500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

De synlige bevisene

Byggene som det siste året har begynt å reise seg på Oslofjord Convention Center er et resultat av grundig planlegging og prosjektering. De er også synlige bevis på hva BCC-medlemmenes personlige engasjement resulterer i.


Passerer snart milliarden

– Med den utbyggingstakten prosjektet har nå passerer vi milliarden ganske snart, sier fungerende daglig leder i Oslofjord Property AS, Åge Gangsøy. Utenfor vinduet i kontorbrakka skyter de nye hotellbyggene i været så raskt at byggeplassen nesten ikke er til å kjenne igjen fra måned til måned. – Utbyggingen har hittil vært gjennomført uten ekstern lånefinansiering. Totalt sett regner vi med at prosjektkostnaden kommer opp i godt over tre milliarder. Sannsynligvis klarer vi dette uten finansiering utenfor Brunstadstiftelsens konsern og lån fra lokalmenighetene.  Stiftelsen har allerede 4-500 millioner i lån fra lokalmenigheter, og trenger nærmere en milliard ved slutten av prosjektet, forteller han.

Bernt Aksel Larsen blogg-de-synlige-bevisene-5Stål og betong. Det er her mye av pengene som er samlet inn i BCCs lokalmenigheter de siste årene har endt opp i form av innlån, og langt mer vil det bli. Forskuddsleie fra de som har tegnet leieavtale i de nye hotellsuitene utgjør også en stor del av finansieringsgrunnlaget for utbyggingen. Dette er ikke innsamlede midler, men forteller likevel mye om medlemmenes engasjement og knytning til BCCs arrangementer på stedet.

Nedbetalt gjeld

– Finansieringen av utbyggingen på Oslofjord er selvfølgelig det langt største økonomiske løftet som noen gang er iverksatt i stiftelsen, sier styreleder Trond Eriksen. I tillegg har vi de siste årene også nedbetalt gjeld på 120 millioner, og andre organisasjoner som vi hadde garantert for har nedbetalt ytterligere 180 millioner. Dette var hovedsakelig finansiering knyttet til andre eiendommer i Norge og utlandet. Det er ingen tvil om at det er et stort økonomisk løft som er i ferd med å skje, og vi ser allerede store synlige resultater særlig her på Oslofjord.

Bernt Aksel Larsen blogg-de-synlige-bevisene-4Innsamlingsaksjonene i BCCs lokalmenigheter har pågått i en god del år. De ble igangsatt med basis i langsiktige planer, der formålene og prosjektene som skulle realiseres lå en god del år fram i tid. Ganske snart var det en betydelig kapital som var samlet opp i de mange lokalmenighetene. Midlene ble i noen år plassert i norske banker, i en ordning for cashpooling administrert av selskapet BCC Financial Ltd som fikk adskillig oppmerksomhet i pressen en tid. Ettersom likviditetsbehovene i utbyggingen på Brunstad begynte å gjøre seg gjeldende ble dette selskapet besluttet nedlagt i 2014. Lokalmenighetene fikk tilbakebetalt sine oppsparte midler med rente. Beløpene de hadde besluttet å bidra med overfor BCC ble overført dit, og lokalmenighetenes egen kapitalbase for framtidige prosjekter står på lokalmenighetenes egne konti eller er lånt ut til Brunstadstiftelsen.

Bernt Aksel Larsen blogg-de-synlige-bevisene-2Overskudd fra utlånsvirksomhet

– Selskapet BCC Financial ble avviklet tidligere i år, sier Vegar Kronstad, daglig leder i BCC. Vi har fått framlagt et revisorgodkjent avviklingsregnskap som viser et overskudd på ca 2,6 millioner euro etter at lokalmenighetene og BCC hadde fått tilbakebetalt alle oppsparte midler og påløpte renter. Dette viser at midlene som både BCC og lokalmenighetene plasserte i selskapet ble godt forvaltet, sier han.

Bernt Aksel Larsen blogg-de-synlige-bevisene-1De neste årene blir Oslofjord Convention Center forvandlet til et av verdens beste og mest moderne konferanseanlegg. Dette skjer under høyt engasjement fra BCC-medlemmene og samtidig en sterk profesjonalisering og kommersiell utvikling av konferansevirksomheten i Oslofjord Convention Center AS. For meg som foretrekker regnskaper og tall framfor stål og betong er nok denne siden av prosjektet den mest interessante. For andre er det stål og betong som betyr noe. Uansett er det en svært interessant og spennende prosess Brunstadstiftelsen og Oslofjord står foran, og jeg ser fram til å følge med på utviklingen.

×