500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Mistanke om straffbare forhold knyttet til nederlandsk stiftelse

Nederlandsk presse meldte fredag kveld at en 34 år gammel nederlender er varetektsfengslet for mistanke om straffbare forhold knyttet til den nederlandske stiftelsen Hippo Mundo Charity (HMC). Det ble også angitt at mannen har hatt tilknytning til BCC og verv i nederlandske lokalmenigheter.


Stiftelsen HMC meldte selv fra til nederlandske myndigheter om forholdet. Talskvinnen for spesialenheten FIOD, Marieke van der Molen, uttaler ifølge avisen Dagens Næringsliv at saken gjelder mistanke om bedrageri, underslag og hvitvasking. Beløpet er oppgitt til å være omtrent 8 millioner euro, tilsvarende omtrent 75 millioner norske kroner. HMC oppgir i en pressemelding at den nederlandske mannen hadde trukket seg fra styret i stiftelsen uten å informere de andre styremedlemmene, og at styret ble kjent med de straffbare forholdene umiddelbart etter dette. De ønsker ikke å kommentere saken ytterligere av hensyn til den pågående etterforskningen.

Christelijke Gemeente Nederland (CGN) har lagt ut en melding der de skriver at 34-åringen i januar gjorde det klart at han ikke lenger regnet seg som medlem i menigheten. På bakgrunn av sin kompetanse innenfor finansielle forhold hadde han flere engasjement som rådgiver og styremedlem i organisasjoner tilknyttet den nederlandske menigheten. Disse avsluttet han på samme tidspunkt, uten å nevne det på forhånd eller drøfte det med de øvrige styremedlemmer.

Informasjonsansvarlig i BCC, Berit Hustad Nilsen, presiserer at den mistenkte ikke har vært ansatt i eller innleid til BCC. Ifølge henne foreligger det per i dag ingen mistanke om straffbare forhold i BCC, selskaper eid av BCC eller lokalmenigheter knyttet til BCC i Norge og utlandet.

Jeg har fått opplyst at stiftelsen HMC ikke har forvaltet innsamlede midler fra lokalmenigheter eller medlemmer av BCC. Det straffbare forholdet omfatter altså ikke midler som har inngått i BCCs og lokalmenighetenes innsamlingsaksjoner. Likevel handler dette om midler som skulle forvaltes til beste for ideelle formål på vegne av et fellesskap. En slik hendelse er derfor uansett svært skuffende, og kanskje først og fremst særdeles trist.

Avisen Dagens Næringsliv presenterer den nederlandske mannen som «Smiths Venner-topp» og som «en av Smiths Venners mest betrodde forretningsmenn». For meg er dette skuffende, og jeg hadde ærlig talt ventet en mer ryddig journalistikk av denne avisen. Av forhold som er av relevans for BCC har den nederlandske mannen så vidt meg bekjent kun hatt styreverv i nederlandske lokalmenigheter samt i selskapet BCC Financial. Dersom engasjement på dette nivået kvalifiserer til å være «Smiths Venner-topp» er det svært mange rundt omkring i verden som kan gis denne betegnelsen.

Dagens Næringsliv lister også opp en rekke selskaper og organisasjoner der mannen har vært engasjert i perioder, og inkluderer selskaper som så vidt meg bekjent aldri har hatt noe med hverken BCC eller lokalmenigheter å gjøre. De tydeliggjør derved ganske ettertrykkelig at enhver virksomhet som eies eller drives av BCC-medlemmer etter deres syn må regnes som en del av menighetens forretning. At de bruker denne tragiske hendelsen til å fremme en slik agenda kan ikke sies å være noe annet enn usmakelig, og burde ikke være en avis som Dagens Næringsliv verdig.

Jeg har selv i perioder hatt en del med denne personen å gjøre, og ser det inntrufne som dypt tragisk for alle de involverte. Det er å håpe at nederlandske myndigheter får en rask avklaring i saken, slik at midlene så snart som mulig kan tilbakeføres HMC og komme deres gode formål til nytte.

×