500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Digital graving

I 2016 graves det digitalt. Og da er det ikke journalister jeg snakker om. I utbyggingsprosjektet på Oslofjord har gravemaskinene tatt i bruk maskinstyring for å effektivisere arbeidet. Dataskjermer, 3D og digital kommunikasjon er ikke forbeholdt ingeniører og spesialister.


– Vi sender gravefiler direkte til entreprenøren fra kontoret vårt her i Stokke og entreprenøren laster det opp i maskinen, sier Georg S. Slettedal i ingeniørfirmaet IPD Norway AS. – Filene inneholder nøyaktig informasjon om tomten, hvor det skal graves og hvor mye masser som skal fjernes. Informasjonen er hentet fra 3D-modellen av utbyggingen, og det er viktig at alt er avstemt og koordinert med andre fag og aktiviteter, forteller han.

Skisse fra en gravefil for ett av hotellbyggene.
Skisse fra en gravefil for ett av hotellbyggene.

Ute på byggeplassen sitter Vegard Bjørgengen fra entreprenøren ILC Construction AS i en av de store gravemaskinene som er i sving på tomta for idrettsanlegget. Han sitter og ser på en skjerm som viser dataene ingeniørene har lastet opp, og som hele tiden viser nøyaktig hvor skuffen på maskinen er i forhold til terrenget.

Vegard Bjørgengen
Vegard Bjørgengen, ILC Construction AS

– Det er sensorer i skuffen som sender informasjon til et par GPS-sendere på maskinen, forklarer han. – Dermed oppdateres skjermen straks jeg beveger skuffen. Ved å følge med på skjermen vet jeg hele tiden hvor og hvor dypt jeg skal grave.

Her har maskinføreren full kontroll på hvor det skal graves
Her har maskinføreren full kontroll på hvor det skal graves

Bjørgengen forteller at systemet sparer mye tid og ressurser. – Hadde vi ikke hatt dette systemet måtte vi hatt stikningsingeniør som satte ut alle høyder og koordinater vi skal grave etter. I tillegg ville vi trengt en grøftemann som sto med tegninger og laser og viste hvor jeg skulle grave. Det ville være mye mer tungvint og kostet mer, sier han. Nå kommer kun ingeniøren og kontrollerer etterpå.

Bjørgengen i sving på tomta for det nye idrettsanlegget
Bjørgengen i sving på tomta for det nye idrettsanlegget

Det kan virke nesten utrolig at et slikt system kan være nøyaktig, men Bjørgengen forklarer at det faktisk er svært presist. – Tennene på graveskuffen slipes ganske raskt når vi graver i fjell slik som nå, og da blir det litt avvik ettersom disse slites. Men når de byttes og vi kalibrerer maskinen på nytt er bildet på skjermen nøyaktig på centimeteren.

At digital teknologi gjør inntog på stadig nye områder og bransjer er spennende, og vi kan saktens lure på hva som blir det neste?

×