500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Åpent svar til Dagens Næringsliv om pengeutpressing

Journalistene i Dagens Næringsliv har de siste dagene mange ganger forsøkt å lure meg ut på glattisen. Sakens alvor synes ikke helt å være gått opp for dem.


Hei Line,

Viser til epost nedenfor med svarfrist kl. 12.00. Det er tre forhold jeg har nevnt mange ganger nå, men som jeg igjen gjerne vil minne deg om:

1. Denne saken dreier seg først og fremst om et forsøk på å presse meg for mange millioner kroner. Pengeutpressingen er selvfølgelig politianmeldt, men det spesielle er at du siterer ordrett fra deler av pengeutpressernes mange angrep og ber meg kommentere. Som du ser fra politiets etterforskning dreier dette seg om organisert kriminell virksomhet knyttet til menneskehandel/prostitusjon. Denne saken dreier seg om menneskeliv og det er politiets ansvar å etterforske.

2. Du samarbeider tett med sakens bedrageritiltalte hovedperson, som etter tiltalen har forfalsket tusenvis av dokumenter. Du har alle hans eposter og dokumenter, men trenger hjelp til å finne fram til hvilke som ikke er forfalsket. Du har sendt meg en masse spørsmål om ting jeg skal ha sagt eller skrevet. Ut fra språkføring og innhold er det garantert at mye av dette er produsert av andre enn meg.

3. Domstolen i Nederland har forbudt all kontakt (artikkel 8 i domstolens beslutning), direkte eller indirekte, mellom tiltalte og en lang rekke personer. Også mitt navn står på listen. Den siste uken har du forsøkt å etablere slik forbudt indirekte kontakt mellom tiltalte og en lang rekke personer som nettopp står på domstolens liste.

Av disse tre grunner har jeg sendt dine eposter og spørsmål til den nederlandske statsadvokaten og det blir opp til nederlandsk politi og domstol å fatte vedtak i en så alvorlig kriminalsak.

Du har de siste dagene forsøkt å få tak i meg mange ganger og på mange ulike måter for å få mine kommentarer. Dette må du gjerne fortelle dine lesere, din redaktør og PFU. Jeg håper da også du vil fortelle at jeg like mange ganger har fortalt deg hvorfor jeg ikke vil besvare alle dine spørsmål. Mine svar er jo såpass korte at du får sikkert plass til dem i dine artikler.

Bernt Aksel

 

Fra: Line Dugstad <line.dugstad@dn.no>
Emne: Spørsmål DN
Dato: 4. november 2016 kl. 09.48.31 CET
Til: Bernt Aksel Larsen <berntaksel@tree.no>
Kopi: Anne Flæte <anne.flate@dn.no>

Hei Larsen,

Du har ennå ikke besvart spørsmålene vi har stilt deg, vi vil nok en gang understreke at dine svar, opplysninger og kommentarer er viktige for oss.

Du solgte Lampenwelt for 30 millioner euro.  I dine norske regnskaper går det frem at Smilar Invest hadde et godt fjorår med stor gevinst.

Hva planla du å bruke gevinsten til?
Og hvordan ble den brukt?

Vi ber om svar innen kl. 12 i dag på dette.

Håper å høre fra deg,

Med vennlig hilsen
Line Dugstad
Journalist

×