500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Lunsj i nytt uteamfi

Onsdag denne uka feiret entreprenøren ILC Construction AS ferdigstillelsen av nytt stort uteamfi på Oslofjord Convention Center. Riktignok er det noen småting som gjenstår før amfiet er helt komplett og overlevert, men allerede neste helg tyvstarter Oslofjord med å ta i bruk dette lenge etterlengtede tilbudet.


Over 700 sitteplasser

– Vi har satt opp 178 benker, med romslig plass til fire personer på hver, sier Fredrik Olsen, avdelingsleder i ILC Construction AS. Han har vært ansvarlig for arbeidene med amfiet, som har pågått i omtrent tre måneder. Ut fra disse tallene skal amfiet altså kunne romme godt over 700 personer på de solide trebenkene. Mellom benkeradene er det lagt ferdiggress. Ved bruken av trebenker og gress har amfiet fått en profil som gjør at det glir godt inn med jordet og treklyngene i bakkant.

Trebenker med gress mellom gir en profil som glir godt inn i terrenget.
Trebenker med gress mellom gir en profil som glir godt inn i terrenget.

Amfiet ligger helt i sydenden av utbyggingsområdet på konferansesanlegget, og markerer avslutningen på den lange promenadegaten som går diagonalt gjennom parkområdet der hotellbyggene lligger. Også her er det selskapet Niels Torp arkitekter som står bak linjeføringen, og som har funnet den riktige plasseringen i terrenget. Ser man mot nord passer de buede linjene godt inn med stilen på hotellanlegget, og mot syd gir de en fin visuell avslutning ut mot fjorden.

Slik var skissen arkitekt Niels Torp leverte for noen år siden.
Slik var skissen arkitekt Niels Torp leverte for noen år siden.
Det som er bygget er temmelig nært skissen.
Det som er bygget er temmelig nært skissen.
Skisse fra arkitekt Torp.
Skisse fra arkitekt Torp som viser mer av promenaden.
Amfiet markerer avslutningen på promenaden som går diagonalt gjennom det nye parkområdet der hotellbyggene kommer.
Amfiet markerer avslutningen på promenaden som går diagonalt gjennom det nye parkområdet der hotellbyggene kommer.

Onsdag kunne altså et par hundre ansatte og innleide i ILC Construction nyte en bedre lunsj i amfiet. På forplassen utenfor konferansesenteret var det satt opp griller, og sommersola gjorde sitt til å skape en flott ramme rundt lunsjen denne dagen. Olsen benyttet også anledningen til å takke de frammøtte for innsatsen i byggeprosjektet hittil. – Vi ønsker å vise at vi setter pris på den innsatsen og framdriften de har lagt for dagen disse siste månedene, sier han. – Selv om det fortsatt er noen små detaljer som mangler er amfiet nå så godt som ferdig, og skal overleveres til byggherren i løpet av kort tid.

Ansatte og innleide i ILC Construction AS kunne nyte utelunsj i sommersola. Det nye amfiet i bakgrunnen.
Ansatte og innleide i ILC Construction AS kunne nyte utelunsj i sommersola. Det nye amfiet i bakgrunnen.
Fredrik Olsen (til høyre) har vært ansvarlig for prosjektet, og benyttet også anledningen til å takke de frammøtte for stor innsats hittil.
Fredrik Olsen (til høyre) har vært ansvarlig for prosjektet, og benyttet også anledningen til å takke de frammøtte for stor innsats hittil.

Tyvstarter

Oslofjord Convention Center AS setter naturlig nok stor pris på de nye fasilitetene de kan tilby sine gjester. – Vi tyvstarter litt, og stiller amfiet disponibelt for en av våre kunder allerede neste helg, sier Hilde Karine Johnsen, prosjektleder i Oslofjord. – På denne årstiden setter kundene stor pris på å kunne ha et slikt sted å samles. Den sentrale beliggenheten rett utenfor hovedinngangen gjør også at det allerede kompletterer de eksisterende konferansefasilitetene på en veldig fin måte. Samtidig er beliggenheten slik at vi tror det vil være til minimal sjenanse for naboer og omgivelser, sier hun.

Uteamfiet markerer også det aller første konkrete tilbudet Oslofjord kan ta i bruk som følge av utbyggingsprosjektet. – Selv om dette relativt sett utgjør en veldig liten del av prosjektet gir det oss et verdfullt bidrag som øker vår attraktivitet i markedet, sier Johnsen.

Mer enn 700 personer vil kunne sitte romslig i amfiet.
Mer enn 700 personer vil kunne sitte romslig i amfiet.

Prosjektleder hos byggherren, Svein Gangsø, forteller at selv om amfiet er så godt som ferdig skal de omkringliggende arealene bearbeides betydelig før anlegget er komplett. – Dette skal være avslutningen på et parkområde, så foran amfiet blir det både busker og vannspeil, sier han. – Helheten vil vi nok ikke se på en stund ennå, men amfiet gir likevel et første inntrykk av hvilke kvaliteter det framtidige anlegget vil få.

Det gjenstår enda noen detaljer før det er helt komplett og overlevert.
Det gjenstår enda noen detaljer før det er helt komplett og overlevert.

Sin første virkelige ilddåp vil amfiet sannsynligvis få i sommer, da anslagsvis 15.000 besøkende fordelt på to sommerkonferanser vil være innom stedet. For disse regner jeg også med at tilbudet er kjærkomment.

×