er i ferd med å bli slått ned.
Pelene for tårnbygg T2 er i ferd med å bli slått ned.
Den første delen av parkeringskjelleren er nå steinlagt.
Den første delen av parkeringskjelleren er nå steinlagt…
... og er allerede tatt i bruk til midlertidig lager.
… og er allerede tatt i bruk til midlertidig lager.
På området i nord står baderomskabiner og venter.
Utenfor entreprenørens varemottak i nord står baderomskabiner og venter.
På deler av tomten for idrettsanlegget er det lagret store masser som skal brukes i utbyggingen.
På deler av tomten for idrettsanlegget er det lagret store masser som skal brukes i utbyggingen.
Det er store dimensjoner på byggegropen for flerbrukshallen.
Det er store dimensjoner på byggegropen for flerbrukshallen.
×