500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Når en journalist blir advokat

En person bedrar en stiftelse for over sytti millioner kroner. Bedrageriet er planlagt lenge, og store mengder falske dokumenter er produsert for å gjøre det mulig. I Dagens Næringsliv er det de som gav bort midlene – ikke han som stjal dem – som får skurkerollen. Hvordan er det mulig?


«Spille på mediene»

«Noen ganger kan det ha mange fordeler for den mistenkte å få publisitet. En advokat må vite nøyaktig hvordan slik publisitet skal håndteres. Det viktigste mottoet her er å sørge for å holde regien i egne hender. Mr. Peters er tidligere journalist, og har mer enn noen andre kompetanse til å spille på mediene til fordel for din sak». Slik reklamerer advokat John Peters for sine spesialiteter på sine nettsider.

Da Jonathan van der Linden ble arrestert i begynnelsen av mars var det ikke Peters som var hans advokat. Den gangen engasjerte han en advokat som hadde psykiske og psykiatriske tilfeller som spesialitet. Etter det jeg har fått opplyst ba Van der Linden den gang om å bli utredet for personlighetsforstyrrelser. Et grundig planlagt og systematisk gjennomført bedrageri er imidlertid ikke så lett å bortforklare på slikt grunnlag. Den første advokaten ble sparket, og den tidligere journalisten Peters ble engasjert. Han skal etter det jeg har blitt fortalt ha tatt på seg oppdraget uten godtgjørelse siden saken hadde så stort potensial for publisitet.

Suspendert advokat

Det er ikke første gangen advokat Peters har vært interessert i å overta saker som har potensial for offentlig oppmerksomhet. Ifølge et oppslag på den nederlandske nettsiden crimesite.nl ble han for omtrent ett år siden ilagt en måneds suspensjon med to års prøvetid, en relativt kraftig reaksjon fra det nederlandske disiplinærrådet for advokater. Årsaken var ifølge nettstedet at han i 2014 brukte bestikkelser for å få en straffetiltalt til å si opp sin opprinnelige advokat og engasjere Peters i stedet.

«Jeg kalte inn disse vitnene fordi jeg ønsker å vise retten hvordan penger, mye penger, flyttes rundt i dette systemet (….) Jeg tror ikke min klient har gjort dette for seg selv. Han var kun en marionett som gjorde det han ble bedt om. Det er dette jeg ønsker å få frem i en rettssak.» Slik siterer Dagens Næringsliv advokat Peters i en artikkel den 25. august, der avisen forteller at Kåre J. Smith og jeg er innkalt som vitner i rettssaken mot Van der Linden. Nå handlet plutselig ikke saken lenger om et bedrageri av åtte millioner euro. Nå var den tiltalte blitt offeret, de som hadde skaffet midlene han hadde bedratt var blitt skurkene, og pressen satt nå på 200.000 eposter som stammet fra Van der Linden.

Kommunikasjonsforbud

Nederland har et ganske oppegående rettssystem og dommeren i Van der Lindens straffesak er ikke født i går. Da den bedrageritiltalte skulle løslates etter fem måneder i varetekt fikk han strengt forbud mot å ha kommunikasjon, direkte eller indirekte, med en rekke organisasjoner og navngitte personer. På listen står også Kåre J. Smith og meg selv. Problemet er bare at Van der Linden ikke trenger å kommunisere med oss selv. Pressen har jo hans eposter, både ekte og de falske. Med litt veiledning kan pressen stille oss alle spørsmålene han selv gjerne vil ha besvart før rettssaken.

Jonathan van der Linden og advokat John Peters ønsker nemlig ikke at deres straffesak skal avgjøres i retten. De ønsker at den skal prosederes og avgjøres i pressen lenge før rettssaken er kommet i gang. Dagens Næringslivs oppslag i Magasinet lørdag kunne like gjerne være skrevet av advokat Peters. Det samme gjelder oppslagene i det nederlandske NRC Handelsblad de siste par ukene.

En bloggleser sendte meg dette gode rådet i helgen...
En bloggleser sendte meg dette gode rådet i helgen…

Er det klokt å bruke en journalist som advokat? Det gjenstår å se. På tross av alle iherdige forsøk er det nemlig hverken Dagens Næringsliv eller NRC Handelsblad som skal avgjøre denne saken. For min del tror jeg ikke Van der Lindens strategi vil vise seg veldig effektiv den dagen rettssaken faktisk starter for alvor. At han i mellomtiden har klart å få meg framstilt som skurk kan jeg leve med.

×