500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Grønne bygg

Flere av hotellbyggene som har reist seg på Oslofjord Convention Center det siste året har fått grønne tak. Arkitekten legger vekt på at byggene skal være en del av en grønn park. Det nye konferanseanlegget er også grønt i en dypere betydning.


Visuelle og tekniske hensyn

– Å kunne bygge miljøvennlig har vært et viktig fokus for oss, forteller prosjektleder hos byggherren Oslofjord Property AS, Svein Gangsø. – Det ene er selvfølgelig det rent visuelle som vi synes arkitekt Niels Torp har løst på en nesten genial måte ved å plassere byggene bølgende med terrenget i det som egentlig blir et parkområde. Men på det rent tekniske området er det også lagt ned mye arbeid for å sikre at hensynet til miljøet blir ivaretatt.

I innlegget Dobbelt så mye varme, halvparten så mye utslipp fortalte ingeniører i selskapet IPD Norway om arbeidet som er gjort med å redusere energiforbruket og finne klimavennlige energiløsninger. Gangsø forteller at på dette området har grasstakene også innvirkning. – Faktisk betyr de grønne takene en hel del, sier han. – De gir en nedkjølingseffekt om sommeren og en god isolerende effekt om vinteren. Men takene gir også miljøgevinst på andre områder. De bidrar faktisk merkbart til luftrensning, og har en viktig effekt på dreneringen av området siden de samler opp vann og gir en fordrøyningseffekt i regnvær. Det reduserer momentanbelastningen for rørsystemene, og reduserer også det totale utslippet til sjøen.

De grønne takene er på plass på noen av byggene, men anlegget er også "grønt" i en dypere betydning.
De grønne takene er på plass på noen av byggene, men anlegget er også «grønt» i en dypere betydning.

God styring viktig

Ifølge Gangsø er også valg av utstyr og innredning preget av miljøtankegangen. – Dette begynner å bli vanlig på moderne bygg, og vi ønsker å ligge i forkant av trenden, sier han. – Vi legger vekt på å finne vannsparende utstyr for bad og sanitæranlegg. Vi velger ventilasjonsløsninger som har høy virkningsgrad og som gjenvinner varme mest mulig effektivt. I material- og utstyrsvalg for innredningen legges det vekt på miljø- og klimahensyn.

Vel så viktig som at selve utstyret er miljøvennlig er det ifølge Gangsø at styringen av det hele fungerer godt. – Det hjelper ikke å ha et miljø- og klimavennlig teknisk anlegg hvis ikke potensialet tas ut når det driftes, forklarer han. – Vi legger stor vekt på at datasystemene som styrer anlegget hele tiden skal gi best mulig utnyttelse, at ikke varme står på unødvendig, at ventilasjonsanlegget til enhver tid avstemmes nøye med belastningen og så videre. Med et så stort anlegg og så mange tekniske komponenter som skal virke sammen er dette en hel vitenskap, og et område det er arbeidet mye med.

Svein Gangsø, prosjektleder hos byggherren Oslofjord Property AS.
Svein Gangsø, prosjektleder hos byggherren Oslofjord Property AS.

Industriell produksjon

Én side ved dette er miljøeffekten når anlegget er i drift, en annen viktig side er selve byggefasen. – Det at vi har så høy grad av prefabrikasjon gir en tydelig gevinst, sier Gangsø. – Svært store deler av byggene er satt sammen av moduler som er forhåndsprodusert i en nøye kontrollert industriell produksjonslinje. Det gir ikke bare mindre totalt energiforbruk ved produksjonen, det medfører også redusert transport med tilhørende reduserte klimautslipp, samt redusert avfall og materialsvinn på byggeplassen.

Transport er generelt et viktig tema når et slikt stort anlegg skal bygges. – Vi har hatt en enorm miljøgevinst ved at vi har kunnet omdisponere og utnytte massene inne på utbyggingsområdet slik at vi har hatt minimalt behov for å hente inn eller kjøre ut masser, sier Gangsø. Omtrent all pukk og grus er produsert inne på området fra fjell sprengt ut ved etablering av byggetomtene, og deretter knust i et steinknuseri som ble satt opp tidlig i byggefasen. Midlertidige depot for overskuddsmasse har gjort at denne ikke trenger å kjøres ut i påvente av at de ulike byggeområdene skal bli klare. Ved dette har vi redusert behovet for bortkjøring vesentlig.

I det store og hele er vi i ferd med å bygge en veldig grønn og bærekraftig eiendomsmasse, hvilket vi også er stolte av, avslutter Gangsø

×