500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag
Dugnadsarbeid

Ulovlig dugnadsarbeid?

Arbeidstilsynet har nylig sendt en tilsynsrapport til aksjeselskapet Fjordteam AS, som er eid av Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord. I tilsynsrapporten konkluderer arbeidstilsynet med at det frivillige arbeidet som utføres i selskapet ikke kan regnes som dugnadsinnsats, men må vurderes som et arbeidsforhold. Den praktiske konsekvens vil i så fall være at dugnadspersonell da har krav på å få utbetalt tarifflønn.

Når idretten engasjerer

Gode oppvekstvilkår for barn og unge er et tema som alltid er aktuelt. De fleste er enige om at å legge til rette for sunn aktivitet, å sørge for at denne aldersgruppen kan utfolde seg og blomstre innenfor trygge rammer, er en av de beste investeringene samfunnet kan gjøre. Det er få som vil være uenige i at dette både er god samfunnsøkonomi, og positivt ut fra et fysisk og psykisk folkehelseperspektiv.

Posts navigation

×