500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Brunstad TV – en frisk og sprek femåring

I kveld har Brunstad TV femårsjubileum. Det er en oppegående femåring som jubilerer. TV-kanalen kan se tilbake på travle og hektiske år, men det har også vært år som har gitt BCC-medlemmene mange gode, inspirerende og varme høydepunkt.


Sunne og gode verdier

I begynnelsen av april 2011 hadde TV-kanalen sin aller første sending direkte fra festbanketten etter Syningrennet på Storefjell. Det passer derfor godt at femårsjubiléet markeres på årets bankett samme sted. Sendingen går av produksjonstekniske årsaker på lufta først i morgen kveld, men de som er på Storefjell vil altså få markeringen med seg i kveld. Brunstad TV er BCCs egen kanal, som de siste fem år har formidlet både nyheter, oppbyggelse, inspirasjon og underholdning til menighetens medlemmer.

Våren 2010 tok Kåre J. Smith initiativ til å etablere et forprosjekt for å se på mulighetene til å etablere en TV-kanal fundamentert i sunne kristne verdier. Ganske snart ble kanalens motto fastsatt: «En ren og god kilde». – Det betyr at vi skal skape programmer som er engasjerende og underholdende, men som samtidig springer ut fra sunne og gode verdier, sier Tove R. Nilsen. Hun er regissør og manusforfatter, og har vært med i arbeidet siden begynnelsen.

Tove R. Johnsen
Tove R. Nilsen, regissør og manusforfatter

– Når barn og ungdom kommer hjem fra skolen er det veldig mange tilbud og inntrykk som konkurrerer om deres oppmerksomhet. Vårt mål er å sørge for at de har et tilbud som kan gi dem en positiv inspirasjon i hverdagen, og som samtidig er fengende og underholdende nok til at det blir et naturlig supplement for dem.

Bernt Aksel Larsen blogg - Brunstad TV - en frisk og sprek femåring-3Kanalen har i løpet av disse fem årene vært innom en stor mengde ulike programkonsept. Her finner vi naturbaserte realitysendinger inspirert av «71 grader nord», barneprogrammer for de minste, mekkeprogram for tenåringer, liveshow, konserter, matprogram og mye mer. Mange av programmene er ikke forkynnende, men alt som sendes skal likevel være fundamentert i menighetens verdigrunnlag.

Bernt Aksel Larsen blogg - Brunstad TV - en frisk og sprek femåring-6Nye muligheter

– Det beste med å jobbe her er at jeg får være med og bidra med det jeg kan for barn og unge, sier Hilde Olsen. Hun er også en av de som har vært med i kanalen siden begynnelsen, og fyller i dag roller som prosjektleder og innspillingsleder. – Jeg har hatt interesse for faget siden jeg var 17 år gammel og det er utrolig morsomt å få jobbe med noe jeg er interessert i samtidig som jeg får bidra i et slikt godt arbeid, forklarer hun. Hilde har også et håp om at flere enn menighetens medlemmer kan nyte godt av arbeidet på sikt. – Vi har opprettet en Youtube-kanal der vi har begynt å legge ut enkelte av våre barneprogram. Kanskje det kan komme mer her etter hvert. Program som har en basis i trygge og gode verdier tror jeg egentlig mange kan være interessert i. Det blir spennende å se responsen.

Hilde Olsen
Hilde Olsen, prosjektleder og innspillingsleder

At BCC tar i bruk teknologi for å fremme gode formål er ikke noe nytt. Jeg er blitt fortalt at menighetens opptaksutstyr på Brunstad på 1960-tallet var så avansert at NRK ved flere anledninger var og lånte det for sine produksjoner, uten at jeg selv kan innestå for dette. Helt fra før tusenårsskiftet har stevner og oppbyggelige samlinger blitt formidlet via satellitt og streaming til lokalmenigheter og medlemmer over hele verden.

Innspillingsstudio på Ryen
Klargjøring for innspilling av program «Til Aksjon»

– Vi tar i bruk alle virkemidler teknikken gir oss, og fyller dem med vårt innhold og våre verdier, sier Berit H. Nilsen, som leder TV-kanalen. Ikke bare gir det oss mulighet til å gi en god og sunn påvirkning, men det er også verdifullt for fellesskapet. Vi får noe positivt og engasjerende å samles om. Det fjerner kulturelle og geografiske skillelinjer og bidrar til å knytte oss sammen. Vi har i disse fem årene også lagt stor vekt på variasjon og mangfold, slik at en lang rekke barn og unge har fått bidra både foran og bak kamera. Det tror jeg har vært viktig, sier hun.

Berit H. Nilsen
Berit H. Nilsen leder TV-kanalen

Mye arbeid bak hvert minutt

Bak de fleste sendingene ligger det mye arbeid som de fleste seerne neppe tenker over. Prosessen fra idé via opptak og redigering til ferdig sending involverer mange mennesker og tar mye tid. Selv på enkle barneprogrammer går det mer enn 6 timer med for å produsere ett minutt ferdig program. De mer avanserte konseptene har gjerne over 10 timers produksjon for hvert minutt ferdig sending. Produksjonsteamene i TV-kanalen består av unge mennesker med en kreativitet som ligger godt over gjennomsnittet. Et besøk i deres lokaler på Ryen gir inntrykk av at det er en stab som har det gøy på jobb og som trives med det de holder på med.

Randi Fosse
Randi Fosse, prosjektleder og regissør

– Jeg blir kjent med mange spennende mennesker, sier Randi Fosse. Hun er en av prosjektlederne og arbeider også som regissør. – Nettverket av venner og kontakter jeg har fått disse årene betyr veldig mye for meg. Gjennom arbeidet har jeg også fått anledning til å reise mange steder både i Norge og utlandet og se mange interessante mennesker på nært hold.

Idémyldringsmetoder utløse gjerne mye kreativitet
Idémyldringsmetoder utløser gjerne mye kreativitet

Randi er opptatt av å finne de riktige virkemidlene for å underbygge budskapet i det hun produserer. – Musikk er viktig for å lage de riktige stemningene, sier hun. – Fargebruk, gode bilder og oppbygging av spenningsforhold i programmene er også sentralt for å understreke budskapet. Dette må tilpasses den aldersgruppen programmet retter seg mot. Vi arbeider mye med slike ting men her er det også potensial for at vi kan utvikle oss framover. Men det aller viktigste er selvfølgelig å ha gode deltakere som har noe interessant å fortelle.

Prosjektert og konstruert av eget personell

En viktig del av TV-kanalens oppgave er direktesendingene fra BCCs internasjonale konferanser på Oslofjord Convention Center. Her har kanalen egen sendekontroll, antennepark på taket og direkte høyhastighets fiberlinje til Telenor.

Egen teknisk buss for produksjon av sendinger ute i felten var noe av det første kanalen skaffet seg.
Egen teknisk buss for produksjon av sendinger ute i felten var noe av det første kanalen skaffet seg.

I kontrollrommet sitter teknisk sjef for kanalen, Stian Solli. Han forteller at på disse sendingene benyttes gjerne opp mot ulike 20 lydspor der innholdet fra samlingene simultantolkes og sendes ut på mottakernes eget språk.

Stian Solli
Stian Solli, teknisk sjef for kanalen

Sendekontrollen på Oslofjord er også knutepunktet der alle kanalens programmer legges inn etter en sendeplan før de går ut på eteren. – Kontrollrommet er automatisert slik at vi ikke trenger å sitte her konstant, sier Stian. Det er han og andre teknikere fra Brunstad TV som har prosjektert og koblet hele anlegget her.

Personellet i Brunstad TV har ofte flere roller. Henning Nilsen er en av de som fyller både en teknisk og en kreativ rolle. Han var med i arbeidet med forprosjektet i 2010 og forteller om en svært travel men også veldig inspirerende tid. – Vi sto med blanke ark og hadde egentlig ingenting å basere oss på. Det var veldig utfordrende men også veldig gøy fordi det var ingen begrensninger på idéer som kunne legges fram. Etter som konseptene tok form måtte vi begynne å se nærmere på tekniske løsninger, bemanning, IT-systemer, produksjonsmetoder og alt annet som hører med, forteller han. I dag arbeider han som teknisk ansvarlig for produksjonene og er i tillegg prosjektleder i den kreative prosessen for flere av programmene.

Henning Nilsen
Henning Nilsen, prosjektleder og teknisk ansvarlig

En annen prosjektleder i kanalen er Ingrid Kristoffersen. Hun arbeider med å planlegge opptakene, sørge for at de nødvendige ressursene er på plass, og ikke minst følge opp økonomien. Å produsere TV er nemlig langt fra gratis. Det er innsamlede misjonsmidler fra BCC som gjør det mulig å drive kanalen, som i dag har over 20 ansatte og fire lærlinger. Brunstad TV benytter også ressurser fra BCCs ungdomsprogrammer. Disse har blitt viktige medspillere som gjerne bidrar ett år eller to. Flere av dem har allerede god kompetanse på en del områder når de kommer. Når de reiser hjem etter endt opphold har de gjerne fått med seg mye erfaring som de bruker i arbeidet med mediaproduksjon i lokalmenighetene.

Ingrid Kristoffersen
Ingrid Kristoffersen, prosjektleder

Ingrid setter stor pris på det gode miljøet som er etablert blant medarbeiderne. – Jeg har fantastiske kollegaer og overordnede, sier hun. – Selvfølgelig møter vi hverandres sterke og svake sider her som alle andre steder. Alle har likevel et sterkt fokus på det målet vi arbeider for og det setter sitt preg også på samarbeidet og samholdet. Jeg setter også veldig pris på at jeg gjennom arbeidet her kjenner pulsen på det som rører seg i menigheten.

En del av teamet som holder til på Ryen
En del av teamet som holder til på Ryen

Økende betydning

Det er altså fem travle, men innholdsrike år som er tilbakelagt. Hva vi vil se fra Brunstad TV de neste fem år er det sannsynligvis ingen som kan si i dag, men jeg er ikke i tvil om at kanalen vil fortsette å gi oss mange gode og minneverdige øyeblikk. Jeg tror den vil øke sin betydning som en ren og god kilde, en trygg og sunn inspirasjon for de som er i livets viktigste fase. Hvem vet, kanskje satsningen på Youtube og nye mediekanaler gjør at en del av programmene om fem år har et publikum som strekker seg langt ut over BCC?

Se også Brunstad TVs Youtube-kanal og kanalens nettside.

×