500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Oppdaterte bilder fra Brunstad 2020

Fra mine kontakter i byggeprosjektet Brunstad 2020 fikk jeg i går tilsendt nye bilder fra byggeplassen, som jeg gjerne vil dele med mine lesere. Det er høy aktivitet i prosjektet og mye som har skjedd bare siden nyttår.


Støpearbeider i suitene på hotellbygg V8
Støpearbeid i suitene på hotellbygg V8. Her begynner vi også å se hvordan takterrassene blir.
Mer fra støpearbeidene
Mer fra støpearbeidet
Det begynner også å skje en del innvendig i suitene i hotellbygg V8.
Det begynner også å skje en del innvendig i suitene i V8.
På hotellbygg V7 er fasadeelementene på plass på de to nederste etasjene.
På hotellbygg V7 er fasadeelementene på plass på de to nederste etasjene på sydsiden.
Her er fasaden på hotellbygg V7 sett fra andre siden. Legg merke til at metallplattformene som ble brukt til å bevege seg mellom suitene nå er fjernet de fleste steder. Det betyr at det snart skal monteres svalganger.
Her er fasaden på V7 sett fra andre siden (nord). Legg merke til at metallplattformene som ble brukt til å bevege seg mellom suitene nå er fjernet de fleste steder. Det betyr at det snart skal monteres svalganger.
Her ser vi de demonterte plattformene. Disse flyttes nå til hotellbygg V6 og andre nye bygg etter hvert som det er behov.
Her ser vi to av de demonterte plattformene. Disse flyttes nå til hotellbygg V6 og andre nye bygg etter hvert som det er behov.
Klargjøring for støping på bakkeplan i nederste etasje på hotellbygg V6.
Klargjøring for støping på bakkeplan i nederste etasje på hotellbygg V6.
Hotellbygg V6 har også tatt form siden nyttår. Her støping på den vestre delen av bygget.
Hotellbygg V6 har tatt form siden nyttår. Her den vestre delen av bygget, sett fra syd.
Hotellbygg V6 slik det så ut i går, med vintertåke over byggeplassen.
V6 sett fra trapperommet på V7, med vintertåke over byggeplassen.
Hotellbygg V6 sett fra nordøst. Her ser vi også metallplattformene som er montert for at man skal kunne bevege seg mellom suitene.
Hotellbygg V6 sett fra nordvest. Her ser vi også metallplattformene som er montert for at man skal kunne bevege seg mellom suitene.
Det fjerne hotellbygget, V4, begynner også å reises. Her sett fra nordvest.
Det fjerde hotellbygget, V4, begynner også å reises. Her sett fra nordvest.
Hotellbygg V6 til venstre og V4 til høyre, sett fra kiosken "Snadder".
Hotellbygg V6 til venstre og V4 til høyre, sett fra kiosken «Snadder».
I parkeringskjelleren under V8 er det rigget opp rørverksted.
I parkeringskjelleren under V8 er det rigget opp rørlager og -verksted.
Fra parkeringskjelleren mellom hotellbygg V7 og V6.
Fra parkeringskjelleren mellom hotellbygg V7 og V6.
Peling av grunnen for det femte hotellbygget, V5.
Peling av grunnen for det femte hotellbygget, V5.
Nå er grunnarbeider og graving også godt i gang for det sjette hotellbygget, V3.
Nå er grunnarbeider og graving også godt i gang for det sjette hotellbygget, V3.

 

×