500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Stort aktivitetsbygg og høyt HMS-fokus

Det nye aktivitets- og idrettsanlegget på Oslofjord Convention Center blir stort. Så stort at det er nesten en uvirkelig opplevelse å gå nede i byggegropen og se de høye kjellermurene som omkranser tomten. Men prosjektet er i rute, og entreprenørens team ser ut til å samarbeide godt.


Kvalitetsarbeid

– Det er støpt 1600 kubikkmeter betong hittil, sier daglig leder i ILC Construction, Dagfinn Lindberg. – På de to laveste nivåene skal det være parkering, og der legger vi ferdige betongelementer som utgjør dekkene. En fjerdedel av disse er nå stablet på plass. Generelt ligger vi godt an i forhold til planen her, forteller han.

Omtrent en fjerdedel av betongdekkene for parkeringskjelleren under aktivitetsanlegget er på plass.
Omtrent en fjerdedel av betongdekkene for parkeringskjelleren under aktivitetsanlegget er på plass.

Lindberg berømmer også leverandørene som er engasjert i byggingen av anlegget. – Egentlig er det svært vanlig at så store veggflater får sår og steder man må reparere under støpingen. Her i vårt prosjekt snakker vi jo om enorme flater som er støpt, men jeg må si at kvaliteten har vært rett og slett imponerende. Så jeg må gi honnør til de som er engasjert der oppe for tiden, sier han.

Det er store betongflater som er støpt, og kvaliteten er blitt svært bra ifølge Lindberg.
Det er store betongflater som er støpt, og kvaliteten er blitt svært bra ifølge Lindberg.

Ferdig i 2018

Ifølge Lindberg skal denne delen av anlegget overleveres til byggherren ved utgangen av 2018. Det omfatter den store aktivitets- og idrettshallen, ishallen og mellombygget. En kunstgressbane er allerede ferdig, og bane nummer to ligger i løypa. Det siste som da gjenstår ved utgangen av 2018 er svømmeanlegget, som vil ferdigstilles i siste del av prosjektperioden.

ILC Construction har store og travle byggeplasser, og har ikke helt unngått skader. – Vi hadde en alvorlig ulykke for omtrent to år siden, i den første prosjektperioden, og det er vi ikke fornøyd med, sier Lindberg. – Vi har imidlertid hatt et svært høyt fokus på HMS, og har intensivert dette ytterligere siste året. Byggherren gjennomfører jevnlig større HMS-revisjoner av våre systemer, den siste var faktisk nå nylig. Det er jo også slik at hver av de to byggeplassene har sine egne risikoforhold, og vi krever spesiell HMS-opplæring tilpasset disse før noen slipper inn. Det utføres omtrent 3.000 arbeidstimer her hver eneste dag nå, og sett i dette lyset er HMS-tallene våre svært gode. Men vi tillater oss absolutt ikke å slappe av, og kan ikke la travelheten føre til at vi går på akkord med HMS-kravene, sier han alvorlig.

Det er mange detaljer som skal på plass før sommeren.
Det er mange detaljer som skal på plass før sommeren.

Egen bussrute

Som nevnt i fredagens innlegg skal to hotellbygg overleveres til sommeren. – Slike innspurtperioder er gjerne spesielt utsatte. Arbeiderne begynner å ta sjanser når de ser at overleveringen nærmer seg. Dette har vi vært opptatt av å forebygge, og har hatt allmannamøter for å gjennomgå de spesielle risikoforholdene som nå møter oss. I tillegg er det en temmelig krevende logistikk på de store byggeplassene, der tre store kraner, flere mobilkraner og et større antall trailere, lastebiler og anleggsmaskiner er i virksomhet.

Mange anleggsmaskiner og logistikk gjør at maskin- og kranbruk må holdes nøye orden på.
Mange anleggsmaskiner og logistikk gjør at maskin- og kranbruk må holdes nøye orden på.

– Vi har ukentlige koordineringsmøter for å samkjøre og planlegge logistikken rundt dette, slik at alt kan skje på en sikker måte. Og så har vi jo vår egen bussrute, smiler Lindberg. Han sikter til bussen som frakter arbeiderne mellom byggeplassene og spiseområdene slik at de skal slippe å gå gjennom anleggsområdene og alle maskinene.

Det er ikke alle byggeplasser som har egen bussrute...
Det er ikke alle byggeplasser som har egen bussrute…

Hva er så oppskriften på å komme i mål både med HMS, økonomi og framdrift? – Et godt prosjekt er teamarbeid, sier Lindberg bestemt. – Vi har en prosjektlederstab som arbeider godt sammen og er både faglig dyktige og løsningsorienterte. Hvis ikke de spiller på lag vil prosjektet låse seg. Vi bruker også mange underleverandører, og vi kan ikke fullføre et slikt prosjekt uten at de opplever å bli behandlet riktig og profesjonelt. Så jeg vil nok si at det å bygge gode team er det aller viktigste for oss, avslutter Lindberg.

×