500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

BCC Financial avvikles

I innlegget «Milliardutbygging uten bank» fortalte daglig leder i Brunstad Hotellbygg AS, Tore Aslaksen, om hvordan lokalmenigheter i BCC låner ut midler til byggelånsfinansiering for utbyggingen på Oslofjord Convention Center. Denne informasjonen er også interessant av en helt annen årsak. Den forteller nemlig om hvordan lokalmenighetenes plassering av innsamlede midler har endret seg de siste par år.

Gjesteinnlegg – Inge Almås


Midler fra innsamlingsaksjoner

Jeg skal ikke på noen måte gi inntrykk av å være økonom. Faktisk er jeg ingeniør av utdannelse. Ingeniører og økonomer lever ofte i to forskjellige verdener. Å lese om økonomi har jeg imidlertid alltid funnet fascinerende, det være seg samfunnsøkonomi, privatøkonomi eller menighetsøkonomi. Da jeg leste Aslaksens opplysninger i innlegget dukket det opp et spørsmål i mitt hode: Hva med BCC Financial? Jeg har jo både i avisoppslag og i informasjon fra lokalmenigheten jeg tilhører fått opplyst at våre innsamlede midler har blitt plassert dit i en del år? Dette ønsket jeg å nøste litt opp i. Resultatet ble altså et gjesteinnlegg.

– Skal du ha svar på dette må du begynne med begynnelsen, sier Finn Åge Ødegård, styremedlem og økonomiansvarlig i BCC. Og begynnelsen, den kjenner jeg litt til. Ikke lenge etter finanskrisen i 2008 satt jeg nemlig på et stevne i storsalen på Oslofjord Convention Center og hørte representanter fra BCC presentere sin anbefaling om at lokalmenighetene burde skaffe seg bedre egenkapital til framtidige prosjekter. Svært mange av oss som satt der innså at det i framtiden ville komme store utbyggingsbehov i de lokalmenighetene vil tilhørte, som følge av vekst i medlemstall og aktivitet. Det var ganske tydelig at det eneste fornuftige ville være å samle egenkapital i god tid før slike prosjekter skulle igangsettes.

Midler som ble samlet inn i lokalmenighetene ble i en del år plassert i selskapet BCC Financial ltd. Slik er det ikke lenger.
Midler som ble samlet inn i lokalmenighetene ble i en del år plassert i selskapet BCC Financial ltd. Slik er det ikke lenger.

Ikke lenge etterpå ble det også tydelig at dette vakte et sterkt internasjonalt engasjement. Det ble arrangert interne konkurranser mellom menighetene, TV-programmer fortalte om status for aksjonene, og det skjedde mye erfaringsutveksling mellom de mange lokalmenighetene. Denne erfaringsutvekslingen førte i sin tur til etableringen av BCC Financial ltd. Igjen kan jeg huske hvordan bakgrunnen og konseptet ble presentert i storsalen på Brunstad, blant annet gjennom en informasjonsfilm. Her framkom det at lokalmenighetene var i ganske ulike situasjoner. Noen menigheter hadde svært kostbar finansiering på nylig iverksatte prosjekter. Andre hadde raskt spart seg opp kapital til prosjekter som først skulle iverksettes en god del år fram i tid. At det kunne være betydelige fordeler ved å etablere et selskap som kunne drive cashpooling mellom disse menighetene var ganske tydelig. Personer fra en del ulike lokalmenigheter gikk derfor sammen om å ta initiativ til et slikt tiltak, som altså resulterte i selskapet BCC Financial. Siden dette handlet om lokalmenigheter spredt over hele verden ble selskapet etablert på Kypros, som hadde god finansiell infrastruktur, ryddig juridisk rammeverk og ingen spesielle konsesjonskrav for cashpooling. I en del år plasserte en god del lokalmenigheter sine innsamlede midler i BCC Financial, for å dra nytte av cashpoolingtilbudet.

Behov for byggelånsfinansiering

Hva skjedde da som gjorde at dette endret seg?  – Vi hadde i lengre tid vært klar over at når vi kom i gang med utbygging av Oslofjord Convention Center ville det være behov for omfattende byggelånsfinansiering, sier Tore Aslaksen, som altså er daglig leder i Brunstad Hotellbygg AS, byggherre for utbyggingsprosjektet. – Vår eier, Brunstadstiftelsen, henvendte seg til lokalmenighetene på en representantskapssamling i BCC, der svært mange lokalmenigheter fra hele verden var til stede. De kom da med forespørsel om det ville være interessant for lokalmenighetene å låne ut penger som byggelånsfinansiering for prosjektet på konkurransedyktige rentebetingelser, forteller han. Ifølge ham stilte et stort antall menigheter seg positive. – Ut i 2015 begynte vi å få behov for disse midlene fra lokalmenighetene. De begynte derfor å låne ut sine penger til oss.

Etter som utbyggingen på Oslofjord Convention Center kom godt i gang valgte mange lokalmenigheter å låne ut midler som byggelånsfinansiering.
Etter som utbyggingen på Oslofjord Convention Center kom godt i gang valgte mange lokalmenigheter å låne ut midler dit som byggelånsfinansiering.

Finn Åge Ødegård nevner at i praksis innebar dette at de fleste hentet ut sine midler fra BCC Financial og plasserte dem i Brunstadstiftelsen i stedet. – Etter hva jeg har lest av norske lokalmenigheters regnskaper hadde samtlige av disse foretatt dette grepet i løpet av 2015, sier han. – Jeg er også kjent med at en god del utenlandske menigheter begynte å gjøre det samme.

Redusert nytte

Ødegård forteller at i 2014 hadde også BCC startet en prosess for å overta eierskapet til mange av stevnestedene utenfor Norge. – BCC hadde som følge av dette selv behov for en del finansiering. Dette gjorde at enda flere flyttet sine midler fra BCC Financial og lånte dem ut til oss i BCC i stedet, forteller Ødegård.

Ifølge informasjon vi fikk i lokalmenighetene sommeren 2015 var det forholdvis få menigheter som på det tidspunktet fortsatt hadde midler i BCC Financial. Nytten av cashpoolingvirksomheten var derfor ikke lenger særlig stor, og det ble startet prosesser for å avvikle virksomheten. Slike prosesser tar gjerne noe tid, balanser skal gjøres opp, regnskaper gjennomgås av revisor o.s.v. Ødegård forteller imidlertid at etter det han kjenner til er BCC Financial nå i ferd med å bli avviklet. Alle lokalmenigheter som har hatt penger plassert der skal da ha fått gjort opp sine fordringer med påløpte renter.

BCC Financial blir altså nå historie. Våre innsamlede midler i lokalmenighetene kommer i stedet til nytte som byggelånsfinansiering i utbyggingsprosjektet på Brunstad. Som en som selv deltar i innsamlingen er det for meg personlig en glede å se at midlene jeg bidra med gjør nytte for seg også i den tiden da vi som lokalmenighet ikke trenger dem selv. Det gir faktisk enda mer motivasjon for å bidra.

×