500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Ingen skal vente forgjeves på noen

Flere hundre mennesker er engasjert på byggeplassen i forbindelse med utbyggingen av Oslofjord Convention Center. Å sørge for at de har en trygg arbeidsplass er en stor oppgave, men er kanskje den aller viktigste oppgaven i hele prosjektet.


Sterke virkemidler

«Ingen skal vente forgjeves på at du kommer hjem» står det på store plakater som henger rundt omkring på byggeplassen. Plakatene viser typiske situasjoner fra dagliglivet. Familien som står rundt grillen. Gjengen på idrettsbanen. Men der den ene ungdommen skulle være er det bare en skravert figur. Det mangler en person. En person som aldri mer kommer hjem til middag.

– Dette er sterke virkemidler, så sterke at vi har fått spørsmål om det er nødvendig å gå så drastisk til verks, sier HMS-leder i ILC Construction AS, Endre Fuglset. – Men til syvende og sist er det akkurat dette det handler om. All statistikk og alle kartlegginger viser at byggeplasser generelt er risikoutsatte arbeidsplasser. Det at det er en reell risiko for at noen en dag ikke kommer hjem igjen fra byggeplassen er en realitet som vi ikke på noen måte har råd til å overse midt i alt framdriftsfokuset.

Store versjoner av disse fire plakatene er hengt opp rundt omkring på byggeplassen.
Store versjoner av disse fire plakatene er hengt opp rundt omkring på byggeplassen.

Fuglset har mer enn 30 års erfaring fra HMS-faget. De siste årene har han arbeidet spesielt med sikkerhetskultur både i oljebransjen og på byggeplasser, og har blant annet erfaring fra Hydro og Skanska.

– Jeg overtok som HMS-leder for omtrent fire måneder siden, men jeg kom inn i et system der det var tydelig at det var gjort veldig mye godt HMS-arbeid lenge før jeg kom inn i bildet, sier Fuglset. – Selskapet ansatte en egen HMS-leder omtrent fra første dag i prosjektet, og de viktige rutinene var godt innarbeidet da jeg overtok stillingen.

Endre Fuglset er HMS-leder i ILC Construction AS og skal sørge for en sikker byggeplass.
Endre Fuglset er HMS-leder i ILC Construction AS og skal sørge for en sikker byggeplass.

Utfordring med mange unge

– Hva ser du som de største risikoområdene her på byggeplassen?

– Arbeidstilsynet har gjort ganske omfattende kartlegginger av risiko på byggeplasser generelt. På landsbasis nevner de utfordringer knyttet til at det ofte er ganske unge og uerfarne arbeidstakere som er engasjert. Så peker de på utfordringer knyttet til utenlandsk arbeidskraft. Overtidsbruk er også et aktuelt tema på de fleste byggeplasser, og ikke minst arbeid i høyden. Vi kjenner oss godt igjen i disse resultatene og tror mye av det treffer også vår byggeplass ganske godt.

– En annen litt spesiell situasjon er at vi ligger inntil konferansesenteret som er i daglig drift, bare adskilt av et langt byggegjerde. Ikke sjelden er det flere tusen mennesker på konferanser der, og en del av disse er naturlig nok nysgjerrige på hva som foregår på byggeplassen. Vi er veldig strenge på at ingen slipper inn uten sikkerhetsopplæring og verneutstyr, men det kan til tider være utfordrende å hindre at noen sniker seg inn på tross av gjerdene vi har satt opp.

– Dere har mange ulike selskaper involvert på byggeplassen, gir det spesielle utfordringer?

– Selvfølgelig gir det utfordringer vi må ta hensyn til, svarer Fuglset. – Vi er generalentreprenør og gjør oss bruk av leverandører på mange områder. Det å bygge en helhetlig HMS-kultur blir da nødvendigvis en utfordring, men er langt fra noen umulig oppgave. Vi har satt tydelige krav til leverandørenes HMS-arbeid, og har i flere tilfeller selv engasjert oss aktivt i HMS-opplæringen og arbeidet med å bygge sikkerhetskultur blant arbeiderne deres.

Informasjonsskjermer minner om prosjektets 7 HMS-regler, og viser i tillegg forskjellig annen HMS-relatert informasjon og statistikk.
Informasjonsskjermer minner om prosjektets syv hovedregler for HMS, og viser i tillegg forskjellig annen HMS-relatert informasjon og statistikk.

Kultur og holdninger

Fuglset og ILC Construction må på sin side forholde seg til kravene de har fått fra byggherren, Brunstad Hotellbygg AS. Byggherren har utarbeidet HMS-plan med tilhørende risikoanalyse, som danner grunnlaget for entreprenørens arbeid.

– Byggeplassen går naturlig gjennom ulike faser. Denne sommeren er vi i ferd med å gå over i en ny fase der en del nye leverandører og nytt personell kommer inn. Vi har da i samarbeid med disse planlagt en hel uke med HMS-opplæring, innføring i byggeplassen og reglene for oppførsel på denne, kursing i førstehjelp og så videre. Vi har i stor grad leid inn profesjonelle kursholdere for å sikre at opplæringen får høy kvalitet.

– Hvordan synes du det fungerer i praksis ute på byggeplassen?

– Jeg må si at jeg synes det går bra. Det er alltid utfordrende å bygge en god sikkerhetskultur men jeg har sjeldent opplevd å møte så positive holdninger og innstillinger til læring som det jeg har gjort her. Hele byggeplassen er preget av en positiv stemning som betyr mye for arbeidsmiljøet. Det gjør det også enklere å arbeide med gode holdninger til sikkerhet. Vi har definitivt også områder der vi ikke er gode nok, men poenget er at når jeg tar tak i en sak opplever jeg en uvanlig stor vilje til å lære og endre oppførsel. Det er et svært godt utgangspunkt for å lykkes.

– Hva mener du er deres største HMS-utfordringer?

– Våre kartlegginger og risikoanalyser indikerer at det er spesielt tre utfordringer vi må holde høyt trykk på. Det første er forholdet mellom maskiner og mennesker. Byggeplassen er stor i utstrekning, det er mange bygg, og dermed mange maskiner som skal forflytte seg og manøvrere ut og inn på de forskjellige stedene. Den andre utfordringen er fallende gjenstander og fall fra høyder. Med så mange bygg der det foregår arbeid i høyden blir det uhyre viktig å sørge for at personellet er godt sikret mot å falle ned, og at det er trygt å ferdes på lavere nivåer. Det er veldig fort gjort å glemme igjen noe på et tak, så blåser det kanskje opp vind og plutselig er det noe materialer eller annet som faller utfor taket. Når vi snakker om bygg på 6 – 7 etasjer kan slike fallende gjenstander være direkte livsfarlige. Den siste store utfordringen er nok løfteoperasjoner. Vi har mange kraner i sving, det løftes i ett bankende kjør. Sikre løfteoperasjoner er altså et stort fokusområde.

Mange løfteoperasjoner og arbeid på høye bygg er to av risikofaktorene i prosjektet.
Mange løfteoperasjoner og arbeid på høye bygg er to av risikofaktorene i prosjektet.

Gode på HMS-planlegging

– Hva mener du dere er spesielt flinke på?

– Jeg opplever at det allerede lenge før jeg kom inn i bildet er blitt etablert en holdning i ledelsen som tar HMS på alvor. Daglig leder er temmelig kompromissløs når det kommer til HMS-forhold, og denne holdningen har også spredd seg nedover til avdelingsledere og andre. Det er helt siden begynnelsen gjennomført HMS-revisjoner fra uavhengige tredjeparter for å sette søkelyset på om HMS-systemet er godt. På dette området vil jeg si at vi ligger vel så langt framme som andre entreprenører jeg har arbeidet for. Vi har i tillegg satt spesielt fokus på arbeidstidsordninger for å sikre at arbeidsmiljølovens bestemmelser overholdes. Det er høyt trykk på framdrift og en del av de ansatte vil gjerne jobbe mer, men vi kan ikke gå på akkord med overtidsbestemmelser og regler, sier Fuglset. – Vi har også et samarbeid med Viken bedriftshelsetjeneste som vi opplever som veldig godt.

– Det er likevel viktig å nevne at dette handler om å bygge en kultur. Da må vi jobbe målbevisst for å nå ett mål. Når jeg nevner områder der vi gjør det bra betyr det absolutt ikke at vi er kommet i mål og kan slappe av. Det har skjedd og vil ganske sikkert også i framtiden skje avvik også på disse områdene. Men det jeg mener er at vi har gjort en del ting riktig, og jeg tror vi er på riktig vei mot målet.

– Hva er dere for lite flinke på?

– Vi kan gjøre det bedre på orden og ryddighet generelt på byggeplassen. Det betyr faktisk mye for sikkerheten. I tillegg må jeg innrømme at vi fortsatt har utfordringer når det gjelder holdninger til arbeid i høyden. Det er så lett at man tar en snarvei når man «skal bare» utføre en rask liten oppgave, men vi har ikke på noen måte råd til å la en slik kultur utvikle seg. Det gjelder også å sikre mot fallende gjenstander, eksempelvis glemme igjen materiell på tak og svalganger.

Orden og ryddighet på en stor byggeplass betyr en hel del for sikkerheten.
Orden og ryddighet på en stor byggeplass betyr en hel del for sikkerheten.

– Jeg kan heller ikke si at vi har noen grunn til å slå oss på brystet. Det vi driver med her er i sin natur risikoutsatt, og den dagen vi blir fristet til å lene oss tilbake og si at vi gjør det godt nok har vi nok fått et alt for avslappet forhold til alvoret i det vi driver med, sier Fuglset.

Felles ansvar

Fuglset er opptatt av fellesskapstanken, at alle som er på byggeplassen har et felles ansvar uansett hvilket fagområde eller profesjon de tilhører. – Hvis 150 mennesker plukker opp én eneste ting som de oppdager hver dag er det 1500 ting som blir ryddet bort fra byggeplassen i løpet av to uker. Hvis 150 mennesker bare går forbi og regner med at andre plukker det opp blir 1500 ting liggende igjen på byggeplassen. Jeg ser det for øvrig som veldig viktig å ha god føling med hva som skjer ute på byggeplassen, og bruker minst en time der ute hver eneste dag for å få førstehåndskunnskap om hvordan situasjonen er til enhver tid, sier han.

– Prosjektet skal gå over mange år. Klarer dere å holde trykket på HMS gjennom hele prosjektperioden?

Fuglset tenker litt. – Ja, det tror jeg, svarer han. Skulle standarden begynne å dale bør jeg jo skiftes ut, da gjør jeg ikke jobben min godt nok. Men jeg for min del er innstilt på å gjøre alt jeg kan for å holde trykket oppe, og slik tror jeg hele ledelsen ser det. På en måte er dette et tungt ansvar og en krevende jobb. På den annen side er det veldig inspirerende å vite at man bidrar til at mennesker kommer trygt hjem til sine kjære hver kveld. Det gir meg en mening i arbeidet som gjør at jeg gleder meg til å dra på jobb hver eneste dag, avslutter han.

×