500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Veggstøp i stor skala

Forventningene til det store idretts- og aktivitetsanlegget som bygges på Oslofjord Convention Center er betydelige, både fra lokalmiljø og fra framtidige gjester. Etter en lang planleggings- og forberedelsesfase er det morsomt når anlegget endelig begynner å reises for alvor.


Store dimensjoner

Det er ikke lenger bare hotellbyggene som reiser seg på den store byggeplassen på Oslofjord Convention Center. Fredag i forrige uke startet entreprenøren, ILC Construction AS, støpingen av en av veggene på den nye aktivitetshallen som bygges på anlegget. Det er store dimensjoner vi snakker om her.

Det er store dimensjoner over veggene på den nye aktivitetshallen.
Det er store dimensjoner over veggene på den nye aktivitetshallen.

De første betongarbeidene knyttet til fundamentene for hallen startet allerede i januar. I uke 5 startet de første arbeidene med veggene. – Den delen vi støpte nå på fredag er 40 meter lang og 7,5 meter høy, sier Frank Rune Almås, som leder betongarbeidene i utbyggingen. – Den krevde omtrent 90 kubikkmeter betong, så hele 13 betongbiler måtte til for å ta unna behovene under støpingen.

Støpes i fire deler

Almås forteller at det som ble støpt bare utgjør en del av totalveggen. – Hele hallen er 120 meter lang, og støpes i fire ulike deler, sier han. Vi støper nå 35 – 40 meter i uka, så i løpet av en uke eller to skal hele veggen være på plass. I neste runde vil veggen bli forlenget med ytterligere 60 meter til total lengde på ca 180 meter. Dette inkluderer da mellombygg og ishall.

Veggen støpes i fire deler, og i løpet av et par uker skal den være ferdig.
Veggen støpes i fire deler, og i løpet av et par uker skal den være ferdig.

Ifølge Almås skal 412 meter med vegg støpes før dekker monteres over to plan. Etter at disse er montert skal det støpes nye 412 meter med vegg over dekkene igjen. Disse veggene blir mellom 6 og 13,5 meter høye. På det høyeste blir betongveggene i bygget 21 meter.

Å støpe så store vegger er ikke uten utfordringer. – På en vegg som er så høy må vi ta spesielt hensyn til støpetrykket som dannes, forklarer Almås. – På mindre vegger kan vi forholde oss til de generelle retningslinjene for hvor raskt vi kan fylle forskalingene, men her må vi hele tiden følge med på trykket og regulere påfyllingen i henhold til dette.

Påfyllingen reguleres nøye ettersom nivået stiger.
Påfyllingen reguleres nøye ettersom nivået stiger.

Vi bruker også en selvkomprimerende betong på disse veggene, slik at vi slipper å vibrere den. Det betyr at den betongen vi fyller på er mye mer flytende i konsistensen, og dermed må forskalingene og formene være hundre prosent tette.

Godt forskalingsarbeid er svært viktig.
Godt forskalingsarbeid er svært viktig.

Når selve veggen er ferdig støpt starter arbeidet med å støpe trappesjakter, pilastre og konsoller som skal festes til veggen. Dette gjøres altså i egne operasjoner etter at selve veggen er ferdig. Støpegjengen ser dermed ikke akkurat ut til å bli arbeidsledige denne våren.

Lite synlig i terrenget

Aktivitetshallen som nå er under oppføring gir rom for en fullstørrelse innendørs fotballbane, som vanligvis vil være inndelt i mindre haller for ulike aktiviteter. I tillegg inngår en ishall, spisearealer, tribuner, garderober og alt annet som hører med. Under selve hallen ligger to etasjer med parkeringskjeller. Det er altså et ganske enormt bygg som er i ferd med å reises i området nordvest for konferansesenteret. Måten arkitekt Niels Torp har plassert det på i terrenget gjør likevel at det blir svært lite synlig tatt i betraktning de store dimensjonene vi snakker om.

Arkitekt Niels Torp har tatt grep for å skjule den store hallen så godt som mulig i terrenget.
Arkitekt Niels Torp har tatt grep for å skjule den store hallen så godt som mulig i terrenget.

Det blir mye å følge med på ut over våren, både når det gjelder hotellbyggene og aktivitetsanlegget. Jeg håper å kunne rapportere litt fra det som skjer også i tiden som kommer, så følg gjerne med her hvis du har interesse av utviklingen på Oslofjord.

×