500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Fjordteam sender åpent brev til Dag Terje Andersen

I forrige uke sendte Fjordteam AS et åpent brev med spørsmål til stortingsrepresentant Dag Terje Andersen. Bakgrunnen er spørsmål stortingsrepresentanten har stilt til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og uttalelser han i den forbindelse er sitert på i bransjetidsskriftet Byggeindustrien.


I brevet, som er datert onsdag i forrige uke, stiller de frivillige i Fjordteam spørsmål om hva Dag Terje Andersen (Ap) har ment med uttalelser om å gjemme kommersiell virksomhet og kalle det dugnad, samt organisere arbeid med kommersielle hensikter og kalle det dugnad. – Selv om det opplyses at målet ikke er å mistenkeliggjøre dugnadsarbeid oppfatter de flere hundre dugnadsarbeiderne som har organisert sin frivillige innsats i Fjordteam AS at det er nettopp dette som skjer når slike uttalelser gis. Vi antar at dette ikke nødvendigvis har vært intensjonen, men håper da som sagt på en redegjørelse for meningen med uttalelsene, skriver de frivillige.

Uttalelsene fra stortingsrepresentanten ble gitt etter at han hadde stilt spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie om regjeringen vil komme med klarere regler for dugnadsarbeid. Ministeren har for øvrig besvart spørsmålet, og innleder svaret med å skrive: Mitt utgangspunkt, som jeg oppfatter at det er bred enighet om, er at dugnadsarbeid verken er eller bør være likestilt med ordinært arbeid og derfor heller ikke bør være underlagt arbeidsrettslig lovgivning. Dugnads- og frivillighetsarbeid står sterkt i Norge og er av uvurderlig samfunnsmessig betydning. Etter mitt syn bør vi være varsom med regelverksinitiativer som kan virke hemmende på frivilligheten. Hauglie redegjør deretter for hovedinnholdet i departementets vurderinger. Spørsmålet og svaret kan du lese på stortingets nettsider.

Fjordteam skriver også at de frivillige fullt ut støtter et klarere regelverk, og at de har full forståelse for at hensynet til konkurransevridning må ivaretas. – Vi vil se positivt på innføringen av et regelverk som gir tydelige rammer for frivillig virksomhet, står det i brevet som er signert av styreleder Kjell Kronstad. Med tillatelse fra de frivillige i Fjordteam er det to sider lange åpne brevet lagt ut her for de som ønsker å lese det i sin helhet.

Åpent brev med spørsmål til stortingsrepresentant Dag Terje Andersen

×