500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Ikke bare barn og ungdom

Aktivitets- og trivselstilbud for barn og ungdom er et hovedfokus i BCC. Svært mye av innsamlingene og utbyggingene er knyttet til nettopp dette. Det betyr likevel ikke at den eldre garde er glemt. Verdien av godt vennskap og gleden ved et felles trosgrunnlag ser ikke ut til å bli mindre med årene.


De som vokser opp i BCCs lokalmenighet i Oslo & Follo har et stort utvalg av aktiviteter og tilbud som spenner over mange ulike interesseområder. Livet stopper likevel ikke når man blir eldre, og det blir ikke mindre attraktivt å kunne være sammen i trivsel og fellesskap. I mange av BCCs lokalmenigheter har seniorene organisert seg i egne grupper som har faste samlinger og arrangerer ulike turer og aktiviteter sammen.

Båtturer, fjellturer, museumsbesøk, gourmetkvelder, musikksamlinger – aktivitetene de energiske seniorene arrangerer spenner over mye. Etter det som for mange er et langt liv i menigheten står det felles trosgrunnlaget naturlig nok sentralt på mange av samlingene. For noen uker siden ble det her i Oslo & Follo arrangert en solid seniorfest. Feststemningen var til stede fra første stund, av flere årsaker.

Feststemningen var på plass fra første stund
Feststemningen var på plass fra første stund

En av deltakerne kunne nemlig feire 70-årsdag denne dagen, og dette var en anledning som måtte markeres. Gode ord, takknemlige hilsener og støtteerklæringer var ikke mangelvare. Det var en rørt jubilant som satt der omgitt av venner og trosfeller og kunne se tilbake på et langt og interessant liv i omsorg og innsats for menigheten.

Jubilanten, Sveinung Haugen med frue
Jubilanten, Sveinung Haugen med frue

Men det var altså flere grunner til at det var feststemning. Innsamlingsaksjoner og dugnad er ikke bare forbeholdt ungdom. Seniorene i Oslo & Follo har i lang tid hatt et sterkt engasjement for å bidra til å legge til rette for de generasjonene som vokser opp, og har lagt ned en fantastisk innsats med dette. Nå kunne seniorene feire at de hadde tatt ledelsen i den interne konkurransen de ulike aldersgruppene i lokalmenigheten har seg imellom. Det gav en god unnskyldning for å hente fram bløtkakene.

Toppresultat i lokalmenighetens interne konkurranse gav grunn til å hente fra bløtkakene
Toppresultat i lokalmenighetens interne konkurranse gav grunn til å hente fram bløtkakene

En stor del av denne lokalmenigheten har også tenkt seg en tur til USA neste sommer, og seniorene er ikke noe unntak. Turopplegget ble gjennomgått og diskutert, og det virket som om forventningene allerede er skyhøye.

Opplegg for neste års USA-tur presenteres
Opplegg for neste års USA-tur presenteres

Det er både interessant og håpefullt at livsgleden og framtidstroen ikke ser ut til å avta etter som man blir eldre. For meg er det et tegn på at det trosgrunnlaget BCC bygger på står sin prøve, at det evner å bringe mennesker glede og lykke gjennom hele livet. Jeg gleder meg med seniorene både i Oslo & Follo og i de øvrige lokalmenighetene, og ønsker dem lykke til med mange interessante samlinger og prosjekter i tiden som kommer.

×