500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Hektisk sommerinnspurt

Det er tre og et halvt år siden første salven gikk i det store utbyggingsprosjektet på Oslofjord Convention Center. Nå er innspurten i gang for å få overlevert de to første hotellbyggene. Entreprenøren og byggherren har hatt mange milepæler underveis, men det å faktisk kunne ta byggene i bruk må nok sies å være den største og viktigste.


Ligger på plan

– Vi jobber intenst nå, sier daglig leder i entreprenørbedriften ILC Construction AS, Dagfinn Lindberg. – Framdriftsplanen har angitt at de to første byggene, V7 og V8, skulle overleveres til byggherren før sommerferien 2017. Dette vil vi etter alle solemerker klare, men det blir en hektisk sommerinnspurt nå. Hele produksjonsapparatet vårt er veldig motivert for å få dette i mål, så stemningen er meget god for tiden.

Suitene i hotellbygg V7 og V8 skal tas i bruk til sommeren, og mange er så godt som ferdige nå.
Suitene i hotellbygg V7 og V8 skal tas i bruk til sommeren, og mange er så godt som ferdige nå.
Fortsatt en del monteringsarbeid som gjenstår i en del av hotellsuitene.
Fortsatt en del monteringsarbeid som gjenstår i en del av hotellsuitene.
Svalgang på V8.
Svalgang på V8.

– For oss er det bra å se at entreprenøren har klart å holde planen for de to første byggene, sier prosjektleder i Oslofjord Property AS, Svein Gangsø. – Det er jo gjerne litt spesielt med de første byggene i en slik serie, der det er mye som må justeres inn og rutiner som må etableres. At det nå ligger an til å leveres på plan er vi godt fornøyde med, smiler han.

Dagfinn Lindberg, daglig leder i ILC Construction AS.
Dagfinn Lindberg, daglig leder i ILC Construction AS.

Vil gå slag i slag

Overleveringen til sommeren markerer bare begynnelsen. De kommende årene vil det gå slag i slag. Neste overlevering er allerede sent på høsten i år, der to nye bygg skal stå ferdige. Med unntak av det nye konferansehotellet er nå alle byggene på vestsiden av promenadegaten reist, og til sommeren skal samtlige av dem også være tette.

– Det som er gøy nå er å se de to første byggene der det meste av detaljer begynner å falle på plass, sier Lindberg. – Innglassinger monteres, rekkverk på svalgangene kommer opp, utomhusanlegget begynner å ta form. Det er utrolig spennende å se hvordan det ferdige resultatet stemmer overens med de 3D-illustrasjonene og visualiseringene som vi fikk fra arkitekten i begynnelsen av prosjektet. Nå arbeider vi også med å gjøre utomhusanlegget klart, og det kommer ferdiggress nå i mai. Så når de første leietakerne tar byggene i bruk i sommer skal det bli en innbydende opplevelse, sier han entusiastisk.

Rekkverk på svalganger begynner å komme på plass...
Rekkverk på svalganger begynner å komme på plass…
... og det gjør også innglassingene på verandaene.
… og det gjør også innglassingene på verandaene.
Utomhusanlegget gjøres ferdig, her ser vi miljøstasjonene for restavfall.
Utomhusanlegget gjøres ferdig, her ser vi miljøstasjonene for restavfall.

Tunnel

Tross hektisk innspurt på de to første hotellbyggene utgjør disse likevel bare en mindre del av alt som foregår på byggeplassen for øyeblikket. Under Brunstadveien er det nå støpt ferdig tunnel for forbindelsen opp til aktivitetsanlegget, og massene skal fylles tilbake slik at veien kan tas i bruk igjen til sommerferien. – Straks Brunstadveien er åpnet igjen starter vi for fullt med grunnarbeidene for konferansehotellet i vest, forklarer Lindberg.

Støpearbeidene for tunnelen under Brunstadveien er ferdige, og snart skal massene fylles på igjen.
Støpearbeidene for tunnelen under Brunstadveien er ferdige, og snart skal massene fylles på igjen.

Selv om prosjektet er i rute har det ikke vært helt uten utfordringer. – Vi er kommet inn i en veldig god rytme med byggingen av de såkalte langhusene, sier Lindberg. – Men på tårnhuset, T2, bruker vi andre byggemetoder. Der plasstøpes det, og det er som kjent et ganske høyt bygg så det har vært risikoforhold som vi må ta hensyn til underveis. Så har vi samarbeidet med en elementprodusent om å få ferdige fasadeelementer som må tres inn i det plasstøpte byggverket. Dette har gitt en del utfordringer, som vi har lært mye av, forteller han.

Tårnhuset er plasstøpt, men fasadeelementene er prefabrikkerte.
Tårnhuset er plasstøpt, men fasadeelementene er prefabrikkerte.

– Samtidig har det vært en positiv erfaring, for denne måten å bygge på fjerner behovet for stillaser og rigging rundt bygget under oppføringen.

Tunge presisjonsløft

På hotellbygget som ligger lengst mot nord skal deler av bygget gå ut over innfartsveien til konferanseanlegget. Dette hviler på en stor stålkonstruksjon, en såkalt utkragerdel. – Monteringen av denne utkragerdelen var en spennende utfordring, forklarer Lindberg. – Vi snakker om en temmelig stor stålkonstruksjon som er så tung at flere mobilkraner måtte løfte den sammen. Så skal den tres ned på bolter som er støpt ned i fundamentet, og det er bare snakk om millimeters klaring. At dette gikk så glatt som det gjorde vitner om en god jobb både fra prosjekterende, prefabrikasjonen og fra de som forberedte operasjonene.

Deler av hotellbygg V1 hviler på en stor stålkonstruksjon som går ut over innfartsveien.
Deler av hotellbygg V1 hviler på en stor stålkonstruksjon som går ut over innfartsveien.

Hittil har stort sett alt fokus i prosjektet vært på vestsiden av promenadegaten som går gjennom det nye anlegget. Ifølge Lindberg er dette i ferd med å endres nå. Vi starter opp grunnarbeidene for byggene på østsiden, de vi kaller Ø-byggene, ganske snart, forteller han. – Der skal vi blant annet sette ned ytterligere 100.000 meter med kalksementpeler for å stabilisere grunnen. Selve utgravingen vil starte i november. Det er tre langhus og ett tårnbygg som skal reises i dette området, og innen utgangen av året vil det altså arbeides for fullt også med disse.

Snart starter byggearbeidene også på østsiden av den nye promenadegaten, i området som er "tomt" på bildet.
Snart starter byggearbeidene også på østsiden av den nye promenadegaten, i området som er «tomt» på bildet.

Det er ikke bare på hotellanlegget det er mye som skjer. I neste innlegg kan du lese om framdriften i det nye aktivitets- og idrettsanlegget, og Lindberg forteller mer om hvordan entreprenøren arbeider med viktige utfordringer og HMS i prosjektet nå i sommerinnspurten.

×