500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

240 millioner i gaver

Et nytt år nærmer seg og aktivitetsnivået i menigheten BCC ser ut til å bli høyere enn noen gang. Stor virksomhet krever også god økonomi. Jeg har tatt en prat med styreleder Finn Åge Ødegård om neste års budsjett.


Overskudd på 150 millioner

– Vi har budsjettert med totale inntekter på bortimot 300 millioner kroner, hvorav gaver utgjør omtrent 240 millioner, sier Ødegård. Han ser forbausende rolig ut med tanke på tallet han nettopp serverte. – Det inkluderer både stevnekollekter, gaver fra lokalmenigheter, individuelle gaver og flere andre former for gavebidrag, fortsetter han.

På tross av betydelige driftskostnader knyttet til det høye aktivitetsnivået budsjetterer menigheten med et overskudd på nesten 150 millioner i 2017. Dette må ifølge Ødegård sees i lys av den store innsamlingsaksjonen som pågår i lokalmenighetene, der ett av formålene er å bygge opp kapital i BCC. Dette har i sin tur sammenheng med menighetens framtidige leie av Oslofjord Convention Center etter at den store utbyggingen er ferdigstilt.

Finn Åge Ødegård
Finn Åge Ødegård

– Kapitaloppbyggingen har allerede pågått en stund, og den resulterer blant annet i at vi budsjetterer med finansinntekter på over 29 millioner i 2017, sier Ødegård. – Dette er en prosess som har vært planlagt over lang tid. Midlene som lokalmenighetene hadde plassert i BCC Financials cashpool er de siste to årene betalt tilbake til dem med renter, og mange har da overført sine avtalte gavebidrag til BCC. Dette er for en stor del midler som vi ikke skal bruke opp, men som skal forvaltes med tanke på kapitalavkastning og framtidige økonomiske muskler.

På det individuelle planet er det inntekter fra den såkalte «Davids søyle» som utgjør den største posten, med nesten 47 millioner. Stevnekollekter fra de internasjonale arrangementene på Oslofjord og misjonskollektene på Brunstadfestene er budsjettert til nesten 25 millioner.

– På kostnadssiden utgjør lønns- og personalkostnader en betydelig post på ca 25 millioner, men dette inkluderer da TV-kanalen, fortsetter Ødegård. – I tillegg budsjetteres med litt over 8 millioner i lønns- og personalkostnader for de som deltar i menighetens internasjonale ungdomsprogrammer, hovedsakelig det som kalles Youth Exchange Program (YEP).

Driftsstøtte til utlandet

En annen betydelig kostnad er leie av Oslofjord Convention Center, som for 2017 er budsjettert til omtrent 16,5 millioner. Etter at BCC overtok eierskapet til en rekke utenlandske konferansesentre har det også blitt lagt inn en budsjettpost på om lag 7 millioner til driftsstøtte for disse.

Selve driftsresultatet for menigheten er budsjettert til omtrent 8 millioner ifølge Ødegård, som forteller at budsjettet etter hvert vil bli tilgjengelig på menighetens nettsted. – Vi har helt siden den store innsamlingsaksjonen startet lagt vekt på å ha en åpenhetskultur overfor lokalmenigheter og medlemmer om innsamlingsresultater og BCCs økonomi.

Fra en gjennomgang av regnskap og økonomi på årets sommerstevne.
Fra en gjennomgang av regnskap og økonomi på årets sommerstevne.

Dette er blant annet fast månedlig tema på TV-sendingen «Brunstadmagasinet». Regnskaper og økonomisk status gjennomgås også i plenum på den ene av de store internasjonale sommerkonferansene, i tillegg til at det sendes ut via vår TV-kanal. Å legge ut budsjettet er en naturlig del av dette arbeidet, sier Ødegård.

I løpet av vår samtale nevner han flere interessante temaer innenfor BCCs aktivitet og kostnadsbilde for 2017, som jeg tenker å komme tilbake til i framtidige blogginnlegg.

×