500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

BCCs årsrapport publisert

Tidligere i uka publiserte BCC sin årsrapport for 2016. Givergleden i menigheten ser ut til å holde seg stor. Årsresultatet er på 145 millioner, omtrent 16 millioner mindre enn i 2015. Generelt tegner rapporten bilde av en svært spirekraftig og optimistisk menighet.


Årsregnskapet og årsrapporten for BCC ble behandlet på menighetens representantskapssamling tidligere i uka. Den ble kort tid deretter publisert på menighetens nettsted, bcc.no. Det er sjette året at menighetens årsrapport gjøres tilgjengelig på nettet i elektronisk form. – Dette er en del av vårt fokus på åpenhet og transparens, sier Finn Åge Ødegård. Han er styreleder og ansvarlig for compliance i foreningen. – Årsrapporter har vært utarbeidet i mange år, og har vært delt ut til medlemmene på sommerstevnene. Siden menigheten er regnskapspliktig har også regnskapene vært tilgjengelige fra offentlige registre. Men da menigheten begynte å bli mer aktiv i å ta i bruk mulighetene som lå i publisering på internett ble rapportene snart lagt ut også der.

Ødegård forteller at en stor kristen forening som BCC er avhengig av transparens og tillit på flere nivå. – Først og fremst må vi selvfølgelig ha medlemmenes tillit, det er jo disse foreningen betjener og det er de som står for det alt vesentligste av vår økonomi, forklarer han. – Derfor legger vi først og fremst vekt på å gi god informasjon til medlemmene, og det har vi hatt tradisjon for i mange tiår. Dernest er vi blitt en stor aktør blant norske trossamfunn, og vi må ha tillit og transparens overfor norsk offentlighet. God økonomistyring og internkontroll har vært et prioritert område i mange år. Men ettersom menigheten har hatt store innsamlingsaksjoner og har fått langt mer omfattende midler å forvalte de siste årene, har vi både bemannet og økt fokuset på disse områdene, sier han.

Årsrapporten viser altså et resultat på omtrent 145 millioner i 2016. – Vi er midt i en stor innsamlingsaksjon, og at resultatene har holdt seg omtrent på dette nivået både i 2015 og 2016 er rørende. Det viser medlemmenes enorme engasjement og givervilje, sier Ødegård, som også påpeker at foreningen har opparbeidet seg en solid egenkapital på omtrent 600 millioner kroner.

BCCs årsrapport inneholder adskillig interessant informasjon på flere områder. Jeg vil komme tilbake til noen temaer i senere innlegg når jeg har fått litt mer anledning til å studere den nøyere.

×