500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Fengslet i Nederland!

Så har altså det utenkelige skjedd. Her sitter jeg bak lås og slå på en politistasjon i den lille byen Zwolle i Nederland, i påvente av å bli framstilt for en dommer som skal avgjøre hvor lenge jeg kan holdes varetektsfengslet.


Ifølge en politiadvokat i det nederlandske FIOD, som tilsvarer det norske økokrim, er jeg arrestert på bakgrunn av mistanke om dokumentforfalskning. Dette skal visstnok i Nederland være straffbart med inntil seks års fengsel. FIOD ønsker ikke å si noe annet enn at det dreier seg om en flyttemelding. Denne skal ha blitt funnet blant en større mengde epost tilhørende en bedrageritiltalt nederlender, og skal ha blitt overlevert myndighetene av hans advokater. Den nederlandske avisen NRC Handelsblad rapporterer i dag at jeg i forbindelse med flyttemeldingen også skal ha sendt en melding om navnebytte, der jeg har tatt i bruk min mors familienavn. På flyttemeldingen heter jeg ifølge avisen Aksel Nilsen. Nederlenderens advokater spekulerer visstnok i om dette skal være et forsøk på å flykte fra det negative omdømmet som de siste par årene er blitt knyttet til etternavnet Larsen.

Fra Dagens Næringsliv har jeg fått høre at min dokumentforfalskning visstnok skal handle om en flyttemelding til Russland fra 1992 som var levert til norsk folkeregister noen dager før den faktisk ble signert. Det dreier seg altså IKKE om en tilbake-datering, men om en fram-datering. Siden dette aldri tidligere har vært behandlet av en nederlandsk domstol har FIOD derfor ønsket å få saken belyst etter nederlandsk rett. Forhåpentligvis vil min norske advokat klare å rydde opp i saken i løpet av en dag eller to. Så lenge jeg har internettforbindelse og kan lese Dagens Næringsliv fra varetektscella har jeg det etter forholdene helt utmerket.

×