500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag
Bernt Aksel Larsen

Velkommen til bloggen min

I dag skriver vi den 31. oktober. Datoen vekker kanskje litt ulike tanker hos leserne. Noen smiler og nikker: Halloween! De som husker tilbake til historietimene på skolen forbinder forhåpentligvis datoen med en helt annen hendelse, kanskje en av de viktigste i vår moderne historie.


Regnestykket gikk ikke opp

Den 31. oktober 1517 dro nemlig Martin Luther til slottskirken i Wittenberg. På den tiden skulle paven bygge ny Peterskirke i Roma, og finansierte byggingen gjennom salg av avlatsbrev. De pavelige avlatsbrevene gav skriftlig bekreftelse på at innehaveren hadde kjøpt seg fri fra den evige straffen for sine synder. Luther fikk ikke dette til å stemme. Ifølge det vi lærte på skolen slo han på kirkedøren opp en plakat med sine «95 teser», som utfordret avlatshandelen i den katolske kirken. Hendelsen blir gjerne regnet som begynnelsen på reformasjonstiden, og den 31. oktober blir derfor ofte kalt reformasjonsdagen.

Luther slo seg ikke til ro med den tankegangen og de normene samfunnet hadde akseptert på hans tid. Han fikk rett og slett ikke regnestykket til å gå opp. I stedet for stilltiende å la seg føre med den tause majoriteten i samfunnet sto han opp for det han trodde på. Ikke bare sto han opp mot avlatshandelen, han ble også en ivrig forkjemper for å gjøre Bibelen tilgjengelig for allmennheten, og bringe enkeltmennesket inn i en personlig gudstjeneste. Hva ble resultatet? Han ble lyst i bann av den katolske kirken!

Martin Luther sto opp for det han trodde på
Martin Luther sto opp for det han trodde på

Fulgte sin overbevisning – og forandret verden!

Der og da var altså ikke resultatet særlig oppløftende, men lite ante nok Luther om hvilke konsekvenser hans handlinger senere skulle få. Ikke bare ble kirken reformert, men det protestantiske verdigrunnlaget og arbeidsetikken fikk etter hvert innpass i samfunnet. Av historikere og økonomer framheves dette gjerne som hovedårsaken til at Europa og senere USA opplevde en velstandsutvikling som lå langt foran resten av verden. Det at en person våget å tenke annerledes og stå opp for det han trodde på endret altså kursen for hele den vestlige sivilisasjonen.

Leser vi litt historie er det nesten forbausende å se hvor store konsekvenser et enkeltmenneskes handlinger og mot kan føre til. Opp gjennom tidene har det heldigvis gang på gang vært mennesker som har våget å gå mot strømmen, og som har stått opp for det de trodde på. På samme måte som Luther har de ofte opplevd både forakt og forfølgelse i sin samtid, men resultatet av deres mot har gjerne påvirket millioner av mennesker. Se på Hans Nielsen Hauge, på Martin Luther King jr., Nelson Mandela, Johan O. Smith, listen er lang.

Min agenda

Når jeg i dag tar skrittet og lanserer blogg er det ikke fordi jeg sammenligner meg hverken med Luther eller Mandela. Jeg tror ikke at bloggen skal forandre verden. Jeg ønsker imidlertid på min måte å stå opp for det jeg tror på og dele det jeg er opptatt av. I lengre tid har jeg savnet det å ha en plattform der jeg kan utrykke mine tanker og meninger, uten andre begrensninger enn de som ligger i min egen overbevisning. Jeg ønsker å kunne stå opp og slå et slag når det er nødvendig. Ikke minst ønsker jeg å gjøre det jeg kan for å bidra til å fjerne fordommer, myter og vrangforestillinger knyttet til trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC) og andre minoriteter i vårt samfunn. Mange minoriteter tenker nemlig heller ikke alltid likt som resten av samfunnet, men kan likevel ha noe positivt å tilføre for de som har en åpen holdning.

Jeg vil si mer om dette og om mine planer for bloggen i innlegget Mer om bloggen.

×