500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

BCC lanserer nye nettsider

I slutten av forrige uke kunne de som besøkte BCCs nettsted se at menighetens nettsider har fått en helt ny drakt og struktur. Ifølge BCC er det først og fremst et ønske om tydelighet og ryddighet som ligger bak endringene.


– Vi ønsker å bli tydeligere på vår profil som en del av forenings- og kristenlivet i Norge og verden for øvrig, sier informasjonsansvarlig for BCC, Berit Hustad Nilsen. – I mange år har vi hatt nettsider som har fungert både som misjonsportal, nyhetsformidler og som informasjonskilde om organisasjon og formelle forhold. Etter hvert har det blitt mer og mer klart at det er hensiktsmessig å skille de ulike delene fra hverandre og rendyrke dem på separate nettsteder.

Hustad Nilsen forklarer at menighetens nettbaserte misjonsvirksomhet og oppbyggelige innhold nå er samlet på nettstedet activechristianity.org, som også skal legges ut i norsk versjon på aktivkristendom.no. – Vi har en egen stab som arbeider bare med dette. Her gjør deltakere fra BCCs ungdomsprogram en kjempejobb med innholdsproduksjon, oversettelse og drift av nettstedet.

Misjonsvirksomhet og oppbyggelig innhold er samlet på eget nettsted
Misjonsvirksomhet og oppbyggelig innhold er samlet på eget nettsted

Informasjon som ikke primært er rettet mot misjon og oppbyggelse finner vi nå på bcc.no. Her har BCC lagt ut opplysninger om organisasjon, økonomi, viktige retningslinjer, årsrapporter og annet som handler om foreningen. – Det er ikke alt vi er helt i mål med, men vi tror at vi har gjort en god begynnelse med det som er lagt ut nå, sier Hustad Nilsen. Hun legger heller ikke skjul på at det er viktig for menigheten å få rettet opp feilaktige påstander som av og til framsettes i media.

– Dessverre hender det at man i media kan se påstander om at BCC driver en virksomhet som er i strid med regelverket, spesielt innenfor områder som gjelder skatt og arbeidsrett. Virkeligheten er derimot at det neppe er noen andre foreninger eller menigheter i Norge som bruker så mye ressurser som oss på å sikre at vår virksomhet er innenfor regelverket. De beløpene vi bruker på compliance hvert år overskrider langt det man med rimelighet kan forvente fra en organisasjon av vår type. Vi ønsker å synliggjøre og være transparente på vårt arbeid med dette, og legger nå eksempelvis offentlig ut de retningslinjer vi anbefaler våre lokalmenigheter å bruke for dugnadsarbeid, håndtering av skattemessige forhold og lignende.

BCCs retningslinjer for dugnadsarbeid, skatteforhold etc. er lagt ut
BCCs retningslinjer for dugnadsarbeid, skatteforhold etc. er lagt ut

Hustad Nilsen forteller at de etter hvert også ønsker å få fram mer av den mangfoldige virksomheten som foregår hver uke i BCC og de tilknyttede lokalmenighetene. – Vi har mer enn 8.000 norske medlemmer, og over 30.000 på verdensbasis. Mange av dem er sterkt engasjert i menighetslivet, spesielt innenfor barne- og ungdomsarbeid. Hittil har vi ikke hatt tradisjon for å vise fram så mye av dette, men vi tror det er positivt både for oss selv og for samfunnet for øvrig at vi blir flinkere til å fortelle om hva vi holder på med, avslutter hun.

×