500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Positivt statsbudsjett for frivilligheten

I går ble det endelig enighet om statsbudsjettet for 2018. Nytt i budsjettforliket som ble lagt fram i går kveld er at det maksimale fradragsbeløpet for gaver til frivillige organisasjoner økes fra 30.000 til 40.000 kroner. Det er et godt steg i riktig retning.


Partiene H, FrP, Venstre og KrF presenterte i går kveld forliket i forhandlingene om statsbudsjettet for 2018. For frivilligheten så det lenge ut til at det ville bli lite nytt i budsjettet. Gårsdagens forlik resulterte imidlertid i at beløpsgrensen for skattefradrag til frivillige organisasjoner fikk et løft til kr 40.000.

For min del synes jeg dette er en gledelig utvikling. Mange av mine lesere har nok fått med seg at jeg har adskillig mer sans for tiltak som stimulerer til aktivt engasjement enn jeg har sans for passive støtteordninger. Ved å heve fradragsgrensen oppnår man at det blir mer interessant å bidra økonomisk til saker som giverne brenner for. De frivillige organisasjonene får da også bedre muligheter til å ta ansvar for egen økonomi ved å sørge for å legge til rette for engasjement fra sine aktive medlemmer.

Dette grepet kan også føre den norske modellen nærmere det som er vanlig i en del sammenlignbare land. Toneangivende politikere har også signalisert behov for å ta en grundig gjennomgang av hele finansieringsmodellen for trossamfunn, og jeg tror det ville være nyttig også der å tenke mer langs disse linjene.

Kanskje kan gårsdagens budsjettforlik være et signal om at politikerne og regjeringen ser verdien av en sterk norsk frivillighet. Jeg håper at dette ikke stanser her, men at vi de påfølgende år kan få en videre positiv utvikling både i finansieringsordningene og regelverket knyttet til disse. Det vil frivilligheten nyte godt av, og det vil også gi et sterkere og mer mangfoldig samfunn.

×